<<
>>

Адміністративно-територіальний поділ України у 1917-1921 pp.

Події 1917 p. внесли свої корективи у розвиток адміністративно-територіального устрою українських територій, причому незалежно від того, під чиєю юрисдикцією вони перебували. Перша світова війна, потім революція в Росії, розпад Російської, Австро-Угорської імперій, відновлення Польської держави, проголошення Української Народної Республіки та утворення Радянської України призвели до того, що ідентифікувати, як діяла територіальнаорганізація влади в Україні протягом 1917-1921 pp., фактично неможливо, адже сама влада була дуже нестабільною.

У березні 1917 p. була утворена Центральна Рада. Її головою обрали видатного українського вченого Михайла Грушевського. 20 листопада 1917 p. Третім Універсалом Центральної Ради було проголошено Українську Народну Республіку.

До 1918 p. в Україні зберігався старий устрій: губернії - повіти - волості. У часи існування самостійної Української Народної Республіки її керівництво, незважаючи на складність військово- політичної ситуації в державі, значну увагу приділяло державному будівництву. Особисто M. Грушевський розробив концепцію нового адміністративного устрою, яка передбачала ліквідацію старого губернсько-повітового поділу та запровадження земель. Землі, за M. Грушевським, мали бути меншими за губернії, але більшими за повіти. Новий устрій мав нести ідею універсальності,

тобто одночасно він мав бути пристосованим як до судової мережі, так і до мережі виборчих округів. Але головною ідеєю було те, що в рамках земельного устрою мало розвиватися широке громадське самоврядування з побудовою нової України на засадах децентралізації й полишаючи центральній виконавчій владі (Раді Народних Міністрів) тільки “справи, які\'зістаються поза межами діяльності установ місцевої і національної самоуправи або дотикають цілої республіки”.

6 березня 1918 p. “Закон про поділ України на землі” було ухвалено Малою Радою, законодавчим органом, що діяв між сесіями Центральної Ради.

Згідно з цим законом територію УНР було поділено на 32 землі, визначено їхні межі, адміністративні центри, назви. Цим законом передбачалося також імовірне збільшення кількості земель за рахунок можливого приєднання частини українських етнічних земель, а також доручалося Раді Народних Міністрів провести детальне розмежування нових земель.

Передбачалося, що середня чисельність населення однієї землі мала б складати у середньому 1 млн мешканців, а територія дорівнювала б території 3-4-х колишніх повітів.

Цей поділ не було впроваджено в життя, бо вже через 1,5 місяця, 29 квітня 1918 p., влада в Україні перейшла до гетьмана П. Скоропадського, який повернув старий устрій, додавши лише до існуючих губерній новоутворені Поліську і Таврійську округи та укрупнивши Холмську губернію.

У Західноукраїнській Народній Республіці увесь період її існування зберігався старий австрійський поділ на округи.

Таблиця 1.12. Адміністративно-територіальний устрій

Української Народної Республіки згідно з "Законом про поділ України на землі" від 6 березня 1918 p.

(не було реалізовано)

Землі I Адміністративні центри Примітки
Азовська м. Маріуполь
Болохівська м. Житомир
Брацлавщина м. Вінниця
Волинь м. Луцьк
Деревська м. Коростень
Донеччина м. Слов’янськ
Дреговицька м. Мозир
Запоріжжя м. Бердянськ
Київ (з околицею) м.
Київ
Низ м. Єлизаветград

Землі Адміністративні центри і----------------------

Примітки

Нове Запоріжжя м. Херсон___________________
Одеса (з околицею) м. Одеса
Переяславщина___ м. Прилуки
Підляшшя м. Берестя
Побожжя м. Умань
Погориння м. Рівне
Поділля м. Кам’янець-Подільський
Подністров’я м. Могилів
Подоння м. Острогозьк
Половецька м. Бахмут
Полтавщина м. Полтава
Помор’я_________ м. Миколаїв
Поросся м. Біла Церква
Посейм’я м. Конотоп
Посулля__________ м. Ромен
Самара м. Кременчук
Сіверщина_______ м.
Стародуб_________________
Січ м. Катеринослав
Слобідщина м. Суми
Харків (з околицею) м. Харків
Черкащина м. Черкаси
Чернігівщина м. Чернігів__________________

У січні 1919 p. в Києві відбувся T рудовий Конгрес У країни, який затвердив Акт злуки ЗУНР і УНР, проголошений 22.01.1919 р. на Софійському майдані Києва, і тимчасово передав законодавчі повноваження Директорії УНР. Адміністративно-територіальний устрій територій, які контролювала Директорія, визначався законом „Про організацію адміністративної влади УНР“. Згідно з цим законом територія республіки поділялася на Західну і Східну області. Східна область складалася з Київської, Харківської, Полтавської, Чернігівської, Катеринославської, Херсонської, Житомирської, Кам’янецької і Холмської губерній. Столицею УНР вважався Київ, хоча фактично головним містом у різні часи ставали Вінниця і Кам’янець-Подільський.

Влада на місцях мала належати органам місцевого самоврядування - Трудовим радам. Однак нормальне функціонування цих органів за умов воєнного стану не могло бути забезпечене, і фактично адміністративні функції здійснювали військові отамани і комісари Директорії на тих територіях, які перебували під контролем військ УНР.

1.7.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Адміністративно-територіальний поділ України у 1917-1921 pp.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -