<<
>>

Метод участі в капіталі

-метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму частки інвестора в чистому прибутку (збитку) об\'єкта інвестування за звітний період та на суму частки інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об\'єкта інвестування за звітний період.

<< | >>
Источник: Стасишен М.С., Жила В.Г.. Облік у банках: Навч.-метод, посібник. - К.: Каравела,2009. - 228 с.. 2009

Еще по теме Метод участі в капіталі:

 1. 3.3. Порядок формування основних складових власного капіталу банку
 2. Метод участі в капіталі
 3. 3.3. Порядок формування основних складових власного капіталу банку
 4. Методичні рекомендації
 5. Методичні основи використання фінансових методів і важелів у системі фінансової безпеки банків
 6. 5.3. Середньозважена і гранична вартість капіталу
 7. Довгострокові пасиви: склад, структура, основні способи збільшення капіталу
 8. Функції і механізм управління капіталом підприємства
 9. Основні теорії структури капіталу
 10. ТЕМА 11. Капітал підприємства і принципи його формування
 11. 8.1. Політика підприємства в сфері оборотного капіталу
 12. 3. методичні рекомендації ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 13. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
 14. Тема 6. Кредит у ринковій економіці Методичні вказівки до вивчення теми
 15. Дебати як метод проведення занять
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -