<<
>>

Запитання для самоконтролю

Охарактеризуйте основні моделі фондового ринку та здійсніть класифікацію операцій банків з цінними паперами.

З якими видами цінних паперів можуть здійснювати операції банки України?

Розкрийте процедуру випуску акцій при створенні банку.

Які основні шляхи (способи) збільшення розміру статутного капіталу банку?

Опишіть процедуру додаткового випуску акцій шляхом їхнього публічного розміщення.

Охарактеризуйте структуру проспекту емісії акцій.

Які види облігацій можуть емітувати банки в Україні?

Здійсніть порівняльну характеристику основних ознак іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій.

Охарактеризуйте порядок випуску банками депозитних сертифікатів.

Які види портфеля цінних паперів можуть формувати банки відповідно до вимог Національного банку України?

Які основні етапи інвестиційного процесу в банку?

Охарактеризуйте зміст основних елементів інвестиційної політики банку.

Опишіть процедуру фундаментального аналізу цінних паперів.

Охарактеризуйте основні методи визначення «дійсної» вартості цінних паперів?

Охарактеризуйте зміст здійснення технічного аналізу цінних паперів.

Опишіть порядок формування резервів на відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами.

Охарактеризуйте брокерську і дилерську діяльність банку на ринку цінних паперів.

Опишіть сутність та основні види андеррайтингу цінних паперів.

У чому полягає зміст діяльності банку з управління цінними паперами клієнтів?

Охарактеризуйте діяльність банків як зберігачів і реєстраторів власників іменних цінних паперів.

Опишіть основні методи управління портфелем цінних паперів банку.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -