<<
>>

Технічний аналіз.

Технічний аналіз валютного ринку базується на прогнозуванні валютного курсу на основі використання кількісного аналізу наявних факторів. Технічні методи прогнозування охоплюють, як правило, обмежену базу даних про ті чи інші параметри розвитку економіки, від яких залежить обмінний курс (наприклад, процентні ставки міжбанківського ринку, зростання цін, динаміка попередніх змін різних видів валютних курсів - спотових, форвардних та ін.).
Вивчення даних про попередні валютні котирування дає змогу виявити певні закономірності курсоутворення валют, а отже, показати ймовірні зміни обмінних курсів у майбутньому, причому як напрямки таких змін, так й їхні обсяги і швидкість. Відповідно до цієї концепції прогнозування майбутніх рівнів валютних котирувань залежить від їхньої динаміки в минулому.

Технічне прогнозування валютного курсу може спиратися на дві основні форми аналізу: 1) графічну; 2) статистичну.

Графічна форма аналізу базується на використанні різних таблиць, графіків, схем та діаграм, що відображають величину і рівень стабільності валютного курсу за період, який досліджується. Графічне відображення валютних курсів показує не лише їхню фактичну величину і нестабільність у минулі періоди, а й дає змогу екстраполювати тенденції, що намітились у динаміці курсоутворення на найближчу перспективу. При цьому різні графічні конфігурації («провали», «підйоми» і т. ін.) допомагають оцінити ймовірну подальшу поведінку валютних курсів. Різноманітні таблиці, графіки та схеми, власне, дають змогу «накласти» напрямки, які намітилися у динаміці валютного курсу, на найближчу перспективу та перевірити повторюваність часових циклів і графічних конфігурацій, що може допомогти

розібратися у подальшій поведінці обмінного курсу. Успіх графічного прогнозування залежить від того, чи можливо виявити повторювані зразки поведінки графіків, які можуть бути корисними для певних висновків щодо перспектив зміни валютного курсу.

Пояснення такої передбачуваності криється у психології людей і принципах функціонування ринку. Приблизно однаковий набір факторів, які впливають на прийняття рішень про купівлю чи продаж валюти, приводить щоразу раз до схожого результату - виникнення закономірностей руху курсу валюти в умовах середньостатистичного ринку (позбавленого випадкових явищ). Однак навіть характер виникнення випадковостей та нескінченність їхніх варіантів, які діють іноді у протилежних напрямках, у теорії технічного аналізу формують низку стандартних закономірностей поведінки людей і динаміки валютного курсу.

Технічний аналіз, що базується на побудові графіків зміни валютних курсів у міжнародній практиці, отримав назву «аналіз чартів» (charts analysis), а технічні аналітики традиційно називаються чартистами (chartists). Прийнято розрізняти такі типи чартів-графіків:

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Технічний аналіз.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -