<<
>>

ліміти технічних рахунків і початкових оборотів

Банк має право протягом операційного дня встановлювати ліміти технічних рахунків і початкових оборотів філій та отримувати від СЕП підсумкову технологічну інформацію про їхню роботу.

Ліміт початкових оборотів - сума, що визначає максимальний обсяг початкових платежів, які банк (філія) може виконати за певний період.

Ліміт технічного рахунка - сума, що визначає мінімальний залишок коштів на технічному рахунку банку (філії).

У разі роботи за моделлю 7 банк зобов\'язаний мати консолідований кореспондентський рахунок у територіальному управлінні за його місцезнаходженням і технічний рахунок у ЦОСЕП.

Його філії не можуть мати кореспондентських рахунків у територіальних управліннях, але вони мають технічні рахунки у ЦОСЕП.

Банк та філії зобов\'язані мати програмно-технічні комплекси АРМ- НБУ, засоби захисту інформації СЕП, обмінюватися міжбанківськими електронними розрахунковими документами із СЕП незалежно один від одного. Розрахунки філії мають відображатися на технічних рахунках філії та банку.

Банк має право протягом операційного дня встановлювати ліміти технічних рахунків і початкових оборотів філій, виконувати початкові платежі від їхнього імені та отримувати від СЕП підсумкову технологічну інформацію про їхню роботу, а також обмежувати повноваження філій щодо виконання розрахункових та інших операцій за допомогою операційних правил САБ.

Під час роботи за моделлю 7 банк має право використовувати програмно-технічні засоби, що забезпечують обмін внутрішньобанківськими повідомленнями між ним та його філіями без виходу в СЕП. Структура і зміст внутрішньобанківських повідомлень визначаються банком.

У разі роботи за моделлю 8 банк зобов\'язаний мати консолідований кореспондентський рахунок у територіальному управлінні за його місцезнаходженням і технічний рахунок у ЦОСЕП. Його філії не можуть мати кореспондентських рахунків у територіальних управліннях, але вони мають технічні рахунки у ЦОСЕП.

Банк і філії зобов\'язані мати програмно-технічні комплекси АРМ- НБУ, засоби захисту інформації СЕП, обмінюватися міжбанківськими електронними розрахунковими документами із СЕП незалежно один від одного.

Розрахунки філії мають відображатися на технічних рахунках філії та банку.

Банк має право протягом операційного дня встановлювати ліміти технічних рахунків і початкових оборотів філій.

СЕП надає банку технологічну інформацію про роботу філій та обороти за їхніми технічними рахунками лише за підсумками банківського дня, але банк може отримувати технологічну інформацію про роботу філій протягом банківського дня в режимі реального часу.

Банк має право працювати у СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунка:

з усіма своїми філіями;

з певною кількістю своїх філій;

надати певній філії повноваження працювати у СЕП за відповідною моделлю з групою філій.

За станом на 1 січня 2009 р. учасниками СЕП були 1550 установ, з

них:

182 — банки України;

1304 — філії банків України;

28 — органи Державного казначейства України;

36 — установи Національного банку України.

Учасники системи, враховуючи свої потреби, самостійно вирішують, працювати їм за незалежним чи консолідованим кореспондентським рахунком.

За станом на 1 січня 2009 р. за незалежним кореспондентським рахунком працювало 112 банків, що становило 60,9% від загальної кількості банків — юридичних осіб, які є учасниками системи.

Решта банків, а саме 71 банк, що становило 38,6% від загальної кількості банків — юридичних осіб, які є учасниками системи, за станом на 1 січня 2009 р. працювали за консолідованим кореспондентським рахунком.

Розподіл учасників системи за моделями обслуговування консолідованого кореспондентського рахунка був такий (рис. 6.16):

за 3-ою моделлю працювали 52 банки;

за 4-ою моделлю працювали 16 банків;

3-я модель 28,3%

незалежний 60,9%

Рис. 6.16. Розподіл юридичних осіб - учасників СЕП, що працювали за моделямиобслуговування консолідованого кореспондентського рахунку та незалежним кореспондентським рахунком, за станом на 01.01.2009 р.

8-а модель 0,5% 7-а модель 2,7%4-а модель 7,6%

Рис.

6.16. Розподіл юридичних осіб - учасників СЕП, що працювали за моделямиобслуговування консолідованого кореспондентського рахунку та незалежним кореспондентським рахунком, за станом на 01.01.2009 р.

За єдиним казначейським рахунком (8-а модель) працювало Державне казначейство України.

за 7-ою моделлю працювали 5 банків.

За єдиним казначейським рахунком (8-а модель) працювало Державне казначейство України.

Найбільшим попитом користувалася 3-я модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунка (рис. 6.16).

Послугами СЕП у режимі реального часу скористалися 610 установ (майже 39% від загальної кількості учасників СЕП), але тільки 73 учасники виконували платежі в цьому режимі, а саме: 30 банків та 17 філій банків, Національний банк України з його установами.

Банки та їхні філії, які беруть участь у СЕП із консолідацією коштів на кореспондентському рахунку, працюють ефективніше. Це дає змогу банку раціонально використовувати спільні кошти, підвищити рівень керування філіями та отримувати достовірну й оперативну інформацію щодо виконаних ними платіжних трансакцій.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме ліміти технічних рахунків і початкових оборотів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -