<<
>>

Запитання для самоконтролю

Охарактеризуйте структуру грошового обороту.

У чому суть безготівкових розрахунків?

За якими ознаками класифікують безготівкові розрахунки?

Назвіть складові системи безготівкових розрахунків.

Визначте принципи організації безготівкових розрахунків.

Які способи платежу застосовують при безготівкових розрахунках?

Назвіть форми безготівкових розрахунків.

Що таке розрахунковий документ?

Який порядок оформлення розрахункових документів та отримання їх банками?

Якщо до банку надійшло одночасно кілька розрахункових документів, то яка послідовність їхнього виконання?

Визначте відповідальність банку платника у разі порушення термінів виконання доручення клієнта на переказ.

Вкажіть відповідальність банку отримувача у разі порушення термінів завершення переказу.

Які рахунки відкривають банки своїм клієнтам?

Що таке поточний рахунок?

Чим відрізняються поточні і вкладні (депозитні) рахунки?

Який порядок ідентифікації клієнтів банку?

Які документи потрібно подати юридичній особі банку для відкриття їй поточного рахунка?

Назвіть підстави для закриття поточних рахунків клієнтів банків.

Що таке платіжне доручення? В яких розрахунках вони застосовуються?

Розкрийте механізм розрахунків із застосуванням платіжних доручень.

Назвіть переваги і недоліки розрахунків платіжними дорученнями.

У чому суть платіжної вимоги-доручення?

Охарактеризуйте схему документообігу при розрахунках платіжними вимогами-дорученнями.

Назвіть переваги і недоліки розрахунків платіжними вимогами-дорученнями.

Що таке примусове списання коштів?

У чому суть платіжної вимоги?

Охарактеризуйте схему документообігу при розрахунках платіжними вимогами.

Що таке розрахунковий чек? Між якими суб\'єктами виникають економічні відносини при розрахунках чеками?

Назвіть види чеків і суб\'єктів, між якими виникають економічні відносини при розрахунках чеками.

Визначте порядок оформлення чеків, що використовуються фізичними особами, та чекової книжки.

Охарактеризуйте схему документообігу при розрахунках розрахунковими чеками.

Назвіть переваги і недоліки розрахунків чеками.

Що таке акредитив?

Які суб\'єкти вступають в економічні відносини при розрахунках акредитивами?

Назвіть види акредитивів.

Охарактеризуйте схему документообігу при розрахунках на підставі покритого акредитива.

Які переваги та недоліки розрахунків акредитивами?

Опишіть механізм під час здійснення заліку взаємної заборгованості.

Як визначається ефективність заліку взаємної заборгованості?

Які ви знаєте види систем дистанційного обслуговування?

Охарактеризуйте переваги й недоліки різних форм безготівкових розрахунків.

Що таке міжбанківські розрахунки? Назвіть основні види систем кореспондентських відносин.

Що таке кореспондентський рахунок?

На підставі яких документів територіальні управління Національного банку України відкривають кореспондентський рахунок банку?

Розкрийте механізм функціонування системи електронних платежів Національного банку України у файловому режимі.

Розкрийте зміст моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунка.

Визначте відмінності та особливості моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунка.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -