<<
>>

7.1. Завдання банків з організації готівкового грошового обігу

Важливою умовою нормального функціонування господарського механізму в умовах ринку і забезпечення постійного прискорення соціально-економічного розвитку суспільства є стійкість готівкового обігу, яка базується переважно на збалансуванні платоспроможного попиту населення з пропозицією товарів та послуг.

Тому Національний банк України як єдиний емісійний банк і касовий центр держави організовує та регулює обсяг і структуру готівкової маси в обігу на підставі основних напрямків грошово-кредитної політики та показників економічного й соціального розвитку України.

Установи комерційних банків відповідно до вказівок та вимог Національного банку України здійснюють аналіз і прогнозування готівкового обігу, організовують та виконують оперативні функції з реалізації сукупної грошово-кредитної політики на території регіонів.

На основі цього головними завданнями установ банків у роботі з готівкового обігу є:

Безумовне виконання законів України, указів Президента України, постанов уряду України, нормативних та інструктивних актів НБУ з питання регулювання обсягів і структури готівкової маси в обігу.

Періодичний аналіз стану збалансування грошових доходів і витрат населення та збалансованості платоспроможного попиту населення з пропозиціями товарів і послуг у взаємозв\'язку із загальним станом економіки України та вироблення на цій основі пропозицій і заходів щодо стабілізації готівкового обігу.

Прогнозування готівкового обігу за загальним обсягом та структурою з урахуванням основних напрямків грошово-кредитної політики і показників економічного й соціального розвитку країни.

Раціональна організація готівкового обороту, яка забезпечує повне і якнайшвидше залучення готівки до кас банків, своєчасну видачу готівки підприємствам, організаціям та установам на оплату праці, пенсій, допомог й інші цілі, всебічне сприяння розвитку і впровадженню нових форм безготівкових розрахунків.

Здійснення систематичного контролю за дотриманням касової дисципліни, за економним та цільовим витрачанням готівки в господарстві.

Дотримання встановленого порядку ведення касової й емісійної роботи, обмеження готівкової емісії економічно обґрунтованими вимогами зростання обігу готівки.

При організації та проведенні роботи у сфері грошового обігу функціональні завдання між Національним банком України та комерційними банками розділяються таким чином.

Установи Національного банку України виконують такі завдання з організації готівкового грошового обігу:

проводять і організують роботу з готівкового обігу так, щоб активно впливати на дотримання основних пропорцій економічного й соціального розвитку, зокрема співвідношення темпів зростання грошових доходів населення і роздрібного товарообороту та платних послуг, співвідношення темпів зростання продуктивності праці й середньої заробітної плати;

систематизують показники, що характеризують стан готівкового обігу, вивчають і активізують його та контролюють виконання прогнозів касових оборотів;

вивчають шляхи і причини міграції грошей, територіальне розміщення емісій грошей, економічні пропорції між грошовими доходами та витратами населення по країні, областях, районах;

здійснюють у встановленому порядку регулювання касових ресурсів, забезпечуючи своєчасність розрахунків готівкою в народному господарстві, та прискорення обіговості касових ресурсів;

контролюють роботу установ комерційних банків з готівкового обігу.

Установи комерційних банків виконують такі завдання з організації

готівкового грошового обігу:

систематично аналізують стан надходжень і видатків готівки, причини відхилення фактичних надходжень та видач готівки від прогнозів касових оборотів, обсяги виробництва товарів народного споживання, роздрібного товарообороту, надання платних послуг населенню у взаємозв\'язку з показниками економічного й соціального розвитку;

вживають заходів щодо залучення власних коштів населення на вклади, сприяють подальшому розвитку безготівкових розрахунків населення за товари і послуги, розширенню безготівкових перерахувань грошових доходів населення на вклади (депозити) в установах банків;

встановлюють підприємствам ліміт залишку готівки у касах, порядок і строки здавання готівкової виручки з метою забезпечення надходження готівки у банк;

здійснюють контроль за дотриманням підприємствами касової дисципліни і заощадливим, економним та цільовим витрачанням готівки та своєчасно задовольняють потреби народного господарства і населення у готівці.

Важлива роль касових операцій у діяльності банківської системи зумовлює необхідність їхнього централізованого регулювання. З метою його здійснення Національним банком України видаються відповідні нормативно-правові акти, якими визначені основні вимоги до організації банками касового обслуговування клієнтів, а саме:

дотримання норм чинного законодавства і вимог нормативних актів Національного банку України щодо організації готівкового обігу;

прогнозування установами Національного банку України готівкового обігу відповідно до вимог основних засад грошово-кредитної політики та контроль за дотриманням прогнозних показників;

повне і своєчасне забезпечення потреб економіки в готівкових коштах;

своєчасна видача установами банків готівки в межах наявних на рахунках коштів і на цілі, попередньо визначені клієнтами в їхніх грошових чеках;

створення умов для залучення готівки до кас банків;

сприяння скороченню готівкових платежів у розрахунках за товари і послуги.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 7.1. Завдання банків з організації готівкового грошового обігу:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -