<<
>>

14.2.3. Міжнародні розрахунки за допомогою банківського переказу

Банківський переказ - це просте доручення комерційного банку своєму банку-кореспонденту сплатити відповідну суму грошей на прохання і за рахунок переказника іноземному отримувачу (бенефіціару) із зазначенням способу відшкодування банку-платнику сплаченої ним суми.
Здійснення міжнародних розрахунків за допомогою банківських переказів регулюється Законами України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» та іншими нормативно-правовими актами.

Учасниками такої форми розрахунків є:

Боржник-імпортер (переказодавець).

Банк імпортера, який прийняв доручення.

Банк, який здійснює зарахування суми переказу експортеру (отримувачу).

Експортер (переказоотримувач).

Схема розрахунків за допомогою банківського переказу

Схема розрахунків за допомогою банківського переказу

1. Постачання товарів імпортеру.

Доручення банкові здійснити переказ коштів на користь експортера.

Платіжне доручення банку-кореспонденту зарахувати кошти на рахунок експортера.

Повідомлення експортера про зарахування коштів на його рахунок. Банківські перекази здійснюються у безготівковій формі через

посередництво платіжного доручення, яке адресує один банк іншому. При цьому комерційні та товаророзпорядчі документи (рахунки, транспортні й інші документи) направляються від експортера імпортеру безпосередньо, минаючи банки. Банківські перекази традиційно здійснюються поштою або телеграфом відповідно поштовими чи телеграфними дорученнями, у сучасній практиці - системою SWIFT.

Економічний зміст банківських переказів залежить від того, здійснюється оплата товарів до їхнього постачання (авансові платежі) чи після їхнього отримання імпортером (розрахунки за відкритим рахунком).

Розрахунки у формі авансу найбільш вигідні для експортера, оскільки оплата товарів здійснюється імпортером до відвантаження, а іноді навіть до їхнього виробництва. Якщо імпортер оплачує товар авансом, то він кредитує експортера.

Згідно з міжнародною практикою платежі у формі авансу становлять 10-33% від суми контракту. За дорученням експортера на суму авансового платежу банк експортера звичайно видає на користь імпортера гарантію повернення отриманого авансу в разі невиконання умов контракту і непостачання товару.

Розрахунки за відкритим рахунком полягають у періодичних платежах імпортера експортеру після отримання товарів. Ця форма розрахунків пов\'язана з комерційним кредитом, який надає експортер імпортеру. Порядок розрахунків щодо погашення заборгованості за відкритим рахунком визначається угодою між контрагентами. Якщо постачання товарів відбувається взаємно з подальшими розрахунками за відкритим рахунком, то вони відображаються на єдиному контокорентному рахунку та відбуваються двостороннє кредитування і залік взаємних вимог.

Розрахунки за відкритим рахунком найбільш вигідні для імпортера, тому що він здійснює післяоплату отриманих товарів, тобто відсутній ризик оплати непоставлених або неприйнятих товарів. Для експортера ця форма розрахунків найменш вигідна, оскільки вона не містить надійної гарантії своєчасності платежу, сповільнює оборотність його капіталу й іноді викликає необхідність вдаватися до банківського кредиту. Банки несуть мінімальну відповідальність при банківському переказі та стягують мінімальну комісійну винагороду.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 14.2.3. Міжнародні розрахунки за допомогою банківського переказу:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -