<<
>>

14.3. Банківський контроль розрахунків за експортними, імпортними та міжнародними лізинговими операціями

Згідно з Інструкцією про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями банки повинні здійснювати контроль за своєчасністю розрахунків за такими операціями своїх клієнтів і зобов\'язані вимагати від них повної інформації про ці операції.

Банки повинні у разі перерахування резидентом коштів на користь нерезидента чи надходження від нерезидента коштів на користь резидента вимагати від останнього (залежно від виду операції) копії: договору з нерезидентом, вантажно-митної декларації (ВМД), актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, необхідних банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків.

Резиденти зобов\'язані надавати банкам копії зазначених документів протягом 5 робочих днів, починаючи з дня зарахування на розподільчий рахунок коштів, що надійшли на користь резидентів, або з дня надходження до банку реєстру ВМД.

Копії цих документів підлягають збереженню у справі клієнта протягом строку, визначеного чинними нормативно-правовими актами.

Банк реєструє зазначені валютні операції своїх клієнтів у спеціальних журналах (строк зберігання журналів - 10 років). Якщо журнали ведуться у паперовому вигляді, то всі аркуші журналів мають нумеруватися і прошнуроватися. Журнал засвідчується підписами керівника й головного бухгалтера і печаткою банку. Якщо журнали ведуться в електронному вигляді, то щоденно всі нові записи чи записи, до яких вносилися зміни протягом цього банківського дня, роздруковуються. Роздруковані сторінки засвідчуються підписом керівника або іншої відповідальної особи. До п\'ятого числа кожного місяця роздруковані за попередній місяць сторінки складаються за датами та формуються у брошури (брошури прошнуровуються, засвідчуються підписами керівника й головного бухгалтера, печаткою банку і зберігаються протягом 10 років).

На першій сторінці брошури зазначаються кількість сторінок, які містить брошура, початкова й остання дати.

Якщо резидент здійснює авансовий платіж (попередню оплату) в будь-якій формі або банк здійснює платіж на користь нерезидента при застосуванні розрахунків у формі документарного акредитива, або банк здійснює платіж на підставі пред\'явленої резидентом ВМД, інформація про яку відсутня у реєстрах ВМД, то банк фіксує в журналі назву імпортера або лізингоодержувача, постачальника продукції чи лізингодавця, країну постачальника або лізингодавця, суму перерахованих коштів і дату їхнього перерахування, дату та номер договору, дату закінчення законодавчо встановлених строків розрахунків, інформацію про надані за цим договором резидента ліцензії, дату поставчання продукції або об\'єкта лізингу та вартість поставленої продукції або об\'єкта лізингу.

У разі відвантаження резидентом продукції (об\'єкта лізингу) експортна (лізингова) операція фіксується банком в аналогічному журналі після одержання реєстрів ВМД чи надходження від нерезидента коштів на користь резидента або, якщо резидент самостійно будь-яким чином надасть банку інформацію про цю операцію (наприклад, пред\'явить копію ліцензії) з одночасною вимогою від резидента копій договору, ВМД (якщо кошти, які надійшли від нерезидента, не є авансовим платежем або попередньою оплатою).

Якщо у платіжному дорученні банку-нерезидента немає посилання на договір, на виконання якого від нерезидента-контрагента надійшли кошти, то банк вимагає письмове пояснення від резидента або нерезидента-контрагента щодо віднесення цих коштів до конкретного експортного (лізингового) договору.

В разі експорту або імпорту послуг (робіт, прав інтелектуальної власності) банк фіксує в журналі найменування імпортера, експортера, країни контрагента-нерезидента, дату та номер договору, дату закінчення законодавчо встановлених строків розрахунків, інформацію про одержані за цим договором ліцензії, суму коштів і дату їхнього перерахування або отримання, дату підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт (надання послуг тощо), та суму коштів, зазначену в цьому акті (документі).

Якщо оплата товару, що імпортується, або об\'єкта лізингу проводиться за рахунок коштів, отриманих на підставі кредитного договору без зарахування цих коштів на поточний рахунок резидента, то контроль за такою операцією здійснює банк, який надав кредит (незалежно від того, чи відкритий у цьому банку поточний рахунок резидента), або банк, що обслуговує кредит, залучений резидентом від нерезидента.

Якщо оплата товару, який імпортується, або об\'єкта лізингу проводиться за рахунок іноземної валюти, купленої за власну іноземну валюту резидента на міжнародному ринку без проміжного зарахування цих коштів на поточний рахунок цього резидента, відкритий у банку, то контроль за такою операцією здійснює той банк, який за дорученням резидента купив іноземну валюту і перерахував її за призначенням.

Банк, клієнтом якого був резидент, повинен протягом трьох банківських днів з дня закриття рахунка надати банку, в якому резидент відкриває рахунок (якщо резидент повідомив про цей банк), всю наявну в нього інформацію про незавершені експортні, імпортні та лізингові операції цього резидента, якщо резидент закриває рахунок в одному банку і переходить на обслуговування в інший банк.

Крім цього, банк, в якому резидент перебував на обслуговуванні, повідомляє в довільній формі у податкові органи за місцем реєстрації резидента про його незавершені експортні, імпортні та лізингові операції у разі:

закриття клієнтом-резидентом рахунка і переходу на обслуговування в інший банк (у тому числі за відсутності в банку інформації про банк, в який резидент переходить на обслуговування);

закриття банком рахунка клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років поспіль і на ньому немає залишку коштів.

Банк, в якому резидент перебував на обслуговуванні, знімає операції резидента з контролю наступного робочого дня після дня закриття рахунка.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 14.3. Банківський контроль розрахунків за експортними, імпортними та міжнародними лізинговими операціями:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -