<<
>>

14.2.1. Документарний акредитив як форма міжнародних розрахунків

За допомогою акредитивної форми розрахунків здійснюється до 80% платежів у світовій торгівлі. Згідно з Уніфікованими правилами документарних акредитивів (Uniform Customs and Practices for Documentary Credits), виданими Міжнародною торговельною палатою у Парижі в 1983 р., документарний акредитив визначається як будь-яка угода, що не залежить від її назви чи форми, за якою банк-емітент, що діє за дорученням і відповідно до інструкцій клієнта-заявника на виставлення акредитива, повинен здійснити платіж постачальнику чи третій стороні або оплатити, акцептувати чи врахувати переказні векселі (тратти), виписані бенефіціаром, або ж доручити іншому банкові здійснення таких платежів чи оплату, акцепт або облік таких тратт за умови дотримання термінів і умов акредитива.
Зобов\'язання банку за акредитивом є самостійним та не залежить від правовідносин сторін за комерційним контрактом.

У розрахунках за документарним акредитивом беруть участь такі суб\'єкти:

Імпортер, який звертається до банку з проханням про відкриття акредитива.

Банк-емітент, що відкриває акредитив.

Авізуючий банк, якому доручається сповістити експортера про відкриття на його користь акредитива і передати відповідні документи.

Бенефіціар-експортер, на користь якого відкрито акредитив.

Схема розрахунків за документарним акредитивом

Схема розрахунків за документарним акредитивом

Подача заяви на відкриття акредитива.

Відкриття акредитива банком-емітентом і направлення

акредитива бенефіціару через авізуючий банк.

Сповіщення (авізування) бенефіціара про відкриття акредитива на його користь.

Відвантаження товару на експорт.

Оформлення і подання бенефіціаром у банк комплекту документів для отримання платежу за акредитивом.

Пересилання авізуючим банком документів банку-емітенту.

Перевірка банком-емітентом отриманих документів та їхня оплата (при виконанні усіх умов акредитива).

Видача банком-емітентом оплачених документів заявнику акредитива.

Зарахування авізуючим банком експортної виручки бенефіціару.

Акредитиви класифікуються за такими ознаками:

Залежно від можливості зміни чи анулювання акредитива розрізняють:

безвідкличний - зобов\'язання банку не змінювати та не анулювати акредитив без згоди зацікавлених сторін;

відкличний - може бути змінений чи анульований без повідомлення бенефіціара.

Залежно від додаткових зобов\'язань іншого банку розрізняють:

підтверджений;

непідтверджений.

Залежно від можливості поновлення акредитива розрізняють:

звичайний - закривається після здійснення платежу;

револьверний - передбачає поновлення суми акредитива після його повного використання.

Залежно від можливості використання іншими бенефіціарами розрізняють:

простий - відкривається на користь конкретного експортера;

трансферабельний - передбачає можливість здійснення оплати іншому постачальнику.

Залежно від наявності покриття розрізняють:

покритий - передбачає переведення суми акредитива авізуючому банку при його відкритті або використання депозитних та блокованих рахунків;

непокритий - гарантується банком-емітентом.

Акредитивна форма міжнародних розрахунків в Україні регулюється Положенням «Про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями», яке встановлює та регулює порядок відкриття, авізування, супроводження, виконання і закриття документарних акредитивів під час розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами.

Цей документ підтверджує, що клієнти банків можуть використовувати всі види акредитивів, передбачені чинними Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів, розробленими Міжнародною торговельною палатою з урахуванням особливостей, які не суперечать законодавству України.

Для відкриття акредитива наказодавець (заявник) подає у банк заяву, яка обов\'язково має містити такі реквізити:

код заяви відповідно до Державного класифікатора управлінської документації;

назва документа;

вид акредитива: відкличний, безвідкличний;

підтвердження акредитива (- зазначається в разі потреби);

дата заяви;

строк дії акредитива;

назва наказодавця акредитива;

назва бенефіціара;

назва банку бенефіціара, авізуючого банку та виконуючого банку;

сума та назва іноземної валюти;

стислий опис товару (послуг) згідно з договором;

умови постачання;

перелік документів, проти яких здійснюватиметься платіж за акредитивом;

спосіб виконання акредитива;

комісійні винагороди та відшкодування витрат;

підписи відповідальних осіб і відбиток печатки.

Разом із заявою про відкриття акредитива наказодавець акредитива подає до уповноваженого банку-емітента оригінал та копію договору (з підписами відповідальних осіб, засвідченими відбитком печатки) або інший документ, який згідно із законодавством України має юридичну силу договору. На оригіналі й копії договору робиться позначка банку-емітента про прийняття заяви про відкриття акредитива. Копії мають засвідчуватися підписом відповідального працівника та відбитком штампа уповноваженого банку-емітента. Копія договору залишається у справі за акредитивом, що формується банком-емітентом, а оригінал повертається наказодавцю акредитива.

Уповноважений банк-емітент відкриває акредитив за умови, що він забезпечений грошовими коштами наказодавця акредитива (покритий акредитив), або на підставі:

відкритих наказодавцю акредитива банком-емітентом кредитних ліній;

отриманих у кредит коштів;

гарантій, наданих третіми сторонами на користь банку-емітента;

забезпечення наказодавцем акредитива відповідною заставою, порукою та ін..;

без будь-якого забезпечення згідно з внутрішніми положеннями уповноваженого банку-емітента (непокритий акредитив).

Банк-емітент після перевірки правильності заповнення заяви про відкриття акредитива, а також наявності підстав для його забезпечення, протягом трьох робочих днів надсилає повідомлення про відкриття акредитива до іноземного банку (за реквізитами, зазначеними в заяві про відкриття акредитива).

Акредитив вважається відкритим з дня відправлення повідомлення про це до іноземного банку, крім випадків, якщо текст акредитива містить окрему умову щодо дати або події, після якої відкритий акредитив набере чинності.

Після прийняття рішення про відкриття акредитива відповідальний працівник уповноваженого банку-емітента вносить інформацію щодо операції за акредитивом до журналу реєстрації відкритих акредитивів, який може вестися як у паперовій, так і в електронній формі. У журналі обов\'язково мають зазначатися:

номер реєстрації (порядковий номер) акредитива;

назва наказодавця акредитива;

дата відкриття акредитива;

строк дії акредитива;

сума і назва або код іноземної валюти (цифровий чи літерний) відповідно до Класифікатора.

Усі документи, отримані за кожним відкритим акредитивом, банк- емітент формує у Справу, що має містити:

заяву про відкриття акредитива (другий примірник);

копію договору;

листи, повідомлення та інші документи іноземних банків і наказодавця акредитива;

копії листів, повідомлень та інших документів, відправлених на адресу іноземних банків і наказодавця акредитива;

будь-які інші документи щодо акредитива (за вибором уповноваженого банку-емітента).

Подальші дії банку та послідовність операцій залежать від конкретного виду і умов акредитива, які можуть бути доволі різноманітними.

Перевагами акредитивної форми розрахунків є високий ступінь надійності, гарантованість оплати у разі подання необхідних документів (мінімальний ризик несплати) і можливість контролю з боку банку за порядком виконання зовнішньоекономічних контрактів. Недоліками акредитивної форми є її висока вартість (до 3% від суми угоди) та значна складність.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 14.2.1. Документарний акредитив як форма міжнародних розрахунків:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -