<<
>>

ЗМІСТ

Про авторів

ВСТУП

Розділ І. Теорія виконавчого провадження

Глава1. Виконавче провадження у структурі судочинства

§ 1.1. Виконання судових рішень як частина судочинства…………..

15

§ 1.2. Учасники виконавчого провадження………………………….. 25

§ 1.3. Роль суду у виконавчому провадженні………………………… 39

Глава 2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

§ 2.1. Підстави виконання судових рішень та актів інших органів.

Виконавчі документи………………………………………………....... 54

§ 2.2. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання.....57

§ 2.3. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження….…..60

Глава 3. ОКРЕМІ ВИКОНАВЧІ ДІЇ

§ 3.1. Звернення стягнення на майно боржника………………………84

§ 3.2. Виконання рішення про конфіскацію майна…………………...92

§ 3.3. Звернення стягнення на нерухоме майно…………………….…98

§ 3.4. Звернення стягнення на майно і грошові суми боржника,

що знаходяться в інших осіб або належать боржникові від

інших осіб………………………………………………………………115

§ 3.5. Звернення стягнення на заробітну плату (заробіток),

пенсію та стипендію боржника………………………………………..117

§ 3.6. Звернення стягнення на майно

боржника — юридичної особи……………………………………......124

§ 3.7. Розподіл стягнутих сум між стягувачами……………………..127

§ 3.8. Виконання рішень про передачу певних предметів

і здійснення певних дій………………………………………………..128

§ 3.9.Звернення стягнення на майно боржника

у виконавчому провадженні, коли відносно

останнього порушено провадження у справі про банкрутство……...136

Глава 4. ПОВОРОТ ВИКОНАННЯ ТА СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ за виконанням судових рішень

§ 4.1. Поворот виконання судових рішень…………………………..150

§ 4.2. Судовий контроль за виконанням судових рішень…………..155

РОЗДІЛ 5. Визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародного комерційного арбітражу в Україні

§ 5.1. Поняття й умови визнання та виконання рішень

іноземних судів…………………………………………………………168

§ 5.2.

Визнання та звернення до виконання рішення

іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню………..…..176

§ 5.3. Визнання рішення іноземного суду, що

не підлягає примусовому виконанню…………………………………185

§ 5.4. Визнання та приведення до виконання

рішень міжнародного комерційного арбітражу………………..…….192

Розділ ІІ. НОРМАТИВНО – ПРАВОВІ АКТИ

Організаційні питання діяльності Державної виконавчої служби

2.1. Закон України „Про державну виконавчу службу” від 24 березня 1998 року № 202/98-ВР// Офіційний вісник України. – 1998. – № 15 (30.04.98). – ст. 566.

2.2. Інструкція про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 25 червня 2002 р. № 607/56/5 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 27 (19.07.2002). – ст. 1298.

2.3. Інструкція про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 18 березня 2004 року № 26/5 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 12 (09.04.2004)(частина 1). – ст. 777.

2.4. Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 р. № 43/5 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 21 (06.06.2003). – ст. 981.

2.5. Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби, затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 10 квітня 2012 р. N 549/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 31 (28.04.2012). – ст. 1148.

2.6. Положення про управління державної виконавчої служби головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 10 квітня 2012 р.

N 549/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 31 (28.04.2012). – ст. 1148.

2.7. Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 61 (19.08.2011). – ст. 2431.

2.8. Порядок взаємодії Департаменту державної виконавчої служби та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини під час забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання рішень Європейського суду з прав людини, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2008 р. № 26/5.

2.9. Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та митних органів при переданні майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядженні ним, затверджений Наказом Міністерства юстиції України, Державної митної служби України від 12 жовтня 2009 р. № 1833/5/943 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 84 (09.11.2009). – ст. 2847.

2.10. Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь держави за позовами органів державної податкової служби, затверджений Наказом Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України від 3 липня 2002 р. № 60/5; 304 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 28 (26.07.2002). – ст. 1340.

2.11. Порядок витребування та проведення перевірки виконавчого провадження, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 1 грудня 2004 р. № 136/5.

2.12. Порядок надання інформації Державною податковою службою України на запити органів державної виконавчої служби, затверджений Наказом Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 23 грудня 2011 р. № 1701/3578/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 3 (20.01.2012). – ст. 108.

2.13. Порядок надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби, затверджений Наказом Міністерства юстиції України 19 грудня 2011 р.

№ 3544/5, Постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2011 р. № 38-2 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 102 (10.01.2012). – ст. 3761.

2.14. Порядок роботи з документами в органах державної виконавчої служби, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 25 грудня 2008 р. № 2274/5.

Процесуальні питання виконання судових рішень:

2.15. Закон України „Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 року № 606-XIV (в редакції від 04 листопада 2010) // Офіційний вісник України. – 2010. – № 95 (20.12.2010). – ст. 3373.

2.16. Закон України „Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” від 5 червня 2012 року № 4901-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 49 (06.07.2012). – ст. 1919.

2.17. Закон України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” від 23 лютого 2006 року № 3477-IV // Офіційний вісник України. – 2006. – № 12 (05.04.2006). – ст. 792.

2.18. Закон України „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” від 18 листопада 2003 року № 1255-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52 (09.01.2004)(частина 1). – ст. 2734.

2.19. Закон України „Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” від 29 листопада 2001 року № 2864-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52 (11.01.2002). – ст. 2332.

2.20. Інструкція з організації примусового виконання рішень, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 № 512/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 27 (17.04.2012). – ст. 1018.

2.21. Інструкція про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 29 грудня 2006 р. № 121/5 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 1 (19.01.2007). – ст. 57.

2.22. Інструкція про проведення виконавчих дій, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р. № 74/5 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 51 (06.01.2000). – ст. 2563 (Окремі пункти: пункт 5.11 глави 5, підпункт 5.12.5, абзаци перший - дев\'ятий, одинадцятий - двадцять п\'ятий підпункту 5.12.6 пункту 5.12 глави 5).

2.23. Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146 // Урядовий кур’єр. – 1993, 04, 01.04.93. – № 48 – 49.

2.24. Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна, затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2003 р. № 136/5 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 46 (28.11.2003). – ст. 2414.

2.25. Порядок здійснення органами державної виконавчої служби виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) стосовно підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов\'язана з державною таємницею, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2000 р. № 10/5а // Офіційний вісник України. – 2000. - № 20 (02.06.2000). – ст. 844.

2.26. Порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 29 (02.08.2002). – ст. 1371.

2.27. Рішення Конституційного Суду України від 10 червня 2003 року № 11-рп/2003 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” (справа про мораторій на примусову реалізацію майна) // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 3.

2.28. Рішення Конституційного Суду України від 13 грудня 2012 року № 18-рп/2012 у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю „ДІД Конс” щодо офіційного тлумачення положень пункту 15 частини першої статті 37 Закону України „Про виконавче провадження” у взаємозв\'язку з положеннями частини першої статті 41, частини п\'ятої статті 124, пункту 9 частини третьої статті 129 Конституції України, статті 115 Господарського процесуального кодексу України, пунктів 1.3, 1.4 статті 1, частини другої статті 2, абзацу шостого пункту 3.7 статті 3 Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” (справа про стягнення заборгованості з підприємств паливно-енергетичного комплексу) // Офіційний вісник України. – 2012.

– № 98 (29.12.2012). – ст. 3973.

2.29. Рішення Конституційного Суду України від 24 лютого 2004 року № 3-рп/2004 у справі за конституційним зверненням спільного підприємства „Мукачівський плодоовочевий консервний завод” про офіційне тлумачення положення пункту 10 статті 3 Закону України „Про виконавче провадження” (справа про виконання рішень третейських судів) // Урядовий кур\'єр. – 2004. – № 45 (10.03.2004).

2.30. Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затверджене Наказом Міністерства юстиції України від 27 жовтня 1999 р. № 68/5 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44 (19.11.99). – ст. 2214.

2.31. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов\'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 408 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 18 (23.03.2007). – ст. 716.

2.32. Порядок накладення арешту на цінні папери, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1999 р. № 1744 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 38 (08.10.99). – ст. 1912.

2.33. Порядок реалізації арештованого майна, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 15 липня 1999 р. № 42/5 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 29 (06.08.99). – ст. 1511.

2.34. Порядок реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 20 травня 2004 р. № 338 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 41 (29.10.2004). – ст. 2722.

Розділ ІІІ. СУДОВА ПРАКТИКА

3.1. Постанова Дарницького районного суду м. Києва від "10" грудня 2012 р. за позовом Управління Пенсійного фонду України у Дарницькому районі м. Києва до Головного управління юстиції у м. Києві про скасування постанови про накладення штрафу.

3.2. Ухвала Дзержинського районного суду м. Харкова від 30 листопада 2012 року за поданням державного виконавця Дзержинського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції Риженко Ю.Е. про примусове проникнення до житла.

3.3. Ухвала колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 лютого 2012 р. з заявою Державного підприємства «Антрацит» про заміну сторони у зведеному виконавчому провадженні по примусовому виконанню виконавчих написів нотаріуса від 17 жовтня 2000 р.1-1612, від 12 серпня 2002 р. № 1317, від 12 серпня 2002 р. № 1318 та від 12 серпня 2002 р. № 1319 про стягнення заборгованості на користь С., що знаходиться у провадженні підрозділу примусового виконання рішень відділу держаної виконавчої служби Головного управління юстиції у Луганській області, з боржника, ДП «Антрацит», на боржника, ДП «Шахта імені 50-річчя Радянської України».

3.4. Ухвала Голосіївського районного суду м. Києва від 12 грудня 2012 року за поданням державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Голосіївського районного управління юстиції у м. Києві Красуцького А.Б. про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон.

3.5. Ухвала Дзержинського районного суду м. Харкова ві 12 грудня 2012 року за заявою старшого державного виконавця Дзержинського ВДВС ХМУЮ Молотилової В.В. про затвердження мирової угоди по цивільній справі за позовом Харківського державного авіаційного виробничого підприємства до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 про стягнення заборгованості .

3.6. Рішення Дарницького районного суду м. Києва від 19 грудня 2012 р. за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ВДВС Дарницького РУЮ у м. Києві про зняття арешту з квартири.

3.7. Ухвала Голосіївського районного суду м. Києва від 20.12.2012 року за заявою старшого державного виконавця А.Н.Рагімова відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України про встановлення способу та порядку виконання рішення .

3.8. Ухвала Дарницького районного суду м. Києва від 07 грудня 2012 р. за позовом ОСОБА_1 до Державного виконавця відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві Сидоренко Р.Г. на дії державного виконавця, скасування постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження.

3.9. Ухвала Голосіївського районного суду м. Києва від 06 грудня 2012 року за подання старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Голосіївського районного управління юстиції в м. Києві Лопатецької Ю.В. про звернення стягнення на грошові кошти.

3.10. Ухвала Дзержинського районного суду м. Харкова від 07 грудня 2012 року на скаргу Харківського національного медичного університету на бездіяльність Комінтернівського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції.

3.11. Ухвала Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 08 лютого 2013 року за поданням державного виконавця міського відділу державної виконавчої служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції про примусове проникнення до житла.

3.12. Ухвала Закарпатського окружного адміністративного суду від 08 лютого 2013 року за заявою Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» про відстрочку та розстрочку виконання рішення суду по адміністративній справі №2а-1236/10/0770 за позовом Мукачівської об\'єднаної державної податкової інспекції Закарпатської області до Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» про стягнення заборгованості у сумі 182742,15 грн.

3.13. Ухвала Колегії суддів Вищого адміністративного суду України від 05 лютого 2013 року за позовом ОСОБА_4 до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, Міністерства юстиції України, Державного казначейства України про визнання неправомірними дій та стягнення моральної шкоди, за касаційною скаргою ОСОБА_4 на постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 1 червня 2010 року.

3.14. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних від 30.01.2013 р. за скаргою Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Донецькобленерго» в інтересах структурного підрозділу «Донецькі електричні мережі» на дії Відділу державної виконавчої служби Київського районного управління юстиції у м. Донецьку, за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Донецькобленерго» на ухвалу Апеляційного суду Донецької області від 21 серпня 2012 року.

3.15. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.01.2013 р.за позовом ОСОБА_3 до відділу Державної виконавчої служби Рівненського міського управління юстиції, відділу Державної виконавчої служби Шепетівського міськрайонного управління юстиції, третя особа - ОСОБА_4, про визнання недійсними прилюдних торгів, протоколу проведення прилюдних торгів, відомостей прилюдних торгів та свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів за касаційною скаргою ОСОБА_3 на рішення Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 2 липня 2012 року та ухвалу апеляційного суду Хмельницької області від 3 жовтня 2012 року.

3.16. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.01.2013 р. за поданням Придніпровського відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції про заміну сторони виконавчого провадження під час виконання судового рішення, ухваленого у справі за позовом ОСОБА_3 до товариства з обмеженою відповідальністю "Черкасизалізобетонстрой", будівельної корпорації "УкрАзіабуд", про стягнення заборгованості та за зустрічним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Черкасизалізобетонстрой" до ОСОБА_3 про розірвання договору відступлення прав вимоги від 20 червня 2007 року, за касаційною скаргою Придніпровського відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції на ухвалу апеляційного суду м. Києва від 27 вересня 2012 року.

Розділ IV. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

4.1. Акт Вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувану.

4.2. Акт державного виконавця про відсутність боржника за місцезнаходженням майна.

4.3. Акт опису і арешту майна.

4.4. Акт державного виконавця про реалізацію нерухомого майна.

4.5. Постанова про арешт коштів боржника.

4.6. Постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження.

4.7. Постанова про відвід перекладача.

4.8. Постанова про відкладення провадження виконавчих дій.

4.9. Постанова про відкриття виконавчого провадження.

4.10. Постанова про відмову у відкритті виконавчого провадження (відмову в прийнятті до провадження виконавчого документа).

4.11. Постанова про відновлення виконавчого провадження.

4.12. Постанова про стягнення з боржника виконавчого збору.

4.13. Постанова про закінчення виконавчого провадження.

4.14. Постанова про заміну сторони виконавчого провадження.

4.15. Постанова про звільнення майна боржника з-під арешту.

4.16. Постанова про зупинення виконавчого провадження.

4.17. Постанова про повернення виконавчого документа стягувачеві.

4.18. Постанова про поновлення виконавчого провадження.

4.19. Постанова про призначення експерта, суб\'єкта оціночної діяльності - суб\'єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні.

4.20. Постанова про призначення перекладача для участі у виконавчому провадженні.

4.21. Постанова про стягнення з боржника витрат на проведення виконавчих дій.

4.22. Постанова про розшук майна боржника.

4.23. Доручення про перерахування грошові кошти до державного бюджету.

4.25. Розпорядження про перерахунок грошових коштів

<< | >>
Источник: В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін.. Виконавче провадження : посібник / В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін. ; за ред.. В.В. Комарова. – Х.,2014. – 717 с.. 2014

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -