<<
>>

Стаття 133. Застава земельних ділянок

1. У заставу можуть передаватися земельні ділян­ки, які належать громадянам та юридичним особам на праві власності.

2. Земельна ділянка, яка перебуває у спільній власності, може бути передана у заставу за згодою всіх співвласників.

3. Передача в заставу частини земельної ділянки здійснюється після виділення її в натурі (на місце­вості).

4. Заставодержателем земельної ділянки можуть бути лише банки, які відповідають вимогам, устано­вленим законами України.

5. Порядок застави земельних ділянок визначаєть­ся законом.

У порівнянні із ст. 31 чинного Закону України «Про заставу» даною статтею ЗК розширено коло осіб, які можуть передавати у заставу (іпотеку) земельні ділян­ки сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення. Крім земельних ділянок, що належать громадянам, у заставу можуть передаватися земельні ділянки, що знаходяться у власності юридичних осіб. Застава земельної ділянки оформляється відповідним письмовим договором з обов\'язковим нотаріальним посвідченням і може бути використана тільки під за­безпечення кредитних угод з банками, які відповіда­ють вимогам, встановленим законами України.

356

Земельна ділянка, яка перебуває у спільній власно­сті (частковій або сумісній), може бути передана у за­ставу за письмовою згодою всіх її співвласників.

В заставу може бути передана не обов\'язково вся земельна ділянка, а лише певна її частина, але тільки після виділення цієї частини в натурі (на місцевості).

Відповідно до ст. 34 Закону «Про заставу» іпотеч­ний заставодавець, якщо інше не передбачено догово­ром або законом, має право володіти і користуватися предметом застави відповідно до його призначення, достроково виконати основне зобов\'язання, якщо це не суперечить змісту зобов\'язання, реалізувати за письмо­вою згодою заставодержателя предмет застави з пере­водом на набувача основного боргу, забезпеченого за­ставою, передавати за письмовою згодою заставоутри­мувача предмет застави в оренду.

<< | >>
Источник: Гетьман А.П та ін.. Земельний кодекс України. — X., 2002. — 600 с.. 2002

Еще по теме Стаття 133. Застава земельних ділянок:

  1. Стаття 133. Застава земельних ділянок
  2. ЗМІСТ
  3. Цивільне право
  4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  5. Кодифікація як основний засіб усунення правових колізій у межах актів земельного законодавства
  6. Вирішення земельно-правових колізій за правилом «спеціальної норми»
  7. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
  8. Розвиток законодавства про землі, зайняті зеленими насадженнями в населених пунктах
  9. 2.2. Іпотека земельних ділянок
  10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -