<<
>>

§ 5. Зміна опублікованого порядку денного

Отримавши повідомлення про скликання зборів, будь-який акціонер має право не пізніше як за 30 днів до їх скликання внести свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів.

Ця вимога статті 43 Закону не дає, на жаль, відповіді на питання: кому акціонери мають надавати свої пропозиції та на яку адресу? Особливо це питання стає актуальним у разі скликання загальних зборів групою акціонерів, адже ця група може не мати постійної адреси, про розташування їхнього тимчасового “штабу” можуть не знати інші акціонери.

В цьому контексті варто рекомендувати передбачити в положенні про загальні збори необхідність зазначення адреси, на яку слід надсилати пропозиції щодо порядку денного зборів, в повідомленні про їхнє скликання.

Частиною 2 статті 43 Закону України "Про господарські товариства передбачена можливість зміни порядку денного загальних зборів акціонерів після його опублікування тільки за умови надходження відповідних пропозицій саме від акціонерів. Тобто внесення таких змін з ініціативи органів управління акціонерного товариства, державних органів (крім як за рішенням суду), юридичних та фізичних осіб, що не є акціонерами, не допускається.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можуть стосуватися лише доповнення порядку денного загальних зборів акціонерів тим чи іншим питанням (частиною питання).[6]

Таким чином, пропозиції акціонерів щодо виключення того чи іншого питання (частини питання) з порядку денного загальних зборів мають бути відхилені виконавчим органом акціонерного товариства.

Рішення про включення пропозиції акціонера приймається виконавчим органом і має бути погоджене із наглядовою радою.

Підстави для відмови у включенні пропозиції акціонера повинні бути чітко передбачені у внутрішніх документах товариства. Пропозиції від акціонера (акціонерів), який володіє відповідною кількістю голосів (згідно з вимогою закону), повинні бути включені до порядку денного в обов\'язковому порядку.

Рішення про зміни в порядку денному доводяться до відома всіх акціонерів у порядку, передбаченому статутом товариства. Рекомендується внести до статуту положення про те, що акціонери повинні бути повідомлені про зміни у порядку денному загальних зборів у такому ж порядку, у якому вони були повідомлені про проведення загальних зборів.

"Якщо зміни до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства стосуються питання збільшення (зменшення) розміру статутного фонду, публікація інформації, що передбачена у ст. 40 Закону України "Про господарські товариства", є обов\'язковою".[7]

Яким чином повідомити акціонерів про зміни у порядку денному у разі, якщо статутом товариства не передбачено порядку доведення до відома всіх акціонерів рішення про зміни в порядку денному?

Справа в тому, що в статутах багатьох українських АТ справді не зазначається порядок доведення до відома акціонерів рішення про зміни в порядку денному. Дуже часто причину відсутності цих положень у статутах представники товариств пояснюють як "недогледіли закон". Але, цей "недогляд" є порушенням чинного законодавства і може спричинити негативні наслідки для товариства. До внесення до статуту відповідних доповнень, які усувають це порушення, повідомити акціонерів про зміни у порядку денному доцільно у такому ж порядку, в якому вони були повідомлені про проведення загальних зборів (в порядку, передбаченому частиною першою ст. 43 Закону про господарські товариства).

<< | >>
Источник: Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК. 2005

Еще по теме § 5. Зміна опублікованого порядку денного:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -