<<
>>

Зміна № 1 ДБН В.2.2-4-97 ”Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів“.

Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 3.10. У першому абзаці після слів: "коридори, сходові клітки, веранди" доповнити словами: "та інші шляхи, які відповідають вимогам ДБН В.1.1-7".

В останньому абзаці слова: "не менше 0,75 години" замінити словами: "не менше RЕІ 45 (для стін), ЕІ 45 (для перегородок)".

Пункт 3.11. Слова: "зовнішні відкриті металеві сходи" та "зовнішніх відкритих сходів" відповідно замінити словами: "сходи типу С3" та "сходів типу С3".

Пункт 3.12. Слова: "внутрішніх сходів, що розміщуються в сходових клітках 1-го типу" замінити словами: "звичайних сходових кліток типу СК1".

Пункт 3.22. У першому реченні слова: "сходові клітки 1-го типу" замінити словами: "звичайні сходові клітки типу СК1".

У другому реченні після слів: "слід розділяти" доповнити словами: "протипожежними перегородками 1-го типу з", далі за текстом.

Пункт 3.29. Значення межі вогнестійкості у дужках: "0,25 год" замінити на "EI 15".

Пункт 3.30. Значення межі вогнестійкості "0,6 години" замінити на "EI 30".

Пункт 4.16 доповнити третім абзацом:

"Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум’я, виготовлятись з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум\'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217 (для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим перерізом) ".

Пункт 4.17. Слова: "на сходах" замінити словами: "звичайних сходових клітках".

Пункт 4.21. У першому реченні:

- перед словами: "пожежної та охоронної сигналізації" доповнити словом "автоматичної";

- після слів: "про пожежу" доповнити словами: "та управління евакуацією людей".

Додаток 7. Рядок "2. ДБН В.2.2-9-97 Громадські будинки та споруди" замінити рядком "2. ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення".

Рядок "4. СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об\'єктів будівництва".

Рядок "16. СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений" замінити рядком "16. ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків та споруд".

Рядок "23. ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий и сооружений" замінити рядком "23. ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення".

Доповнити Додаток 7 рядками 29, 30, 31, 32 такого змісту:

"29. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

30. ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения

31. ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD)

32. ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом (IEC 60332-2:1989, MOD)".

Надруковано:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.

“Інформаційний бюлетень”, №11, листопад, 2004 р., К.: “Укрархбудінформ” АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»

<< | >>
Источник: Пакет документів по діяльності ОСББ. 2006

Еще по теме Зміна № 1 ДБН В.2.2-4-97 ”Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів“.:

 1. Н А К А З N 273 від 05.12.2000 Про затвердження Положення про порядок наданнядозволу на виконання будівельних робіт
 2. Н А К А З 24.06.2004 N 117 Про затвердження Правил визначення вартості робіт з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об\'єктах житлово-комунального господарства
 3. Н А К А З 24.06.2004 N 118 Про затвердження Інструкції щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об\'єктах житлово-комунального господарства
 4. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ. Проектування СКЛАД, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДБН А.2.2-3-2004
 5. Перечень нормативных документов, на которые приведены ссылки
 6. 2 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЗАХОДИ 3 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
 7. 8 ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
 8. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ НАВЕДЕНО ПОСИЛАННЯ
 9. Зміна N 1 ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”.
 10. Зміна № 1 ДБН В.2.2-4-97 ”Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів“.
 11. Стаття 38. Визначення земель житлової та громадської забудови
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -