<<
>>

П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО ЛІЧИЛЬНУ КОМІСІЮ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України “Про

господарські товариства” та статуту відкритого акціонерного товариства “ ”.

1.2. Положення визначає порядок формування, склад та повнова

ження лічильної комісії відкритого акціонерного товариства “ ” (далі — Товариства).

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Члени лічильної комісії призначаються та звільняються правлінням Товариства.

2.2. Лічильна комісія призначається у складі: голови, секретаря та

членів комісії, у кількості_____ осіб. Персональний склад лічильної ко

місії попередньо погоджується із наглядовою радою Товариства.

2.3. Голова лічильної комісії організує роботу комісії та забезпечує виконання покладених на неї обов’язків та функцій.

2.4. Секретар лічильної комісії організує оформлення та ведення протоколів комісії, підшивку та зберігання бюлетенів для голосування та інших документів.

2.5. З членами лічильної комісії укладається відповідна цивільно- правова угода, яка підписується від імені Товариства головою правління. В угоді повинно бути зазначено, що відомості, одержані членами лічильної комісії у процесі підготовки результатів голосування, є конфіденційними. При укладенні угоди від члена лічильної комісії береться відповідне зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Лічильна комісія є допоміжним органом правління та робочим органом загальних зборів, який створюється для організації процедури голосування на загальних зборах акціонерів та підрахунку голосів.

3.2. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

• організовує голосування на загальних зборах акціонерів;

• роз’яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

• здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

• складає протокол голосування та готує необхідні виписки з нього;

• робить підшивку бюлетенів для голосування та інших документів для подальшого їх приєднання до протоколу загальних зборів.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Перед кожним голосуванням голова лічильної комісії інформує учасників зборів про порядок голосування.

4.2. Голосування проводиться безпосередньо після обговорення кожного питання порядку денного.

4.3. При підрахунку результатів голосування лічильною комісією враховуються голоси (бюлетені чи картки) подані як “за”, так “проти” прийняття рішення.

4.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, якщо він:

• має виправлення у відповідях, не підтверджені підписом акціонера або надписом “виправленому вірити”;

• відрізняється від офіційно виготовленого в Товаристві зразка;

• не містить печатки Товариства або відповідних підписів;

• заповнений таким чином, що не можна встановити волевиявлення акціонера - тобто якщо відмітка в бюлетені не дає можливості визначити обраний акціонером варіант рішення, або вона не проставлена зовсім, або відсутні інші обов’язкові записи;

• не зданий для підрахунку протягом часу, визначеного для голосування.

4.5. При голосуванні бюлетенями учасник загальних зборів позначає в бюлетені варіант відповіді, який його влаштовує, і опускає бюлетень в опечатану урну.

4.6. При голосуванні бюлетенями на них зазначається прізвище, ім’я та по батькові (найменування) акціонера (при відкритому голосуванні), кількість акцій, порядковий номер питання відповідно до порядкового номера порядку денного, формулювання питання порядку денного, варіанти голосування “так”, “ні” або “за”, “проти”. Бюлетень для голосування підписується головою правління та засвідчується печаткою Товариства.

4.7. Заповнення бюлетенів проводиться учасниками загальних зборів на місці без використання кабін для голосування.

4.8. За підсумками голосування лічильна комісія оформляє протокол про підсумки голосування, що підписується головою та секретарем лічильної комісії та подається голові загальних зборів.

4.9. До протоколу приєднуються письмові скарги і заяви з питань проведення голосування, що надійшли від акціонерів та їхніх представників.

4.10. Протокол лічильної комісії є підставою для внесення результатів голосування до протоколу загальних зборів. Протокол лічильної комісії з відповідними додатками приєднується до протоколу загальних зборів.

4.11. Якщо в процесі роботи лічильної комісії виникнуть спірні питання, рішення з цих питань приймається шляхом голосування, про що зазначається в протоколі. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови лічильної комісії.

4.12. Після складання протоколу про підсумки голосування і підписання протоколу загальних зборів бюлетені для голосування запечатуються лічильною комісією та передаються правлінню для приєднання до протоколу загальних зборів.

4.13. Лічильна комісія припиняє свою роботу після закінчення роботи загальних зборів.

5. ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Якщо членами лічильної комісії призначено осіб, які є працівниками Товариства, на час виконання ними своїх функцій за ними зберігається середньомісячна заробітна плата за основним місцем роботи.

5.2. Якщо членами лічильної комісії призначено осіб, які не є працівниками Товариства, за виконання ними своїх функцій їм виплачується винагорода у розмірі, встановленому правлінням.

5.3. Витрати на оплату праці членів лічильної комісії враховуються в кошторисі витрат на проведення загальних зборів.

III.

<< | >>
Источник: Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК. 2005

Еще по теме П О Л О Ж Е Н Н Я ПРО ЛІЧИЛЬНУ КОМІСІЮ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -