<<
>>

ВСТУП

"Гроші та кредит" – одна з навчальних дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямком 0501 – "Економіка та підприємництво".

Дана дисципліна є вступним курсом у вивченні проблем фінансування підприємств. Вивчення дисципліни дозволить отримати знання про теорію грошей та кредиту, функціонування грошового обігу і банківської системи, форми та механізми мобілізації і використання фінансових ресурсів, уяснити закономірності функціонування фінансового ринку, освоїти механізм фінансових розрахунків, які використовуються при проведенні кредитних операцій і операцій з цінними паперами. Знання матеріалу курсу диктується сучасними вимогами до рівня підготовки спеціалістів у галузі економіки підприємств.

Для оволодіння курсом програма передбачає проведення практичних занять. Вони складені на основі програми названого курсу. Проведення цих занять підпорядковано закріпленню студентами теоретичного матеріалу та набуттю ними навичок самостійної роботи, придбання практичних навичок нарахування відсотків за кредитами, складанню спрощеного балансу комерційного банку; визначенню вартості традиційних цінних паперів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- основні категорії грошового обігу, кредиту;

- властивості, функції і види грошей;

- закони та порядок грошового обігу;

- форми розрахунків та види платіжних документів;

- форми та види кредиту;

- роль и функції центральних банків;

- інструменти монетарної політики центральних банків;

- види та функції комерційних банків;

- види та порядок проведення комерційними банками активних і пасивних операцій;

- порядок оформлення кредитів;

- способи розрахунку відсотків і інших умов кредитів;

- види цінних паперів та порядок їх випуску;

Вміти, мати навики:

- працювати з нормативними документами;

- оцінювати економічні наслідки прийняття нормативних документів, що регламентують фінансові відношення;

- користуватися правами, які надаються законами;

- розраховувати параметри кредиту;

- оцінювати вартість цінних паперів;

- обґрунтовувати доцільність інвестиційних рішень;

- готувати документи для оформлення кредиту.

<< | >>
Источник: Пчелинська Г.В.. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни "ГРОШІ ТА КРЕДИТ" Сєвєродонецьк 2006. 2006

Еще по теме ВСТУП:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -