<<

Список використаних джерел

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 872-Х11 від 20.03.91 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. -1991. -№ 25.

2. Про заставу: Закон України від 2.10.92 р. №2654 – 12 //Відомості Верховної Ради України 1997 №47.

3. “Про кредитування” Положення НБУ №246 від 28.09.95 “Рекомендації по визначенню фінансового стану позичальників” Постанова НБУ №323 затверджене від 29.09.97 .

4. “Про споживче кредитування громадян України” Положення Ощадбанку протокол №8 від 2.03.99

5. Передумови кредитної діяльності в Україні: історія і сучасність// Банківська справа. К, 2002 - №4 – с. 54-80.

6. Споживче кредитування// Инвестгазета: нормативная база – К, 2008 - №47 – с. 27-32.

7. Быстров С.А. Розничный банковский бізнес и потребительский кредит / Банковские услугы, К, 2008 - №11 – с. 25-33.

8. Тагачук Г.П. Аналіз соціального значення споживчого кредиту / Регіональна економіка, 2007 - №11 – с. 223-228.

9. Міжнародний досвід та його вплив на розвиток банківської системи України // Вісник НБУ, 2008 - №7 – с. 62-65.

10. Небезпечні зв’язки // Український дiловий тижневик "Контракти", 2008 - № 35.

11. Брітченко І.Г. Переваги застосування нових кредитних технологій // Схід. – 2003. - №3. – С. 55-57.

12. Споживчий кредит // Юридична газета, 2008 - №12.

13. Почувствуйте розницу // Коммерсант Украина, 2009 - №47.

14. Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України/ Фінанси України, 2006 - №1 – с. 94-100.

15. Кредитування в економічному зростанні України,2004 - №1 – с. 96.

16. Побединська В. Проблеми споживчого кредитування в Україні. // Вісник НБУ. – 1999. – №2. с.42- 43.

17. Макроекономічна стратегія шлях до ефективної грошово-кредитної політики// Вісник НБУ з додатком «Законодавчі і нормативні акти у банківській діяльності», 2006 - №2 - с.8-19.

18. Макроекономічні аспекти розвитку банківської системи України // Вісник Тернопільського економічного університету – Тернопіль, 2008 – №2 – с.37-47.

19. А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна, М. Д. Олексієнко, Т. П. Остапишин, І. Б. Івасів, А. М. Коряк, А. В. Нікітін, М. А. Мороз, В. М. Кузьменко// «Банківські операції» - 2005.

20. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пудовкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.

21. Основи економічних знань: Навч. пос. / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, 2-е вид.,. перероб. і доп.– Н: Вища школа, 2002 – 543 с.

22. Гроші та кредит: Підручник для студ. вищих навч. зал. / Б. С. Івасів – 2-е вид. змін. і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005 – 527 с.

23. Банківські операції: Підручник // А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховіна та ін. – К.: КНЕУ, 2000р. – 384с.

24. Деньги, кредит, банки: Учебн. для вузов/ По ред.. О. И. Лаврушина/ О. И. Лаврушин, М.М. Ямпольский, Ю.П. Савинский – 2-е изд., перераб., доп. – М: Финансы и статистика, 2004 – 461 с.

25. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: “Дело Лтд”, 1995. – 768с.

26. Економічний словник-довідник: За ред. док. екон. наук, проф. С.В. Мочерного - К.: Феміна, 1995.- 368 с.

27. Корниенко Е.Б. Коммерческие банки их операции: Учебное пособие. - Симферополь, 1995.- 270 с

28. www.liga.kiev.ua

29. http://www.globalteka.ru

30. http://www.aub.com.ua

31. http://www.kruss.kiev.ua

32. http://ukrstat.gov.ua

33. www.indexbank.ua

34. www.pravex.ua

35. www.dcz.gov.ua

36. www.bank.gov.ua

37. www.novynar.com.ua

38. http://www.prostobank.com/

39. http://ukrbanking.com

<< |
Источник: Невідомий. Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні Київ. Курсова робота 2009. 2009

Еще по теме Список використаних джерел:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -