<<
>>

Основи організації та особливості діяльності КБ

КБ створюються відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про господарські товариства” , “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про підприємництво”, інших законодавчих актів України.

Банк вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з моменту його реєстрації в НБУ. Засновники – вітчизняні та іноземні юридичні та фізичні особи за винятком Рад народних депутатів та інших виконавчих органів влади, політичних та профспілкових організацій, спілок, партій, громадських фондів. Не можуть: військовослужбовці, посадові особи органів суду, прокуратури, держбезпеки, внутрішніх справ, держарбітражу, посадові особи органів держ. влади та управління. За діючим положенням (від 31 січня 1998 р.) мінімальний рівень статутного фонду КБ, створеного з участю національного капіталу, повинен відповідати сумі, еквівалентній 1 млн. євро. Якщо це СП і частка іноземного капіталу 50 % і більше – 5 млн. євро, 100% - 10 млн. євро. Для реєстрації орган управління КБ подає до регіонального управління (РУ) НБУ пакет необхідних документів. Рішення про створення КБ приймає комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків – КБ з національним капіталом і Правлінням НБУ – банку з участю іноземного капіталу. НБУ видає ліцензію на здійснення низки операцій з готівкою, розрахункових, активних, пасивних, операцій з валютними цінностями.

Вищим органом управління банку є загальні збори акціонерів. Виконавчий орган акціонерного банку – правління, а пайового – дирекція. Контроль за діяльністю правління (дирекції) банку здійснює ревізійна комісія, склад якої затверджується загальними зборами акціонерів. За рішенням зборів створюється спостережна рада. Організаційна структура банку включає функціональні служби та підрозділи. Найпоширеніші спеціалізовані банки: ощадні, інвестиційні та іпотечні.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроши та кредит. Курс лекцій. 0000

Еще по теме Основи організації та особливості діяльності КБ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -