<<
>>

Операції і послуги КБ

Пасивні операції – це операції, за допомогою яких банки формують свої грошові ресурси для проведення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій. Ресурси КБ – це сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпорядженні і використовуються для виконання певних операцій.

Їх поділяють: на власні, залучені та запозичені. Власний капітал – 30 %, залучені і позичені – 70 %. Власний капітал поділяється на основний (статутний і резервний фонди, нерозподілений прибуток минулих років) і додатковий (загальні резерви за активними операціями і поточні доходи). Статутний фонд КБ у формі АТ створюється випуском та продажем акцій (звичайних (власники беруть участь в управлінні банку і поділяють всі доходи, збитки і ризики) і привілейованих (не беруть участь в управлінні, їм повертається вартість акцій у випадку ліквідації).

Резервний фонд КБ (50% від розміру статутного фонду) призначений для покриття можливих збитків від банківської діяльності і сплати дивідендів за привілейованими акціями, забезпечує стійкість КБ, зменшує вірогідність його банкрутства. Крім резервного створюються спеціальні фонди (за рахунок прибутку), призначені для покриття збитків від активних операцій та для виробничого та соціального розвитку банку.

Залучені кошти банку (депозитні і недепозитні) – це сукупність коштів на поточних, депозитних та інших рахунках банківських клієнтів, на рахунках громадських організацій, різноманітних суспільних фондів, які розміщуються в активи з метою отримання прибутку чи забезпечення ліквідності банку. Депозити бувають до запитання і строкові. Одним з джерел поповнення ресурсів КБ є міжбанківський кредит. Основною формою рефінансування КБ є ломбардне кредитування та операції РЕПО. Операції РЕПО – операції з цінними паперами: складається єдина генеральна угода між учасниками ринку (НБУ і КБ) про продаж-купівлю державних цінних паперів на певний строк із зобов’язанням зворотного продажу-купівлі у визначений термін або на вимогу однієї зі сторін за заздалегідь обумовленою ціною.

Активні операції – це операції, які пов’язані із розміщенням і використанням власних, залучених і запозичених коштів для одержання прибутку.

Активні операції поділяються на кредитні та інвестиційні.

Кредитні операції полягають у проведенні комплексу дій, пов’язаних з наданням банківських позичок відповідно до принципів строковості, цільового характеру, забезпеченості та платності..

Кредити надаються тільки на комерційних засадах, що вимагає від банку додержання таких додаткових умов :

- урахування кредитоспроможності позичальника, фінансової стабільності, рентабельності, ліквідності ;

- кредитувати тільки ті види діяльності позичальника, які передбачені його статутом;

- позичальник повинен мати власне майно і брати участь у фінансуванні об’єкта, що кредитується, певною сумою власного капіталу.

Банківське кредитування здійснюється із застосуванням таких позичкових рахунків : простий, спеціальний, контокорентний. Згідно з чинним законодавством в Україні банки можуть використовувати такі форми забезпечення позичок : застава, гарантія, перевідступлення (цесія) на користь банку вимог і рахунків до третьої особи, іпотека, страхова угода (поліс).

Інвестиційні операції банків означають вкладення коштів у цінні папери підприємств усіх форм власності з метою отримання додаткового доходу. Інвестиційні цінні папери – боргові зобов’язання у вигляді акцій, облігацій, векселів, сертифікатів тощо.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроши та кредит. Курс лекцій. 0000

Еще по теме Операції і послуги КБ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -