<<
>>

4.Організація оплати праці на підприємстві.

Оплата труда - это цена трудовых ресурсов задействованных в произвол, процессе. В знач^^й степени она опред. кол-вом и качеством затраченного труда, однако на нее воздействуют и чисто рыночные факторы (спрос и предложение труда).

Эк-ская суть оплаты труда (з/п) - это денежное выражение стоимости и цены рабочей силы, которая выступает в форме любой з/п, выплачиваемой собственником п/я наемным рабочим за выпол. работу. Различают номинальную и реальную з/п.Номинальная з/п - это сумма денег, полученных работником за выпол. работу в кассе п/я.Реальная з/п - это кол-во товаров и услуг которые работник может приобрести за номинальную з/п, т.е. это покупательная способность з/п. Организация оплаты труда на п/ии предполагает: 1 опрел форм и систем оплаты труда. 2. Разработка системы должностных окладов. З.Разработка критериев и опред. системы доплат. 4. Обоснование показателей и систем

<< | >>
Источник: Невідомий. Відповіді на питання до екзамену по економіці. 2014

Еще по теме 4.Організація оплати праці на підприємстві.:

 1. 7.1. Завдання банків з організації готівкового грошового обігу
 2. 1. Сутність розрахункових відносин і принципи їх організації в народному господарстві
 3. Посилення ролі соціально-організаційних факторів при забезпеченні фінансової безпеки суб’єктів підприємництва сфери матеріального виробництва
 4. 1. Економічна сутність і основи організації фінансів підприємств
 5. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту
 6. 4.Організація оплати праці на підприємстві.
 7. 3.1. Організація і завдання обліку праці та заробітної плати в бюджетних установах
 8. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства
 9. 2. Організація технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації
 10. Поняття і зміст пояснень сторін, третіх осіб як засобів доказування в господарському процесі. Пояснення посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів
 11. Реалізація основних методів адміністративно-правового регулювання діяльності державних підприємств
 12. 3.1. Організація процесу формування передумов функціонування адміністративно-правового режиму детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу
 13. Адміністративно-правовий статус недержавних громадських організацій в Україні та його характеристика
 14. Міжнародна діяльність недержавних громадських організацій. Порівняння та практика використання позитивного досвіду
 15. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 16. 1.4. Організації роботодавців як суб’єкти колективних трудових правовідносин
 17. 2.2. Організаційно-правові форми соціального партнерства у сфері праці
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -