<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. За яких умов виникає ринок?
 2. Назвіть риси сучасної ринкової економіки й розкрийте їхній зміст.
 3. Що таке економічна свобода? В яких формах вона проявляється?
 4. Назвіть принципи функціонування ринкової економіки та розкрийте їхній зміст.
 5. Дайте характеристику структури ринку за різними критеріями.
 6. Назвіть функції ринку і розкрийте їхній зміст.
 7. Що спільного та відмінного, з вашого погляду, в поняттях «потреба» і «попит»?
 8. Що означає переміщення точки по кривій попиту?
 9. Зв’язок яких явищ виражає закон попиту?
 10. Дайте визначення категорії «пропозиція».
  Який вигляд має функція пропозиції?
 11. Що означає переміщення точки по кривій пропозиції?
 12. Порівняйте криву попиту і криву пропозиції. Що між ними спільного і відмінного?
 13. Що таке рівноважна ціна? Які функції вона виконує?
 14. Як відхилення ціни від рівноважного стану впливає на рівновагу?
 15. За яких умов виникає дефіцит товарів, а за яких — надлишок?
 16. Чим зумовлена необхідність державного регулювання ринку?
 17. Яка мета регулювання ринку?
 18. Назвіть методи державного регулювання ринку.
 19. Які ви знаєте моделі ринкової економіки? Охарактеризуйте соціальне ринкове господарство.
 20. У чому особливості формування соціально орієнтованої економіки України?
 21. Як ви розумієте економічну конкуренцію? Охарактеризуйте закон конкуренції.
 22. Назвіть функції конкуренції.
 23. Які види конкуренції характерні для ринкової економіки?
 24. Що таке монополія і як вона виникає?
 25. Дайте характеристику основних форм монополій.
 26. Які цілі переслідує антимонопольна політика держави?
 27. Коли виникло антимонопольне законодавство? Що Ви знаєте про антимоно- польне законодавство України?
 28. Охарактеризуйте сутність біржі та її місце в ринковій економіці.
 29. Які етапи характеризують розвиток біржової справи в Україні?
 30. У чому сутність товарної біржі та які особливості її діяльності?
 31. Назвіть функції товарної біржі.
 32. За якими критеріями класифікують товарні біржі?
 33. Охарактеризуйте сутність фондової біржі та її функції.
 34. Що таке ринок цінних паперів? Які його види Ви знаєте?
 35. Як функціонує УФБ? Які види цінних паперів існують в Україні?
 36. У чому специфіка діяльності валютної біржі? Які функції виконує УМВБ?
 37. У чому сутність біржі праці? Які функції вона виконує?
 38. Як функціонує служба зайнятості в Україні?

Контрольні тести

 1. Яке визначення найточніше розкриває сутність ринку?

а) ринок — це місце, де люди здійснюють обмін продуктами праці відповідно до законів товарного виробництва;

б) ринок — це інститут або механізм, який зводить покупців і продавців окремих товарів і послуг;

в) ринок — це особлива соціально-економічна структура, основними функціями якої є обмін продуктами між відособленими товаровиробниками і реалізація зворотного зв’язку між виробництвом і споживанням;

г) ринок — це відносини, що виникають між людьми у сфері обігу і здійснюються відповідно до законів товарного виробництва.

 1. Яке визначення попиту є правильним і найбільш повним?

а) попит — це потреба у якомусь продукті;

б) попит — це нужда;

в) попит — це поєднання (комбінація) ціни і кількості деякого продукту, яке зображується окремою точкою на кривій попиту;

г) попит — це платоспроможна потреба.

 1. Якщо на вільному ринку дійсна ціна тимчасово перевищує рівень рівноважної ціни, то:

а) з’являється нестача товару;

б) виникає надлишок товару;

в) зменшуються ціни факторів виробництва цього товару;

г) дійсна ціна виявляє тенденцію до зростання.

 1. Для характеристики української економіки у 90-х роках найкраще підходить прикметник:

а) командна;

б) ринкова;

в) перехідна;

г) традиційна.

 1. Чому наявність різноманітних форм власності є найважливішою умовою функціонування ринку?

а) вона формує нормальне конкурентне середовище;

б) вона закладає демократичні засади життєдіяльності суспільства;

в) вона закладає в основу економічної діяльності принцип соціальної справедливості;

г) немає правильних відповідей;

 1. Дайте характеристику основних елементів ринкового механізму:

а) попит і пропозиція;

б) ринкова ціна;

в) економічна конкуренція;

г) монополія.

 1. Яке завдання виконує інфраструктура ринку?

а) формує ринковий попит;

б) здійснює відбір найефективніших підприємницьких структур;

в) обслуговує ринок, забезпечує організаційно-економічні умови функціонування його механізму;

г) всі відповіді вірні.

 1. Чим торгують на фондовій біржі?

а) опціонними угодами;

б) векселями;

в) акціями;

г) золотом.

 1. Ринкова економіка обумовлена:

а) розвитком продуктивних сил;

б) бажанням товаровиробників;

в) суспільним поділом праці;

г) різноманітністю форм власності.

 1. Вкажіть найбільш вірну відповідь. Конкуренція ...

а) підпорядковує індивідуальні інтереси суспільним;

б) примушує знижувати витрати виробництва;

в) примушує підвищувати якість товару;

г) сприяє розвитку продуктивних сил.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -