<<
>>

§ 1. Революція в галузі науки та її наслідки

Основною рисою економічного розвитку капіталістичних країн в кінці XIX ст. був поступовий перехід від капіталізму, заснованому на вільній конкуренції окремих самостійних підприємств, до монополістичного капіталізму.

За останні десятиріччя XIX ст. світова промислова продукція виросла більше ніж в 3 рази. В різних галузях промисловості на основі досягнень науки відбулися великі технічні зрушення. Особливо велике значення мали винаходи і вдосконалення в електротехнічній та хімічній промисловості, в металургії та машинобудування. Такий стрибок в розвитку світового промислового потенціалу був зв’язаний з початком II науково-технічної революції.

На рубежі XIX-XX ст. кардинально змінилися основи наукового мислення, переживає розквіт природознавство, йде створення єдиної системи наук. Цьому сприяло відкриття електрона і радіоактивності.

Пройшла нова наукова революція, яка розпочалася у фізиці і охопила всі основні галузі науки. Її представляють М. Планк, який створив квантову теорію, та А. Ейнштейн, який створив теорію відносності, яка ознаменувала прорив в галузь мікросвіту.

Процес революційних перетворень в галузі науки охопив техніку та технологію. В 1867 р. в Німеччині В. Сіменс винайшов електромагнітний генератор. В 70-ті роки була винайдена динамо-машина, яку можна було використовувати як генератор електроенергії.

У 80-90-х роках винайдені двигуни внутрішнього згорання — карбюраторний (Н. Отто, Німеччина, 1887 р.) та дизельний (Р. Дизель — Німеччина, 1893 p.).

У 80-х роках двигуни внутрішнього згоряння були вдосконалені. На їх базі німецькі винахідники І.Г. Даймлер і К. Бенц створили автомобіль.

Відкриття в галузі виробництва хімічної продукції (синтетичні барвники, кислоти, фарбувальні, лікарські, парфумерні та інші вироби) дали поштовх для прискореного розвитку хімічної промисловості.

Велике економічне значення мали технічні вдосконалення в металургії — конверторний спосіб виробництва сталі, впровадження мартенівських печей, що значно підвищували продуктивність праці.

Темпи технічного прогресу були вражаючими, їхні результати важко переоцінити. Технічні та технологічні відкриття різко підвищили ефективність праці, почалося масове виробництво товарів, знизилася їх собівартість.

Нова ступінь розвитку продуктивних сил капіталістичної промисловості обумовила значні зміни в самій структурі економіки. Прискорюється процес індустріалізації. Змінилася роль важкої промисловості порівняно з легкою: вона стає провідною.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 1. Революція в галузі науки та її наслідки:

 1. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 2. § 1. Революція в галузі науки та її наслідки
 3. 1.2. Розвиток і значення принципу диспозитивності цивільного процесуального права
 4. Наука й освіта в Україні на межі XIX —XX ст.
 5. Українська інтелігенція та ідейно-політична орієнтація партій, що входили до складу Центральної Ради
 6. Перша кодифікація радянського права в Україні
 7. Проголошення, державний механізм та законодавча діяльність ГСРР
 8. Історія виникнення, розвитку та сучасний стан окремого криміналістичного вчення про використання даних інформаційних систем у розслідуванні злочинів
 9. Інформація та управління в соціальних, технічних та біологічних системах як об’єкт дослідження
 10. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ СУВЕРЕНІТЕТ
 11. Поняття та зміст принципу незалежності суддів адміністративних судів
 12. 1. 1. Проблеми становлення науки кримінально-виконавчого права.
 13. 2.1.1.«В и к о н а н н я п о к а р а н н я » - ц е н т р а л ь н а к а т е г о р і я к р и м і н а л ь н о – в и к о н а в ч о г о п р а в а .
 14. 1.2. Альтернативні способи вирішення спорів
 15. Становлення, розвиток і сучасний стан інституту особистих немайнових прав в Україні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -