<<
>>

§ 2. Перехід від вільної конкуренції до монополій

Розширення виробництва вимагало великих капітальних вкладень. Тому якісно нові зміни відбувалися і в організації та управлінні виробництвом. Провідне місце належало товариствам на основі акціонерної колективної власності, завдяки яким залучалися вільні капітали.

Посилився процес концентрації виробництва і централізації капіталу, що охопив усі розвинуті країни й основні галузі їхньої економіки. У промисловості, банківській сфері виникають і розвиваються монополістичні об’єднання. Зрощення банківського капіталу з промисловим зумовило формування фінансової олігархії. Основними формами монополістичних об’єднань були картелі, синдикати, трести та концерни.

З переходом до монополістичного капіталізму посилюється циклічність капіталістичної економіки, зростає нерівномірність економічного розвитку країн. В кінці XIX — на початку XX ст. найбільш високі темпи розвитку економіки мали відносно молоді країни — США, Німеччина, та Японія, які зайняли провідне місце в світі за обсягами промислового виробництва і обігнали Англію та Францію.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 2. Перехід від вільної конкуренції до монополій:

 1. ТЕМА 7. КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ
 2. Сущность и виды конкуренции.
 3. Регулирование деятельности монополий и конкуренции.
 4. Межотраслевая конкуренция.
 5. Глава 6 Конкуренция и монополия
 6. Глава 11 КОНКУРЕНЦІЯ І РИНКОВА ВЛАДА. АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 7. Тема 8. КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ ФИРМ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
 8. РОЗДІЛ 7. РИНОК, ЙОГО СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ
 9. § 4. Конкуренція та монополія
 10. § 2. Перехід від вільної конкуренції до монополій
 11. Тема 2.4. Конкуренція і монополія у ринковій економіці
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -