<<
>>

§ 2. Правило максимізації прибутку

Кожна фірма, в умовах будь-якої ринкової структури, завжди вирішує для себе два важливих питання:

 1. Чи потрібно їй взагалі залишатися в даній галузі та виробляти продукцію, або ж припинити існування?
 2. Якщо залишатися в галузі, то, у якому обсязі виробляти товари або послуги.

Бажання припинити виробництво або ліквідувати підприємство виникає в підприємця коли загальні витрати перевищують валовий дохід (ТС gt; ТR).

Однак, ухвалюючи рішення щодо ліквідації підприємства, підприємець повинен мати на увазі, що при повному припиненні виробництва його витрати будуть дорівнюють постійним витратам (він повинен буде розрахуватися по всіх своїх зобов’язаннях — орендна плата, кредит тощо). Тому, якщо додаткове використання змінних ресурсів дозволяє виробити такий обсяг продукції, виручка від продажу якого покриває всі змінні витрати ^R gt; V^ і хоча б частину постійних витрат, то підприємцеві потрібно продовжувати виробництво.

Підприємство повинне ліквідуватися, якщо валовий дохід від продажу будь- якого обсягу його продукції не перевершує величину змінних витрат виробництва цієї кількості товарів і послуг, тобто ТR lt; VC Якщо ж обидві частини розділити на величину обсягу виробництва Q, то підприємство повинне припинити виробництво, якщо ціна товару не перевершує середніх змінних витрат, тобто Р lt; AVC

Якщо фірма ухвалює рішення щодо продовження виробництва, то вона повинна визначити, в якому обсязі випускати продукцію.

Рівноважним є такий обсяг виробництва, за яким прибуток фірми максимальний.

Для визначення рівноважного обсягу виробництва застосовують два підходи.

Перший підхід. Порівняння валового доходу і валових витрат.

Максимальний прибуток може бути отриманий за такого обсягу виробництва продукції, за яким валовий дохід перевищує валові витрати на максимальну величину (рис.

15.2).

TC

Вибір оптимального обсягу виробництва шляхом порівняння валового доходу

Рис. 15.2. Вибір оптимального обсягу виробництва шляхом порівняння валового доходу

і валових витрат

На рис. 15.2 крива валового доходу конкурентної фірми (TR) зображена прямою, що проходить через початок координат. Її нахил визначається ціною продукту. Крива валових витрат (ТС) перетинає криву TR у точках А і В. Відповідно, за обсягу QA та QH прибуток фірми дорівнює нулю. Якщо обсяг виробництва менше ніж QA, або більше ніж QH, то витрати перевищують дохід і фірма зазнає збитки. Якщо обсяг виробництва знаходиться в інтервалі від QA до QH, тобто крива ТR розташована вище кривої ТС, фірма отримує прибутки. Однак, лише в точці QE, цей прибуток буде максимальним, тому що виручка перевищує витрати на найбільшу величину (сама велика відстань між кривими TR і ТС).

Другий підхід. Порівняння граничного доходу та граничних витрат.

Максимальний прибуток може бути отриманий при такому обсязі виробництва продукції, за яким граничний дохід дорівнює граничним витратам (рис.15.3).

Отже, лише в точці Qe фірма отримує максимальний прибуток, а МR = МС. Як тільки приріст витрат починає перевищувати приріст виторгу, фірма припиняє виробляти додаткову продукцію. У цьому полягає правило максимізації прибутку.

Вибір оптимального обсягу виробництва шляхом порівняння граничного доходу

Рис. 15.3. Вибір оптимального обсягу виробництва шляхом порівняння граничного доходу

і граничних витрат

Таким чином, головною умовою для фірми, що прагне максимізувати прибуток, є рівність граничного доходу і граничних витрат:

MR = МС.

Для фірми, що функціонує в умовах досконалої конкуренції правило максиміза- ції прибутку може бути записане як

MR = МС = Р.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 2. Правило максимізації прибутку:

 1. 18.3. Методи оцінювання фінансової стійкості банків та управління їхньою ліквідністю
 2. Крива валового доходу
 3. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 4. ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ
 5. 14. Максимізація прибутку і цінова стратегія монополії. Цінова дискримінація. Природна монополія. Наслідки монополізації.
 6. 15. Особливості поведінки олігополістів: взаємозалежність фірм. Моделі олігополістичного ціноутворення. Моделі монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція.
 7. § 2. Правило максимізації прибутку
 8. ГЛОСАРІЙ
 9. Розділ 9 БАНКІВСЬКА ФІРМА І БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 10. ВІДПОВІДІ НА ВИБРАНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
 11. Глава 3. Фінансова політика і фінансовий механізм
 12. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 13. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -