<<
>>

§ 3. Функціонування фірми в короткостроковому періоді

В короткостроковому періоді ми вважаємо, що фірма вже випускає певний обсяг продукції і повинна лише визначити, чи слід його змінювати з метою максимізації прибутку.

Оскільки в короткостроковому періоді кількість окремих факторів виробництва залишається незмінною, то успіх фірми буде визначатися тим, як вона використовує змінні ресурси.

На підставі правила максимізації прибутку можна зробити висновок, що фірма буде вводити таку кількість змінних факторів, яка при будь-якому обсязі виробництва зрівняє свої граничні витрати з ціною товару, тобто:

МС = Р,

це умова ефективного обсягу виробництва.

Однак, необхідно враховувати, що коли ціна (Р4) більша за середні загальні витрати виробництва, які максимізують прибуток, то конкурентна фірма має економічний прибуток (рис. 15.4). Отримання економічного прибутку означає, що доходи фірми перевищують всі її витрати:

Р gt; АТС =gt; ЕП gt; 0.

Якщо ж ринкова ціна (Р3) на продукцію дорівнює мінімальним середнім загальним витратам, то вона дозволяє конкурентній фірмі лише покривати свої витрати, у результаті економічний прибуток є нульовим, тобто фірма отримує лише нормаль-

ний прибуток. Такий рівень ціни та обсягу виробництва продукції забезпечує лише самоокупність фірми:

Р = min ATC =gt; ЕП = 0 (ЯП).

Конкурентна стратегія фірми в короткостроковому періоді

MR

MR

Рис. 15.4. Конкурентна стратегія фірми в короткостроковому періоді

MR

MR

Коли ж ринкова ціна (Р2) падає нижче можливих середніх загальних витрат, але при цьому перевищує мінімально припустимі середні змінні витрати, то конкурентна фірма вже буде зазнавати збитків:

min AVC lt; P lt; min ATC =gt; ЕП lt; 0.

Нарешті, коли ж ринкова ціна (Р1) падає до рівня мінімально можливих змінних витрат, конкурентна фірма буде знаходитись у стані припинення своєї діяльності.

За будь-якою ціною, що опускається нижче мінімуму середніх змінних витрат, втрати конкурентної фірми перевищують постійні витрати, у цьому випадку вона повинна ліквідуватися, тому що її збитки перевищують максимально можливі, які вона може собі дозволити (вони дорівнюють величині постійних витрат виробництва).

Р = min AVC.

Отже, як видно з рис. 15.4, конкурентна фірма почне виробляти продукцію з обсягу Q1, збільшуючи його, щоб спочатку зменшити збитки, потім забезпечити беззбитковість своєї діяльності, а потім отримувати прибуток. Таким чином, короткострокова крива пропозиції конкурентної фірми збігається із кривої її граничних витрат, але тільки в тій її частині, що розташована вище мінімально можливих середніх змінних витрат.

Короткострокова ринкова крива пропозиції відбиває сумарний обсяг продукції, що постачається всіма підприємствами, які пропонують стандартизований продукт на ринку за будь-якою можливою ціною. Вона виходить шляхом підсумовування обсягів пропозиції всіх підприємств за кожної можливої ціни.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 3. Функціонування фірми в короткостроковому періоді:

 1. Основні функції аудиторської фірми
 2. 1.2. Поняття та особливості функціонування банківської системи
 3. 1.2. Поняття та особливості функціонування банківської системи
 4. § 3. Функціонування фірми в короткостроковому періоді
 5. § 4. Функціонування фірми в довгостроковому періоді
 6. Теорії функціонування фінансів домашнього господарства: вітчизняний аспект
 7. Механізм функціонування національної економіки.
 8. 6.4. Особливості функціонування податкової служби в США
 9. 7.1. Особливості побудови та функціонування фінансової системи Японії
 10. Суть і структура грошового ринку та механізм його функціонування
 11. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ ГРОШОВІ СИСТЕМИ
 12. 3. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -