<<
>>

§ 4. Функціонування фірми в довгостроковому періоді

Довгостроковий період припускає мобільність всіх виробничих ресурсів, а також зміну кількості підприємств у галузі. Якщо в короткостроковому періоді в галузі

Наслідки розширення галузі

Рис.

15.5. Наслідки розширення галузі

спостерігаються економічні прибутки, це викличе притік фірм у галузь. Збільшення кількості виробників призводить до поступового зниження ціни на продукт (рис. 15.5).

З часом, внаслідок припливу нових фірм у галузь, економічний прибуток зменшується. Зменшення економічного прибутку буде тривати доки він не стане дорівняти нулю, тобто Р = АТС = МС.

Якщо ж у галузі спостерігаються збитки, то процес відтоку фірм з галузі також буде тривати до тих пір, доки економічний прибуток не зрівняється з нулем (рис. 15.6).

Наслідки звуження галузі

Рис. 15.6. Наслідки звуження галузі

Таким чином у довгостроковому періоді на ринку досконалої конкуренції довгострокова рівновага відповідає стану нульового економічного прибутку.

Таким чином з часом на ринку досконалої конкуренції ціна продукту тяжіє до мінімальних довгострокових середніх загальних витрат (ціна Р0 на рис. 15.7).

По-перше, ціна не може на тривалий час опускатися нижче мінімальних довгострокових середніх загальних витрат ^АТС), оскільки в такій ситуації фірма збиткова.

По-друге, ціна не може тривалий час перевищувати мінімальні довгострокові середні загальні витрати, оскільки в цій ситуації прибуток фірми позитивний. Позитивний прибуток залучить у галузь нові фірми, що збільшить ринкову пропозицію та знизить ринкову ціну. Ціна буде знижуватися доти, доки знову не досягне мінімуму LАТC.

Таким чином, у довгостроковому періоді всі фірми галузі отримають нульовий економічний, тобто нормальний прибуток.

При цьому кожна фірма обирає такий обсяг продукції, для якого виконується наступна умова:

Р = MR = МС = min БАТС = min ІАТС.

Рівновага конкурентної фірми в довгостроковому періоді

Рис. 15.7. Рівновага конкурентної фірми в довгостроковому періоді

У довгостроковому періоді крива пропозиції галузі не може бути отримана підсумовуванням кривих пропозицій фірм галузі оскільки кількість цих фірм змінюється. Конфігурація кривої пропозиції галузі в довгостроковому періоді залежить від того, чи змінюється вона, а якщо так, то яке розташування кривої довгострокових середніх загальних витрат типової фірми в результаті зміни галузевого випуску.

Розрізняють три типи галузей: з незмінними, зростаючими та спадними витратами.

Досліджуємо довгострокову рівновагу галузі з незмінними середніми витратами. Будемо вважати, що ціна продукту збільшується внаслідок зрушення вправо кривої ринкового попиту в короткостроковому періоді. Тоді обсяг пропозиції галузі в короткостроковому періоді також збільшиться (закон пропозиції). Крім того, з часом у галузь ввійдуть нові фірми, приваблені підвищеною ціною та позитивним економічним прибутком. У результаті крива пропозиції зрушиться вправо, ринкова ціна зменшиться, а галузевий випуск збільшиться (рис. 15.8, а). Оскільки в цьому випадку збільшення галузевого випуску не призводить до збільшення цін ресурсів і зрушення кривої довгострокових середніх загальних витрат фірми, нова рівновага встановиться на початковій ціні продукту, що дорівнює мінімальним довгостроковим середнім загальним витратам.

Таким чином, у довгостроковому періоді галузь з незмінними середніми витратами має єдину ціну пропозиції, що дорівнює величині мінімальних довгострокових середніх загальних витрат. Довгострокова крива пропозиції галузі в цьому випадку має вигляд горизонтальної лінії (крива SL на рис. 15.8, а).

Досліджуємо довгострокову рівновагу галузі зі зростаючими середніми витратами.

У цьому випадку збільшення ціни продукту також призведе до зрушення короткострокової кривої ринкової пропозиції вправо і до збільшення галузевого випуску. Однак зі зростанням випуску в цьому випадку будуть також зростати й ціни на ресурси. Тому довгострокова крива середніх загальних витрат типової фірми зрушиться вгору, і нова ринкова рівновага встановиться за більш високої ціни, що дорівнює новому мінімуму довгострокових середніх загальних витрат.

Крива пропозиції галузі зі зростаючими середніми витратами у довгостроковому періоді має вигляд зростаючої лінії, тобто збільшення галузевого випуску можливо лише при збільшенні ціни продукту (крива SL, на рис. 15.8, б).

Пропозиція галузі в довгостроковому періоді

Пропозиція галузі в довгостроковому періоді

Рис. 15.8. Пропозиція галузі в довгостроковому періоді

У випадку галузі зі спадними середніми витратами зростання ціни на продукт та пов’язане з цим зростання галузевого випуску викликають зниження цін використовуваних ресурсів. Тому в довгостроковому періоді крива пропозиції галузі з спадними середніми витратами май спадний нахил.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 4. Функціонування фірми в довгостроковому періоді:

 1. Основні функції аудиторської фірми
 2. 1.2. Поняття та особливості функціонування банківської системи
 3. 1.2. Поняття та особливості функціонування банківської системи
 4. Рівновага фірми в довгостроковому періоді в умовах чистої конкуренції
 5. § 3. Функціонування фірми в короткостроковому періоді
 6. § 4. Функціонування фірми в довгостроковому періоді
 7. Теорії функціонування фінансів домашнього господарства: вітчизняний аспект
 8. Механізм функціонування національної економіки.
 9. 6.4. Особливості функціонування податкової служби в США
 10. 7.1. Особливості побудови та функціонування фінансової системи Японії
 11. Суть і структура грошового ринку та механізм його функціонування
 12. МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШЕЙ
 13. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ ГРОШОВІ СИСТЕМИ
 14. 3. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю
 15. 15.2. Створення і функціонування компаній.
 16. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України. (8 червня 1995 р.)
 17. Формування та функціонування правової системи Польського Королівства та їївплив на правове регулювання у Галичині
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -