<<
>>

§ 4. Функціонування фірми в довгостроковому періоді

Довгостроковий період припускає мобільність всіх виробничих ресурсів, а також зміну кількості підприємств у галузі. Якщо в короткостроковому періоді в галузі

Наслідки розширення галузі

Рис.

15.5. Наслідки розширення галузі

спостерігаються економічні прибутки, це викличе притік фірм у галузь. Збільшення кількості виробників призводить до поступового зниження ціни на продукт (рис. 15.5).

З часом, внаслідок припливу нових фірм у галузь, економічний прибуток зменшується. Зменшення економічного прибутку буде тривати доки він не стане дорівняти нулю, тобто Р = АТС = МС.

Якщо ж у галузі спостерігаються збитки, то процес відтоку фірм з галузі також буде тривати до тих пір, доки економічний прибуток не зрівняється з нулем (рис. 15.6).

Наслідки звуження галузі

Рис. 15.6. Наслідки звуження галузі

Таким чином у довгостроковому періоді на ринку досконалої конкуренції довгострокова рівновага відповідає стану нульового економічного прибутку.

Таким чином з часом на ринку досконалої конкуренції ціна продукту тяжіє до мінімальних довгострокових середніх загальних витрат (ціна Р0 на рис. 15.7).

По-перше, ціна не може на тривалий час опускатися нижче мінімальних довгострокових середніх загальних витрат ^АТС), оскільки в такій ситуації фірма збиткова.

По-друге, ціна не може тривалий час перевищувати мінімальні довгострокові середні загальні витрати, оскільки в цій ситуації прибуток фірми позитивний. Позитивний прибуток залучить у галузь нові фірми, що збільшить ринкову пропозицію та знизить ринкову ціну. Ціна буде знижуватися доти, доки знову не досягне мінімуму LАТC.

Таким чином, у довгостроковому періоді всі фірми галузі отримають нульовий економічний, тобто нормальний прибуток.

При цьому кожна фірма обирає такий обсяг продукції, для якого виконується наступна умова:

Р = MR = МС = min БАТС = min ІАТС.

Рівновага конкурентної фірми в довгостроковому періоді

Рис. 15.7. Рівновага конкурентної фірми в довгостроковому періоді

У довгостроковому періоді крива пропозиції галузі не може бути отримана підсумовуванням кривих пропозицій фірм галузі оскільки кількість цих фірм змінюється. Конфігурація кривої пропозиції галузі в довгостроковому періоді залежить від того, чи змінюється вона, а якщо так, то яке розташування кривої довгострокових середніх загальних витрат типової фірми в результаті зміни галузевого випуску.

Розрізняють три типи галузей: з незмінними, зростаючими та спадними витратами.

Досліджуємо довгострокову рівновагу галузі з незмінними середніми витратами. Будемо вважати, що ціна продукту збільшується внаслідок зрушення вправо кривої ринкового попиту в короткостроковому періоді. Тоді обсяг пропозиції галузі в короткостроковому періоді також збільшиться (закон пропозиції). Крім того, з часом у галузь ввійдуть нові фірми, приваблені підвищеною ціною та позитивним економічним прибутком. У результаті крива пропозиції зрушиться вправо, ринкова ціна зменшиться, а галузевий випуск збільшиться (рис. 15.8, а). Оскільки в цьому випадку збільшення галузевого випуску не призводить до збільшення цін ресурсів і зрушення кривої довгострокових середніх загальних витрат фірми, нова рівновага встановиться на початковій ціні продукту, що дорівнює мінімальним довгостроковим середнім загальним витратам.

Таким чином, у довгостроковому періоді галузь з незмінними середніми витратами має єдину ціну пропозиції, що дорівнює величині мінімальних довгострокових середніх загальних витрат. Довгострокова крива пропозиції галузі в цьому випадку має вигляд горизонтальної лінії (крива SL на рис. 15.8, а).

Досліджуємо довгострокову рівновагу галузі зі зростаючими середніми витратами.

У цьому випадку збільшення ціни продукту також призведе до зрушення короткострокової кривої ринкової пропозиції вправо і до збільшення галузевого випуску. Однак зі зростанням випуску в цьому випадку будуть також зростати й ціни на ресурси. Тому довгострокова крива середніх загальних витрат типової фірми зрушиться вгору, і нова ринкова рівновага встановиться за більш високої ціни, що дорівнює новому мінімуму довгострокових середніх загальних витрат.

Крива пропозиції галузі зі зростаючими середніми витратами у довгостроковому періоді має вигляд зростаючої лінії, тобто збільшення галузевого випуску можливо лише при збільшенні ціни продукту (крива SL, на рис. 15.8, б).

Пропозиція галузі в довгостроковому періоді

Пропозиція галузі в довгостроковому періоді

Рис. 15.8. Пропозиція галузі в довгостроковому періоді

У випадку галузі зі спадними середніми витратами зростання ціни на продукт та пов’язане з цим зростання галузевого випуску викликають зниження цін використовуваних ресурсів. Тому в довгостроковому періоді крива пропозиції галузі з спадними середніми витратами май спадний нахил.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 4. Функціонування фірми в довгостроковому періоді:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -