<<
>>

§ 1. Характеристика ринку досконалої конкуренції

Досконала конкуренція — це така модель ринку, за якою численні виробники, що вільно входять і залишають ринок, пропонують численним покупцям певний стандартний продукт.

Основні умови, за яких можлива досконала конкуренція:

 1. Виробництво стандартизованого продукту.
  Під стандартизованим розуміється такий продукт, всі одиниці якого однакові в сприйнятті покупців і на їхній вибір не впливає інформація про те, ким, де, коли і яким технологічним способом вироблена та або інша його одиниця. Тобто всі одиниці стандартизованого продукту різних виробників взаємозамінні для кожного покупця, причому гранична норма заміщення одного продукту іншим дорівнює одиниці. Наприклад, заміна в наборі кілограма цукру одного виробника на кілограм цукру іншого виробника не змінює корисності набору.
 2. Частка кожного виробника на ринку неістотна. Це означає, що якщо один з виробників вирішить залишити галузь, то це майже не вплине на загальну пропозицію. Отже, ці суб’єкти не можуть впливати на ринкову ціну та сприймають її як задану величину, тобто погоджуються з нею.

Попит на продукцію окремої конкурентної фірми є максимально можливим обсягом продажів цієї фірми (в одиницях продукту) за деякою встановленою в цій галузі ціною.

На рис. 15.1 а) зображена крива попиту на продукцію конкурентної фірми. Ця крива являє собою криву абсолютно еластичного попиту, показуючи, що будь-яка кількість товарів і послуг фірма буде продавати за однієї ціною, що визначається загальним галузевим попитом та пропозицією.

Q

Р

а)

Рис. 15.1. Крива попиту на продукцію конкурентної фірми і крива ринкового попиту

Однак не можна плутати криву попиту на продукцію окремої конкурентної фірми і ринкову криву попиту.

Крива ринкового попиту (рис. 15.1, б) є похилою, та відбиває готовність споживачів придбати різну кількість даного товару або послуг за всіх можливих рівнях цін.

Таким чином, для галузі, тобто для всіх фірм, що виробляють певний однорідний продукт, обсяг продажу може бути збільшений тільки шляхом встановлення нижчої ціни. Всі фірми, діючи незалежно, але одночасно, можуть вплинути на загальний обсяг продажів, і, відповідно, на ринкову ціну.

 1. Свобода входу і виходу. Вхідні бар’єри у галузь відсутні.
 2. Абсолютна інформованість. Покупці та продавці володіють всією необхідною інформацією про параметри ринку. Якщо один з продавців вирішить збільшити ціну на свій продукт, то він втратить усіх покупців, тому що покупці поінформовані щодо цін інших виробників.
 3. Досконала мобільність. Покупець (продавець) може миттєво укласти угоду з будь-яким продавцем (покупцем), при цьому не потрібно нести додаткових витрат.

Порушення хоча б однієї з перерахованих умов призведе до недосконалої конкуренції.

Для подальшого аналізу досконалої конкуренції необхідно ввести поняття загального (валового), середнього і граничного доходу.

Загальний (валовий) дохід конкурентної фірми ^R) дорівнює добутку ціни на кількість продукції, яку фірма може продати:

ТЯ = P х Q.

Середній дохід ^R) — це частина валового доходу, що припадає на одиницю про-

дукції:

— = Q = P AR ^

тобто в умовах досконалої конкуренції він дорівнює ціні товару.

Граничний дохід ^R) — це зміна у валовому доході фірми, що викликана збільшенням продажів на додаткову одиницю товару:

ATR

= AQ = P.

AR

Оскільки за досконалої конкуренції фірма не може впливати на ціну продукту, то кожна додаткова одиниця продукції продається за однаковою ціною, тобто граничний дохід є постійним. Звідси одержуємо наступне співвідношення:

AR = MR = Р.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 1. Характеристика ринку досконалої конкуренції:

 1. 15. Особливості поведінки олігополістів: взаємозалежність фірм. Моделі олігополістичного ціноутворення. Моделі монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція.
 2. § 1. Характеристика ринку досконалої конкуренції
 3. § 2. Олігополістичне ціноутворення
 4. § 4. Короткострокова та довгострокова рівновага фірми в умовах монополістичної конкуренції
 5. § 1. Загальна характеристика ринку факторів виробництва
 6. Конкуренція та монополія.
 7. Методичні рекомендації
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -