<<
>>

Запитання для самоконтролю

У чому особливість бланкового кредиту?

Які переваги кредитів під заставу цінних паперів?

У чому суть контокорентного кредиту?

Що таке контокорентний рахунок?

Що таке овердрафт?

Що таке банківський консорціум?

Якими способами може надаватися кредит позичальнику банківським консорціумом?

У чому полягає відмінність між консорціумним кредитом і паралельним кредитом?

У чому суть іпотечного кредиту?

Що таке іпотечні облігації?

У чому суть іпотеки?

У чому полягає особливість споживчого кредиту?

Назвіть основні критерії класифікації споживчих кредитів.

Які особливі вимоги висуваються банками до позичальників - фізичних осіб?

Охарактеризуйте основні умови кредитування фізичних осіб.

Чим обмежуються розміри кредитів, що видаються фізичним особам?

Назвіть обмеження щодо кредитування фізичних осіб, спрямовані на зниження кредитних ризиків банків.

Які вимоги ставляться з боку банків до забезпечення кредитів, що надаються фізичним особам?

Охарактеризуйте особливості кредитування банками фізичних осіб на споживчі цілі та нагальні потреби.

Дайте характеристику структури договору про надання споживчого кредиту і назвіть особливості його укладення.

Охарактеризуйте схеми фінансування житлового будівництва, які діють в Україні.

Сформулюйте систему цілей, на які надаються довгострокові кредити фізичним особам.

Назвіть суб\'єкти та об\'єкти іпотечного кредиту.

Яким основним вимогам повинен відповідати потенційний позичальник довгострокового кредиту?

Охарактеризуйте особливості здійснення контролю за цільовим використанням споживчого кредиту.

Яким основним вимогам повинні відповідати підприємці - фізичні особи, які мають намір отримати кредит у банку?

Охарактеризуйте основні риси кредитування фізичної особи - підприємця.

Назвіть перелік документів, які необхідно подати у банк фізичній котрі - підприємцю для одержання кредиту.

Назвіть основні ознаки, за якими споживчі кредити зараховуються до проблемних.

Охарактеризуйте етапи роботи банку щодо повернення «проблемних» кредитів.

У чому полягає особливість споживчого кредиту?

Назвіть основні критерії класифікації споживчих кредитів.

Які особливі вимоги висуваються банками до позичальників - фізичних осіб?

Охарактеризуйте основні умови кредитування фізичних осіб.

Чим обмежуються розміри кредитів, що видаються фізичним особам?

Назвіть обмеження щодо кредитування фізичних осіб, спрямовані на зниження кредитних ризиків банків.

Які вимоги ставляться з боку банків до забезпечення кредитів, що надаються фізичним особам?

Охарактеризуйте особливості кредитування банками фізичних осіб на споживчі цілі та нагальні потреби.

Дайте характеристику структури договору про надання споживчого кредиту і назвіть особливості його укладення.

Охарактеризуйте схеми фінансування житлового будівництва, які діють в Україні.

Сформулюйте систему цілей, на які надаються довгострокові кредити фізичним особам.

Назвіть суб\'єкти та об\'єкти іпотечного кредиту.

Яким основним вимогам повинен відповідати потенційний позичальник довгострокового кредиту?

Охарактеризуйте особливості здійснення контролю за цільовим використанням споживчого кредиту.

Яким основним вимогам повинні відповідати подати - фізичні особи, котрі мають намір отримати кредит у банку?

Охарактеризуйте основні риси кредитування фізичної особи - підприємця.

Назвіть перелік документів, які необхідно представити у банк фізичній особі - підприємцю для одержання кредиту.

Назвіть основні ознаки, за якими споживчі кредити зараховуються до проблемних.

Охарактеризуйте етапи роботи банку щодо повернення «проблемних» кредитів.

У чому суть лізингового кредиту? Назвіть види лізингу?

Дайте загальну характеристику основних різновидів кредитування експортно- імпортних операцій.

Назвіть переваги та недоліки окремих видів кредитування експортно- імпортних операцій.

Здійсніть порівняльну характеристику експортного кредиту і кредиту покупцю.

Розкрийте механізм акцептного та акцептно-рамбурсного кредитів.

У чому полягає специфіка лізингу як різновиду міжнародного кредиту?

Охарактеризуйте зміст та різновиди міжнародного факторингу.

Охарактеризуйте зміст форфейтингу і порівняйте його з міжнародним факторингом.

Проаналізуйте головні особливості отримання банками кредитів від нерезидентів.

Яким нормативно-правовим актом регулюються позикові операції з нерезидентами в Україні?

Яким чином здійснюється реєстрація договору про одержання банком кредиту від нерезидента?

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -