<<
>>

Порядок забезпечення банків готівкою.

Підкріплення територіальними управліннями Національного банку України комерційних банків та їхніх філій готівкою національної валюти, здавання до них готівки, у тому числі не придатних до обігу банкнот і монет, здійснюється на підставі укладених між ними договорів про касове обслуговування, якими має визначатися порядок здавання готівки, у тому числі доставленої власними силами комерційного банку з урахуванням технічних можливостей територіального управління НБУ.

Для підкріплення готівкою та здавання готівки (придатної та не придатної до обігу) комерційний банк чи його філія завчасно надсилає засобами електронної пошти Національного банку України до територіальних управлінь НБУ відповідні заявки за підписом уповноваженої особи банку з розподілом сум у розрізі номіналів.

Форма, строк і час подання заявок обумовлюються територіальним управлінням за домовленістю з комерційними банками в договорах про касове обслуговування, в яких, зокрема, мають передбачатися можливість та порядок коригування банком заявок.

Територіальне управління НБУ розглядає заявки на підкріплення комерційних банків готівкою, здійснює аналіз структури банкнот і монет в обігу, насиченості обігу банкнотами та монетами всіх номіналів, розмінності банкнот та монет, що перебувають в обігу, і, враховуючи фактичну наявність банкнот та монет у сховищах територіального управління, визначає остаточні обсяги підкріплень готівкою.

Видача комерційним банкам підкріплень готівкою з оборотних кас територіальних управлінь НБУ здійснюється за умови надходження до територіальних управлінь відповідних сум з кореспондентських рахунків банків в операційний день отримання готівки.

Комерційні банки отримують готівку з доставкою власними силами безпосередньо з видаткової каси територіальних управлінь за довіреністю, у разі доставки готівки службою перевезення цінностей та інкасації територіальних управлінь - за описами цінностей у національній валюті, що перевозяться (опис цінностей).

У день отримання готівки від інкасаторів територіальних управлінь НБУ комерційний банк, що отримав готівку, зобов\'язаний надіслати через систему електронних платежів (СЕП) територіальним управлінням електронний інформаційний документ про отримання готівки до завершення операційного дня територіального управління з відповідними реквізитами.

Банк здає готівку, яку він доставляє власними силами, через прибуткову касу територіального управління. Банкноти здаються повними пачками, а банкноти номіналів 50, 100 та 200 грн.

і неповними пачками (по одній за кожним номіналом) без поаркушного перерахування. Пачка банкнот - 1000 банкнот одного номіналу, що складаються з 10 корінців банкнот по 100 банкнот (менше, ніж 10 корінців - неповна пачка). Корінець банкнот - 100 (сто) банкнот одного номіналу, спакованих відповідною бандероллю (менше, ніж 100 (сто) банкнот - це неповний корінець). Бандероль - паперова стрічка (кільце) із встановленими характеристиками, яка (яке) використовується для пакування корінців банкнот.

Комерційний банк може самостійно передавати готівку своїм філіям, відділенням або іншим банкам незалежно від їхнього місця розташування на території України. Передавання готівки між банками здійснюється на підставі укладених між ними договорів, в яких також визначається їхня відповідальність за виявлення недостач (неплатіжних, підроблених) банкнот (монет).

Видача готівки тим банком, що передає готівку іншому банку, проводиться за прибутково-видатковим касовим ордером та довіреністю (за потреби - описом цінностей). У разі відправлення готівки через службу перевезення цінностей та інкасації територіальних управлінь - за прибутково-видатковим касовим ордером, дорученням і описом цінностей.

У разі передавання готівки національної валюти своїм філіям (відділенням), розташованим за межами області, а також іншим банкам, незалежно від їхнього місцезнаходження, у день її передавання надсилається повідомлення про передавання готівки як банком, що передає готівку, так і банком, що її одержує, відповідному територіальному управлінню. У повідомленні про передавання готівки мають зазначатися найменування банку, що видав готівку, дата її видачі, сума готівки та найменування банку-отримувача.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Порядок забезпечення банків готівкою.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -