<<
>>

3.9. Ухвала Голосіївського районного суду м. Києва від 06 грудня 2012 року за подання старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Голосіївського районного управління юстиції в м. Києві Лопатецької Ю.В. про звернення стягнення на грошові кошти.

Справа № 2601/23116/12

Провадження №: 6/2601/592/12

У Х В А Л А

06.12.2012 року Суддя Голосіївського районного суду м. Києва Пасинок В.С.., при секретарі Приходько А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Голосіївського районного управління юстиції в м.

Києві Лопатецької Ю.В. про звернення стягнення на грошові кошти, -

в с т а н о в и в:

У березні 2012 року старший державний виконавець відділу державної виконавчої служби Голосіївського районного управління в м. Києві Лопатецька Ю.В. звернулась до суду з поданням про звернення стягнення на належні Асоціації «Прома»грошові кошти, не отримані останньою від Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном за договором № 44059/2 від 13 жовтня 2009 року про створення і передачу науково-технічної продукції, в межах суми у розмірі 16 770,10 грн., заборгованої Асоціацією заробітної плати ОСОБА_2

В обґрунтування подання державним виконавцем було зазначено про те, що ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 16 квітня 2010 року було визнано мирову угоду по цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до Української асоціації продовольчого машинобудування (Асоціація «Прома») про стягнення заробітної плати з урахуванням індексу інфляції.

За наслідками винесення ухвали про затвердження мирової угоди та набранням нею законної сили, 18 червня 2010 року Голосіївським районним судом м. Києва було видано виконавчий лист № 2-2910/10 про стягнення з Української асоціації продовольчого машинобудування (Асоціація «Прома») на користь ОСОБА_2 заробітної плати в розмірі 14 305,94 грн., з урахуванням індексу інфляції на момент її виплати та відпускних в розмірі 2 464,16 грн., а всього 16 770,10 грн.

В процесі виконання ухвали про затвердження мирової угоди за відкритим 01 липня 2010 року виконавчим провадженням нею було відібрано пояснення у в.о.

генерального директора Асоціації «Прома»Бугаєва М.В., якими останній визнав факт наявності заборгованості по заробітній платі Асоціації перед ОСОБА_2 та зобов\'язався погасити заборгованість одразу після отримання грошових коштів в сумі 99 000,00 грн. від Міністерства промислової політики за договором № 44059/2 від 13 жовтня 2009 року про створення і передачу науково-технічної продукції.

Заступник відділу державної виконавчої служби Голосіївського районного управління в м. Києві Андрющенко І.В. просила подання задовольнити.

Дослідивши матеріали цивільної справи, суд приходить до висновку про те, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

16 квітня 2010 року Голосіївським районним судом м. Києва визнано мирову угоду по цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до Української асоціації продовольчого машинобудування (Асоціація «Прома») про стягнення заробітної плати з урахуванням індексу інфляції (а.с. 35-36).

За умовами останньої ОСОБА_2 Українською асоціацією продовольчого машинобудування (Асоціація «Прома») виплачується заробітна плата в розмірі 14 305,94 грн., з урахуванням індексу інфляції на момент її виплати та відпускних в розмірі 2 464,16 грн., а всього 16 770,10 грн. (а.с. 36).

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконавче провадження» в редакції примусове виконання рішень здійснюється державною виконавчою службою на підставі виконавчих документів, визначених цим законом. Виконанню державною виконавчою службою підлягають, зокрема, виконавчі листи, що видаються судами.

Судом встановлено, що 18 червня 2010 року Голосіївським районним судом м. Києва видано виконавчий лист № 2-2910/10 про стягнення з Української асоціації продовольчого машинобудування (Асоціація «Прома») на користь ОСОБА_2 заробітної плати в розмірі 14 305,94 грн., з урахуванням індексу інфляції на момент її виплати та відпускних в розмірі 2 464,16 грн., а всього 16 770,10 грн. (а.с. 127).

В процесі виконання ухвали про затвердження мирової угоди за відкритим 01 липня 2010 року виконавчим провадженням державним виконавцем було відібрано пояснення у в.о.

генерального директора Асоціації «Прома»Бугаєва М.В., якими останній визнав факт наявності заборгованості по заробітній платі Асоціації перед ОСОБА_2 та зобов\'язався погасити заборгованість одразу після отримання грошових коштів в сумі 99 000,00 грн. від Міністерства промислової політики за договором № 44059/2 від 13 жовтня 2009 року про створення і передачу науково-технічної продукції (а.с. 134).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження»серед наданих державному виконавцю при здійсненні виконавчого провадження прав є, зокрема, право накладати арешт на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в порядку, встановленому законодавством.

Згідно ч. 1 ст. 27 Закону у разі ненадання боржником у строки, встановлені ч. 2 ст. 25 цього Закону для самостійного виконання рішення, документального підтвердження повного виконання рішення державний виконавець на наступний день після закінчення відповідних строків розпочинає примусове виконання рішення.

Статтею 32 Закону України «Про виконавче провадження»передбачено, що заходами примусового виконання рішень є: звернення стягнення на кошти та інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб; звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника; вилучення в боржника і передача стягувачу певних предметів, зазначених у рішенні; інші заходи, передбачені рішенням.

Згідно п. 1 ст. 55 Закону України «Про виконавче провадження»державний виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб.

Судом встановлено, що 13 жовтня 2009 року між Українською асоціацією продовольчого машинобудування (Асоціація «Прома») та Міністерством промислової політики України було укладено договір № 44059/2 про створення і передачу науково-технічної продукції (а.с.

128-129).

Відповідно до п. 2.1. вказаного договору за виконану науково-технічну продукцію Міністерство промислової політики України перераховує Українській асоціації продовольчого машинобудування (Асоціація «Прома») відповідно до протоколу погодження договірної ціни 99 000,00 грн. без ПДВ (а.с. 128).

Оплата проводиться поетапно за виконані роботи з попереднім перерахуванням коштів у розмірі до 50% вартості робіт етапу по мірі надходження асигнувань з Державного бюджету України.

Залік виданого авансу здійснюється актом виконаних робіт за відповідний етап.

В ході розгляду подання, судом встановлено, що між сторонами договору було підписано акти №№ 1, 2 здачі-прийняття науково-технічної продукції (а.с. 130-133).

Разом з тим, судом також встановлено, що умови договору № 44059/2 про створення і передачу науково-технічної продукції від 13 жовтня 2009 року з боку Міністерства промислової політики України виконані не були, розрахунок з Українською асоціацією продовольчого машинобудування (Асоціація «Прома») не здійснений.

Доказів на підтвердження зворотного в розпорядження суду надано не було.

Також, судом встановлено та вбачається з матеріалів справи, що 29 грудня 2011 року між Українською асоціацією продовольчого машинобудування (Асоціація «Прома») та Міністерством промислової політики України було підписано додаткову угоду № 1 до договору № 44059/2 про створення і передачу науково-технічної продукції від 13 жовтня 2009 року, за умовами якої було погоджено те, що Державне агентство України з управління корпоративними правами та майном як правонаступник Міністерства промислової політики України у частині реалізації державної політики щодо управління об\'єктами державної власності замінює сторону останнього за договором № 44059/2 про створення і передачу науково-технічної продукції від 13 жовтня 2009 року (а.с. 136-137).

З наявного в матеріалах справи наказу Міністерства промислової політики України № 618 від 14 грудня 2010 року про припинення шляхом реорганізації (перетворення) Міністерства промислової політики вбачається, що Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном є правонаступником усіх прав та обов\'язків Міністерства промислової політики України (а.с.

61).

Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов\'язки попередньої юридичної особи (ст. 108 ЦК України).

Відповідно до ст. 377 ЦПК України питання про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб гроші кошти, що знаходяться на рахунках цих осіб в установах банків та інших фінансових установах, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), а також питання про звернення стягнення на грошові кошти боржника, що знаходяться на його рахунках в установах банків та інших фінансових установах, при виконанні рішень інших органів (посадових осіб) вирішуються судом за поданням державного виконавця.

Отже, з огляду на зазначене вище, суд знаходить обґрунтованим подання державного виконавця і приходить до висновку про можливість його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 19, 55 Конституції України, ст. ст. 11, 17, 25, 27, 32, 55 Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 10, 11, 60, 137, 377, 383-387 ЦПК України, суд, -

у х в а л и в:

Подання старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Голосіївського районного управління юстиції в м. Києві Лопатецької Ю.В. про звернення стягнення на грошові кошти - задовольнити.

Звернути стягнення на належні Українській асоціації продовольчого машинобудування (Асоціації «Прома») грошові кошти, не отримані останньою від Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном за договором № 44059/2 від 13 жовтня 2009 року про створення і передачу науково-технічної продукції, в межах суми у розмірі 16 770,10 грн., заборгованої Асоціацією заробітної плати ОСОБА_2

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва шляхом подання через Голосіївський районний суд м. Києва апеляційної скарги протягом п\'яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п\'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя В.С. Пасинок

<< | >>
Источник: В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін.. Виконавче провадження : посібник / В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін. ; за ред.. В.В. Комарова. – Х.,2014. – 717 с.. 2014

Еще по теме 3.9. Ухвала Голосіївського районного суду м. Києва від 06 грудня 2012 року за подання старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Голосіївського районного управління юстиції в м. Києві Лопатецької Ю.В. про звернення стягнення на грошові кошти.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -