<<
>>

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Від 7 березня 2007 р. № 408 Київ Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов\'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов\'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, що додається.

Прем’єр-міністр України В. Янукович

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Кабінету Міністрів

України

Від 7 березня 2007 р. № 408

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов\'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мін\'юсту (далі - головний розпорядник) у державному бюджеті за програмою "Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України" (далі - бюджетні кошти).

Відповідальним виконавцем зазначеної програми є Мін\'юст.

2. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) виплату грошових сум за рішеннями закордонних юрисдикційних органів - міжнародного судового, в тому числі Європейського суду з прав людини, міжнародного арбітражного органу, згода на здійснення юрисдикції яким щодо України надана відповідно до укладеного належним чином міжнародного договору України або в інший спосіб згідно із законами України, а також судового, арбітражного органу іноземної держави, - прийнятими проти держави Україна;

2) сплату штрафів, пені, виконавчого збору відповідно до Законів України "Про виконавче провадження" та "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини";

3) витрати, пов\'язані з:

наданням банківських послуг у разі здійснення перерахування грошових сум на рахунок стягувача (його представника);

конвертацією валюти;

поданням позовів про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування згідно з рішенням Європейського суду з прав людини;

відрядженням представників державних органів для участі в засіданнях Комітету міністрів Ради Європи для звітування про хід виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини (до шести відряджень з кількістю учасників до двох осіб), а також в засіданнях органів Ради Європи для вжиття заходів з виконання рішень Європейського суду з прав людини (до чотирьох відряджень з кількістю учасників до двох осіб);

перекладом на українську мову текстів рішень закордонних юрисдикційних органів та редагування перекладу;

перекладом на українську мову текстів документів Комітету міністрів та інших органів Ради Європи, пов\'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, та редагуванням перекладу;

4) інші витрати, передбачені рішеннями закордонних юрисдикційних органів, у тому числі витрати, пов\'язані із забезпеченням виконання зазначених рішень (щодо надання банківських гарантій, акредитивів, депозитів тощо);

{Підпункт 5 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 446 від 06.05.2009}

6) оплату товарів, робіт і послуг, пов\'язаних з випуском спеціалізованого у питаннях практики Європейського суду з прав людини юридичного видання, в якому публікуватимуться, зокрема, рішення Європейського суду з прав людини українською мовою, та з розробленням і забезпеченням функціонування спеціалізованого Інтернет-сайту;

{Підпункт 7 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 87 від 09.02.2011}

8) витрати, пов’язані із здійсненням додаткових заходів індивідуального характеру на виконання рішень Європейського суду з прав людини, у тому числі виконання рішень національних судів, невиконання яких стало підставою для звернення до Європейського суду з прав людини, та витрати, пов’язані із здійсненням заходів загального характеру на виконання рішень Європейського суду з прав людини.

3.

Підставою для здійснення платежів, пов\'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, є:

рішення закордонного юрисдикційного органу;

повідомлення про проведення засідання Комітету міністрів Ради Європи, на яке виноситься питання щодо виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини;

повідомлення про проведення засідання органу Ради Європи для вжиття заходів до виконання рішень Європейського суду з прав людини;

постанова державного виконавця про стягнення виконавчого збору у разі порушення строку, установленого державним виконавцем відповідно доЗакону України "Про виконавче провадження", для добровільного виконання рішення закордонного юрисдикційного органу;

вимога державного виконавця у разі стягнення пені, неустойки та штрафу або додаткової сплати інших коштів, передбачених рішенням юрисдикційного органу.

4. Суми платежів та вид валюти визначаються відповідно до рішення закордонного юрисдикційного органу.

5. Для здійснення платежів, зазначених у підпунктах 1, 2 і 4 пункту 2 головний розпорядник подає до Казначейства, уповноваженого банку платіжний документ, який повинен містити такі відомості:

найменування справи, за якою закордонним юрисдикційним органом прийнято рішення проти України;

найменування стягувача (стягувачів);

банківський реквізит стягувача (стягувачів) (за наявності).

До платіжного документа для здійснення платежів, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 2, додаються:

постанова про відкриття виконавчого провадження;

рішення закордонного юрисдикційного органу в офіційному перекладі;

повідомлення стягувача (стягувачів) про банківський реквізит, на який необхідно зарахувати стягнуті кошти (за наявності);

постанова державного виконавця - у разі стягнення виконавчого збору;

вимога державного виконавця - у разі стягнення пені, неустойки та штрафу або у разі додаткової сплати інших коштів, передбачених рішенням юрисдикційного органу.

До платіжного документа для здійснення платежів, зазначених у підпункті 4 пункту 2, додаються:

рішення закордонного юрисдикційного органу в офіційному перекладі;

повідомлення про реквізити банківського рахунка, на який необхідно зарахувати кошти (за наявності).

{Пункт 5-1 виключено на підставі Постанови КМ № 446 від 06.05.2009}

{Пункт 5-2 виключено на підставі Постанови КМ № 87 від 09.02.2011}

6. Операції, пов\'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

У разі наявності заборгованості за бюджетними зобов\'язаннями минулих років, узятими на облік органами Казначейства, така заборгованість підлягає погашенню у поточному бюджетному періоді.

Отримані (створені) оборотні та необоротні активи відображаються у первинному та бухгалтерському обліку.

Складення та подання звітів про виконання паспорта бюджетної програми, у тому числі за результативними показниками, здійснюється відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, встановлених Мінфіном.

7. Складення і подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються відповідно до законодавства.

Порядок витребування та проведення перевірки виконавчого провадження, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 1 грудня 2004 р. № 136/5 (Електронна адреса доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v136_323-04 ).

<< | >>
Источник: В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін.. Виконавче провадження : посібник / В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін. ; за ред.. В.В. Комарова. – Х.,2014. – 717 с.. 2014

Еще по теме КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Від 7 березня 2007 р. № 408 Київ Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -