<<
>>

Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин

До повноважень Кабінету Міністрів України в га­лузі земельних відносив належить:

а) розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом;

б) реалізація державної політики у галузі викори­стання та охорони земель;

в) викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку, визначеному цим Кодексом;

г) координація проведення земельної реформи;

ґ) розроблення і забезпечення виконання загаль­нодержавних програм використання та охорони зе­мель;

д) організація ведення державного земельного ка­дастру, державного контролю за використанням і охороною земель та здійснення землеустрою;

е) встановлення порядку проведення моніторингу земель;

> є) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

35

Згідно ст. 113 Конституції України Кабінет Міні­стрів є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Якщо Верховна Рада визначає державну політику у галузі використання і охорони земель, то Кабінету Міні­стрів належить її реалізація. Законодавчі можливості уряду в галузі земельних відносин значно розширені чинним Земельним кодексом, що досить виправдано.

Кабінет Міністрів, з одного боку, виступає як держав­ний орган. Так, він координує хід земельної реформи, організує ведення державного контролю за використан­ням і охороною земель, ведення земельного кадастру і здійснення моніторингу земель. Крім цього уряд ви­ступає як суб\'єкт розпорядження землями державної власності, що має також право на викуп земельних ді­лянок у інших власників для суспільних потреб.

Дещо проблематичним і з організаційної, і з фінан­сової сторони уявляється реалізація положень ст. 126 кодексу, згідно з якою право власності і право постій­ного користування земельною ділянкою посвідчуєть-ся державними актами, форма яких затверджується Кабінетом Міністрів. Не визначена доля чинності дер­жавних актів, виданих власникам землі і землекорис­тувачам на підставі постанови Верховної Ради Укра­їни від 13.03.1992 р. «Про форми державних актів на право власності на землю і право постійного користу­вання землею».

<< | >>
Источник: Гетьман А.П та ін.. Земельний кодекс України. — X., 2002. — 600 с.. 2002

Еще по теме Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин:

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні
 2. Стаття 3. Регулювання земельних відносин
 3. Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин
 4. ЗАКОН УКРАЇНИ Про державний контроль за використанням та охороною земель (Відомості Верховної Ради (ВИР), 2003, N 39, сг. 350)
 5. § 1. Українська Центральна Рада — вищий представницький орган УНР
 6. 2.3. Спеціально-юридичні гарантії права громадян на екологічну безпеку в Україні
 7. 2.4. Адміністративно-правові відносини, що складаються в управлінні забезпеченням національної безпеки Службою безпеки України
 8. 2.2. Галузеві принципи адміністративно-процедурної діяльності
 9. Класифікація колізій в правовому регулюванні земельних відносин
 10. Попередження і усунення колізій між земельно-правовими нормами, вміщеними до актів законодавства різних галузей
 11. Кодифікація як основний засіб усунення правових колізій у межах актів земельного законодавства
 12. 3.1. Вирішення земельно-правових колізій за юридичною силою джерел права
 13. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України
 14. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
 15. 2.4. Адміністративно-правові відносини, що складаються в управлінні забезпеченням національної безпеки Службою безпеки України
 16. 5.1.3. Функції Української Центральної Ради
 17. 2.1. Фіскальна достатність як вихідна засада упорядкування бюджетних та податкових відносин
 18. 1.4. Організації роботодавців як суб’єкти колективних трудових правовідносин
 19. 2.2. Взаємовідносини органів фінансового контролю з органами державної влади та місцевого самоврядування
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -