<<
>>

Пряме котирування

передбачає вираження одиниці іноземної ва­люти у певній кількості національної валюти. Наприклад, в Україні один долар США прирівнюють до певної кількості гривень. Саме пря­ме котирування використовують у більшості країн світу.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме Пряме котирування:

 1. Поточні конверсійні операції.
 2. 14.1. Здійснення основних видів операцій банків з купівлі-продажу іноземної валюти
 3. Валютні ринки і валютні операції
 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 5. ТЕМА 4. ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
 6. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 7. Глава 14. Фінансовий ринок та фінансові інститути
 8. Кредитні та депозитні операції Національного банку України
 9. ТЕМА 11. ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ
 10. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
 11. Валютний курс
 12. Небіржовий ринок цінних паперів
 13. Тема 8. Валютні відносини та валютні системи
 14. ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
 15. Пряме котирування
 16. Непряме, або зворотне, котирування
 17. 11. Розрахунок валютного курсу. Котирування валюти.
 18. Валютний курс і способи його визначення
 19. ПРАКТИКУМ
 20. Тема 6. Валютний ринок та валютні системи
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -