>>

ЗМІСТ

Передмова................................................................................................................ 5

ТЕМА 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ

КОРПОРАЦІЙ........................................................................................

8

1.1. Корпорація як тип організації підприємницької діяльності 8

1.2. Реорганізація акціонерних товариств................................................. 14

1.3. Система корпоративного управління................................................. 19

1.4. Формування та розвиток корпоративних відносин в Україні 24

ТЕМА 2. ДІЯЛЬНІСТЬ КОРПОРАЦІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ ЗО

2.1. Роль корпорації на фінансовому ринку............................................. ЗО

2.2. Операції з корпоративними цінними паперами на фо­ндовому ринку 34

2.3. Формування і розвиток ринку корпоративних цінних паперів в

Україні............................................................................................................. ... 39

2.4. Державне регулювання випуску та обігу корпоратив­них цінних

паперів у зарубіжних країнах і в Україні........................................... .. 43

ТЕМА 3. ВИТРАТИ, ДОХІД І ПРИБУТОК КОРПОРАЦІЇ............................ .. 49

3.1. Склад витрат корпорації.......................................................................... ... 49

3.2. Виручка (дохід) організації..................................................................... ... 53

3.3. Цінова політика корпорації та її вплив на виручку від реалізації

продукції.......................................................................................................... .. 56

3.4. Планування прибутку................................................................................ 59

ТЕМА 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОРПОРАЦІЙ...................

.. 66

4.1. Фінансова звітність корпорацій........................................................... 66

4.2. Консолідована фінансова звітність..................................................... 73

4.3. Показники, що визначають положення корпорації на фондовому ринку................................................................................................. ... 75

ТЕМА 5. ЦІНА КАПІТАЛУ ТА УПРАВЛІННЯ ЙОГО СТРУКТУРОЮ.. 89

5.1. Визначення вартості капіталу та активів з урахуван­ням

фактора часу................................................................................................... ... 89

5.2. Методичний підхід до формування капіталу.................................. .... 97

5.3. Середньозважена і гранична вартість капіталу.............................. ... 99

5.4. Методи визначення вартості (ціни) компанії.................................. .... 104

5.5. Методи розрахунку оптимальної вартості капіталу..................... ... 106

ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ..................................... ... 111

6.1. Політика формування власного капіталу........................................ .... 111

6.2. Оцінка окремих елементів власного капіталу................................. 114

6.3. Емісійна та дивідендна політика......................................................... 117

ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ КАПІТАЛОМ........................... 124

7.1. Склад позикового капіталу та оцінка вартості його залучення.............124

7.2. Формування позикового капіталу у формі облігаційних позик...............127

7.3. Ефект фінансового важеля та його використання в управлінні

залученим капіталом....................................................................................129

7.4. Показники ефективності використання позикового

капіталу.................................................................................................... 132

ТЕМА 8. ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ..

138

8.1. Інвестиційна політика підприємства................................................... 138

8.2. Джерела фінансування капітальних вкладень.................……………….140

8.3. Методи вартісної оцінки ефективності інвестиційнихпроектів...............143

8.4. Оцінка ефективності фондового портфеля...............................................148

ТЕМА 9. ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ…153

9.1. Загальна характеристика інвестицій в оборотні активи

і моделювання поточних фінансових потреб........................................153

9.2. Вибір політики комплексного оперативного управління оборотними

активами і короткостроковими зобов\'язаннями………………………...156

9.3. Оцінка ефективності використання оборотних активів……………… 158

ТЕМА 10. КОРПОРАТИВНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ............. 164

10.1. Стратегічні напрямки розвитку і об\'єкти планування……………. 164

10.2. Практика фінансового планування в Україні та за кордоном... 168

10.3. Бюджетування підприємства............................................................171

Список використаних та рекомендованих джерел................................. 175

Додаток А. Баланс умовного AT............................................................. 179

Додаток Б. Звіт про фінансові результати умовного AT....................... 181

Глосарій..................................................................................................... 183

Предметний покажчик........ ..................................................................... 191

| >>
Источник: Дсєва Н.М., Олійник В.Я., Григораш Т.Ф., Григораш Г.В., Буряк А.В.. Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури,2007. - 200 с. 2007

Еще по теме ЗМІСТ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -