<<
>>

Питання для самоконтролю

1. Які цілі переслідує політика формування власного капіталу?

2. Як розраховується коефіцієнт маневреності власного капіталу?

3. Які джерела власного капіталу належать до внутрішніх?

4.

Які джерела власного капіталу належать до зовнішніх?

5. Назвіть основні етапи розробки політики формування власних фінансових ресурсів корпорації.

6. Як розраховують загальну потребу у власних фінансових ресурсах на прогнозований період?

7. Як розраховують коефіцієнт стійкого економічного зрос­тання?

8. У чому полягають особливості оцінки власного капіталу?

9. Який існує порядок розрахунку вартості власного капіталу?

10. У чому полягають особливості розрахунку ціни власно­го капіталу, що залучається за допомогою емісії звичайних і привілейованих акцій?

11. Яка мета й завдання емісійної політики?

12. Які етапи передбачає стандартна процедура емісії акцій?

13. У якому порядку здійснюється розміщення акцій?

14. У чому різниця між: розміщенням акцій ЗАТ і ВАТ?

15. Що являє собою емісійна політика?

16. Назвіть етапи розробки ефективної емісійної політики.

17. Які аспекти фондового ринку розглядаються при фунда­ментальному аналізі?

18. Розкрийте ключову мету дивідендної політики.

19. Який орган приймає рішення про виплату дивідендів в акціонерному товаристві?

20. За допомогою яких показників аналізують ефектив­ність обраної дивідендної політики?

<< | >>
Источник: Дсєва Н.М., Олійник В.Я., Григораш Т.Ф., Григораш Г.В., Буряк А.В.. Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. -К.: Центр учбової літератури,2007. - 200 с. 2007

Еще по теме Питання для самоконтролю:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -