<<
>>

Документ Копенгагенської наради конференції з людського виміру НБСЄ

(Копенгагенський документ).

Копенгаген, 5 червня-29 липня 1990 року

(витяги)

5. [Держави-учасниці] урочисто заявляють, що до елементів справед­ливості, які є необхідними для повного вираження людської гідності, а також рівних та невід’ємних прав всіх людей, відносяться такі:

5.1 – вільні вибори, що проводяться через рівні проміжки часу шляхом таємного голосування або рівноцінною процедурою вільного голосування за умов, які забезпечують на практиці вільне вираження думки виборців при виборі своїх представників;

(...)

6.

Держави-учасниці заявляють, що воля народу, яка виражається вільно й чесно в ході періодичних та справжніх виборів, є основою влади та законності будь-якого уряду. Держави-учасниці відповідно поважатимуть права своїх громадян брати участь в управлінні країною безпосередньо або через представників, які обираються ними вільно в ході чесного виборчого процесу (...)

7. Для того, щоб воля народу служила основою влади уряду, держави-учасниці

7.1 – проводитимуть вільні вибори з розумною періодичністю від­повідно до закону;

7.2 – допускатимуть, щоб усі мандати щонайменше в одній палаті національного законодавчого органу були предметом вільного суперництва кандидатів під час всенародних виборів;

7.3 – гарантуватимуть дорослим громадянам загальне та рівне виборче право;

7.4 – забезпечуватимуть, щоб голосування було таємним, або щоб застосовувалася рівноцінна процедура вільного голосування, а також щоб підрахунок голосів та повідомлення про нього були чесними, а офіційні результати були опубліковані;

7.5 – поважатимуть право громадян прагнути політичних або дер­жавних посад, індивідуально або в якості представників політичних партій або організацій, без дискримінації;

7.6 – поважатимуть право осіб та груп формувати в умовах повної свободи власні політичні партії чи інші політичні організації та надавати таким політичним партіям та організаціям необхідні правові гарантії, що надають їм можливість змагатися між собою на основі рівного статусу перед законом та органами влади;

7.7 – гарантуватимуть, щоб закони та державна політика дозволяли політичну агітацію у вільній та справедливій атмосфері, в якій ні адмі­ністративні дії, ні насильство чи залякування не заважають партіям та кандидатам вільно висловлювати свої погляди та оцінки та не перешко­джають можливості виборців знайомитися з ними, обговорювати їх чи віддавати свій голос без страху за покарання;

7.8 – забезпечуватимуть відсутність адміністративних та правових бар’єрів на шляху безперешкодного доступу до мас-медіа на недиск­римінаційній основі для всіх політичних угруповань та осіб, що бажають брати участь у виборчому процесі;

7.9 – гарантуватимуть, що кандидати, що набирають необхідну згідно з законом кількість голосів, відповідно вступають на посаду та мають мож­ливість залишатися на цій посаді до закінчення своїх повноважень чи до їх припинення в інший спосіб, передбачений законом у відповідності з демок­ратичними парламентськими та конституційними процедурами.

8.

Держави-учасниці вважатимуть, що присутність спостерігачів, між­народних та місцевих, може покращити виборчий процес для країн, в яких відбуваються вибори. Вони відповідно запрошують спостерігачів від будь-яких країн НБСЄ та інших відповідних приватних інституцій та організацій, які можуть виявити бажання спостерігати за ходом їхніх національних виборчих процесів в межах, дозволених законом. Вони теж докладатимуть зусилля, щоб сприяти подібному доступу до виборчих процесів на нижчому від національного рівні. Ці спостерігачі зобов’язуватимуться не втручатися у виборчі процеси.

9. Держави-учасниці підтверджують, що:

9.1 – кожна людина має право на свободу вираження своїх поглядів (...) Здійснення цього права може бути предметом тільки таких обмежень, які встановлені законом і відповідають міжнародним стандартам (...);

9.2 – кожна людина має право на мирні збори і демонстрації. Будь-які обмеження, які можуть бути встановлені стосовно здійснення цих прав, встановлюються законом і відповідають міжнародним стандартам;

9.3 – право на об’єднання гарантується. (...) Ці права виключають будь-який попередній контроль.

<< | >>
Источник: Ю. Ключковський. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права.: Матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДІПЛ, ПАРЄ / За ред. Ю. Ключковського. – К.: ФАДА, ЛТД,2008. – 340 с.. 2008

Еще по теме Документ Копенгагенської наради конференції з людського виміру НБСЄ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -