<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Поясніть взаємозв’язок між потребами та суспільним виробництвом.
 2. Розкрийте зміст закону зростання економічних потреб.
 3. Чому суспільні інтереси стають рушійним механізмом економічного прогресу.
 4. Проаналізуйте позитивні та негативні сторони економічного прогресу для розвитку сучасної цивілізації.
 5. Як можна охарактеризувати національне багатство України.
 6. Поясніть недоліки теорії ієрархії потреб Маслоу.
 7. Поясніть виникнення екологічних проблем в умовах НТР.

Контрольні тести

 1. Потреби, які можуть бути задоволені при певному рівні розвитку виробництва — це:

а) абсолютні потреби;

б) платоспроможні потреби;

в) дійсні потреби;

г) загальні потреби.

 1. Економічні інтереси — це:

а) ознака, показник, на основі яких обґрунтовується оцінка сутності та якості поступального розвитку економічної системи і, передусім, головної продуктивної сили — людини;

б) суттєве, закономірне відношення і взаємодія між протилежними сторонами економічного явища чи процесу, внаслідок якої вона (суперечність) є їх рушійною силою розвитку, а в гносеологічному аспекті — основою пізнання сутності економічних законів та категорій;

в) категорія, що виражає об’єктивно зумовлені матеріальні (економічні) потреби людей, класів, суспільства;

г) макроекономічний показник, який виражає ринкову сукупну вартість кінцевих товарів та послуг, які були вироблені в країні за визначений період часу всіма виробниками.

 1. До фізіологічних потреб відносять;

а) потреба у самовираженні;

б) потреба у повазі;

в) потреба у їжі;

г) потреба у спілкуванні.

 1. Матеріальні потреби — це:

а) бажання людей, щоб їх поважали і розуміли;

б) бажання людей мати визнання;

в) бажання людей придбати та спожити продукти, які є для них корисними;

г) бажання людей розкрити свої здібності.

 1. Категорія, що виражає об’єктивно зумовлені матеріальні (економічні) потреби людей, класів, суспільства — це:

а) блага;

б) економічний прогрес;

в) економічні інтереси;

г) абсолютні потреби.

 1. Які економічні системи вивчає економічна теорія?

а) тільки ринкову економіку;

б) економічні системи, засновані на суспільній власності;

в) всі економічні системи на всіх етапах розвитку;

г) змішану економічну систему.

 1. Вільні блага — це:

а) ті, що дешеві;

б) тих, що багато;

в) ті, які не вимагають затрат на придбання;

г) ті, що знаходяться в повітрі.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -