<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Визначте основні етапи розвитку економічної теорії.
 2. Які сучасні економічні теорії ви знаєте і в чому полягає принципова відмінність між ними?
 3. Дайте визначення предмета економічної теорії та охарактеризуйте еволюцію його трактування.
 4. Назвіть коло проблем, які вивчає економічна теорія, мікро- і макроекономіка.
 5. Дайте визначення суті економічного закону і назвіть основні види їх.
 6. Чим відрізняються економічні закони від законів природи?
 7. Які ви знаєте методи пізнання економічних процесів? Охарактеризуйте основні види їх.
 8. Розкрийте функції економічної теорії.
 9. Яке місце економічної теорії у системі економічних наук?
 10. Чому, на вашу думку, необхідно вивчати курс економічної теорії?
 11. Яке практичне значення має економічна теорія?
 12. За яких умов забезпечується наукова обґрунтованість економічної політики держави?

Контрольні тести

 1. Термін «економіка» вперше був введений в науковий обіг:

а) Аристотелем;

б) Ксенофонтом;

в) А.

Монкрентьєном;

г) Кейнсом.

 1. Термін «політична економія» вперше був введений в науковий обіг:

а) А. Смітом;

б) К. Марксом;

в) А. Монкретьєном;

г) Д. Рікардо.

 1. Економічні закони, які діють в межах окремої суспільно-економічної формації, відносяться до:

а) всезагальних економічних законів;

б) загальних економічних законів;

в) специфічних економічних законів;

г) стадійних економічних законів.

 1. Економічні інтереси — це:

а) прагнення людства реалізувати свою мету;

б) прагнення людства задовольнити матеріальні потреби;

в) усвідомлені економічні потреби окремих людей, соціальних верств, груп та класів, суспільства;

г) засоби задоволення людських потреб.

 1. Яке з положень розкриває суть поняття «економічна категорія»:

а) це літературний аналог фізичного явища;

б) це причинно-наслідкові зв’язки економічних процесів та явищ;

в) це абстрактний, теоретичний вираз певних економічних явищ та процесів;

г) це взаємозв’язок між економічними явищами та процесами.

 1. Стійкі, постійно повторювані зв’язки в системі економічних відносин — це:

а) економічна категорія;

б) економічний закон;

в) продуктивні сили;

г) економічні принципи.

 1. Хто вперше ввів в обіг термін «політекономія»?

а) Монкретьєн у 1615 році;

б) К. Маркс у 1867 році;

в) Д. Рікардо у 1817 році;

г) Ф. Енгельс у 1874 році.

 1. Виберіть найбільш повне і конкретне визначення предмета економічної теорії:

а) економіка вивчає гроші, банківську систему, багатство, капітал;

б) економіка вивчає змінні величини, поведінка яких справляє вплив на стан національної економіки (ціни, виробництво, зайнятість тощо);

в) економіка вивчає діяльність, котра охоплює виробництво і обмін товарами;

г) економіка вивчає те, як суспільство використовує обмежені ресурси, необхідні для виробництва різних товарів з метою задоволення потреб його членів.

 1. Який з розділів економічної теорії вивчає окремі галузі в підсистемі національної економіки:

а) макроекономіка;

б) мезоекономіка;

в) мікроекономіка;

г) політекономія.

 1. Економічна теорія, яка виражала інтереси торгівельної буржуазії епохи первісного нагромадження капіталу — це:

а) фетишизм;

б) меркантилізм;

в) теорія фізіократів;

г) маржиналізм.

 1. Які проблеми економічної теорії не вивчає макроекономіка?

а) індивідуальний попит;

б) ділові цикли;

в) економічне зростання;

г) темпи інфляції.

 1. Який з розділів економічної теорії вивчає окремі галузі в підсистемі національної економіки:

а)              макроекономіка;

б) мезоекономіка;

в) мікроекономіка;

г) політекономія.

 1. Що означає економіка?

а) послідовність економічних процесів;

б) мистецтво ведення домогосподарства;

в) економічні відносини;

г) підприємницька діяльність.

 1. Теоретичні узагальнення, які містять певні допущення, що відображають загальні тенденції розвитку економічної системи це:

а) економічні закони;

б) економічні категорії;

в) економічні принципи;

г) економічні явища.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Питання для самоконтролю:
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 8. Питання для самоконтролю
 9. Тести для самоконтролю знань
 10. Питання для самоконтролю
 11. Питання для самоконтролю
 12. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
 13. Навчальні завдання до теми 1
 14. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 15. Питання для самоконтролю
 16. Питання для самоконтролю
 17. Питання для самоконтролю
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -