<<
>>

§ 3. Бюджетні обмеження та рівновага споживача

Карта кривих байдужності відображає суб’єктивні переваги споживача, однак існують і об’єктивні умови, що обмежують можливості вибору, і, насамперед, розміри доходів та ціни.

Для зручності геометричної інтерпретації розглянемо випадок, коли споживач повністю витрачає весь свій дохід І на придбання тільки двох товарів Х і У.

Тоді бюджетне обмеження буде мати вигляд:

І = Р Х + Р У,

х              у ’

де Рх, Ру — ціни відповідних товарів.

Лінія, що описує це рівняння називають лінією бюджетного обмеження, або бюджетною лінією (рис. 12.2). Бюджетна лінія (АВ) є зображення безлічі наборів благ, що мають однакову вартість, тобто задовольняють бюджетному обмеженню.

Бюджетна лінія

Рис. 12.2. Бюджетна лінія

Властивості бюджетної лінії: 1) чим далі бюджетна лінія розміщена від початку координат, тим більші бюджетні можливості споживача вона ілюструє (пунктирна лінія А^); 2) при пропорційному зниженні цін на обидва блага бюджетна лінія зрушується паралельно собі вгору, а при збільшенні цін — ближче до початку координат;

 1. при зміні ціни одного товару змінюється нахил бюджетної лінії (пунктирна лінія АВ1).

Таким чином крива байдужності показує, що споживач хотів би купити на свій обмежений дохід, а бюджетна лінія — що споживач дійсно може купити з урахуванням його бюджетного обмеження. Отже, у своїй єдності вони можуть відповістити на запитання: Як забезпечити максимальне задоволення від покупок двох благ при обмеженому бюджеті?

Спільний графік карти кривих байдужності та бюджетної лінії використовується для графічної інтерпретації ситуації, коли споживач максимізує корисність, одержувану ним від покупки двох різних благ за наявного бюджету (рис. 12.3). Це фіксується в точці дотику бюджетної лінії та найвищої з доступних споживачеві кривих байдужності. Ця точка, що показує найбільше можливе задоволення споживача, є точкою споживчої рівноваги (точка Е).

Рівноважний стан споживача досягається в точці Е, в якій бюджетна лінія АВ торкається найбільш високої з усіх доступних кривих байдужності (кривої байдужності U2).

Рівновага споживача

Рис. 12.3. Рівновага споживача

Ситуація, в якій споживач не може збільшити загальну корисність, одержувану виходячи з даного бюджету, витрачаючи менше грошей на покупку одного блага й більше на покупку іншого блага, називається споживчою рівновагою.

Можна обґрунтувати рівновагу споживача алгебраїчно. Лише в точці Е, де бюджетна лінія і крива байдужості дотичні, їх нахил однаковий. Як ми знаємо, нахил кривої байдужості (AX/AY) відображає гранична норма заміни MRSXY = MUX / MUY, а нахил бюджетної лінії — співвідношення цін (РХ/РД Тобто в точці рівноваги:

Мих/РХ = MUY^Y або MUX/MUY = РХ/Р^

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 3. Бюджетні обмеження та рівновага споживача:

 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ РОЗУМІННЯ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ
 2. Глава 2 НАЙПРОСТІШЕ РОЗУМІННЯ ЕКОНОМІКИ. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
 3. Рівновага споживача на ринку
 4. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 5. ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ
 6. 9. Обмеження споживача: бюджетна лінія та її властивості. Рівновага споживача та зміни у стані рівноваги. Формування ринкового попиту.
 7. § 3. Бюджетні обмеження та рівновага споживача
 8. § 4. Реакція споживача на зміну доходу та на зміну цін товарів
 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 10. ГЛОСАРІЙ
 11. Методичні рекомендації
 12. Методичні рекомендації
 13. Методичні рекомендації
 14. Глава 2. Фінансова система
 15. Проблеми оцінки вартості грошей у сучасній економічній теорії
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -