<<
>>

Українські землі за часів Київської Pyci

Початком територіальної організації українських земель можна вважати поділ Київської Pyci на землі-князівства. Спочатку такий поділ носив характер адміністративного поділу держави на дрібніші одиниці, цілковито залежні від центру.

Згодом, як закономірний наслідок розвитку феодальних відносин, землі дедалі більше набували державних атрибутів, перетворюючись з адміністративних одиниць у напівдержави, а то й держави. Ознаки феодального дроблення Київської держави з’являються вже у 1-й половині XI ст. Тенденції до відособлення земель від великокнязівської влади особливо проявилися після емерті Ярослава Мудрого (1054 p.).

Від 1132 p., зі смертю Мстислава Володимировича, великі князі київські перестали контролювати усі землі Київської Русі. У цей період територія Pyci поділялася на Київську, Чернігівську, Переяславську, Волинську, Галицьку, Полоцьку, Смоленську, Муромо-Рязанську, Ростово-Суздальську та Новгородську землі. (Перші п’ять земель цілком охоплювали українську етнічну тери- торію.)(табл.1.1).

У середині XII ст. від Київської землі відокремилася Турівсь- ка земля. Межі земель-князівств періодично зазнавали змін. Так, Болохівщину та Погорину наприкінці XII - на початку XIII ст. було передано від Київщини до Волині, а Посейм’я від середини

XI до середини XII ст. знаходилося поперемінно у володінні Переяславської та Чернігівської земель, а від 2-ї половини XII ст. остаточно увійшло до Чернігівської землі.

Землі-князівства роздроблювалися на удільні князівства або волості (“волость” - синонім староукраїнського “власть”, тобто “влада”). У подальшому первісні удільні князівства роздроблювалися на ще дрібніші уділи. Однак при цьому продовжувала зберігатися традиційна ієрархія феодальної залежності.

Bepe - наступний і найнижчий щабель в ієрархії територіального устрою Києво-Руської держави, найдрібніша територіально- родова одиниця, що відповідала більш пізній - громада. Кілька вервей-громад творили волость.

Територіально верв складалася з кількох поселень (весей) з усіма землями й угіддями, що їм належали. Центром верві було найбільше сільське поселення (no- гост). Ha верв накладалися князівські податки та поширювалися князівський і церковний суди. Але поруч із весями особисто вільних селян-общинників виникали й розвивалися приватновласницькі поселення - села.

Поселення у Київській державі за своїм типом поділялися на міські й сільські. Містами називали всі укріплені поселення, включаючи тимчасові польові укріплення. За своїм статусом (політичним, адміністративним та економічним) вони умовно поділялися на “старші” (столиці земель-князівств) і “молодші” міста (“пригороди”, укріплені центри волостей, сторожові міста, фортеці, приватновласницькі укріплення, феодальні садиби-замки).

У кожній землі-князівстві існував один найбільший центр - c т о л и ц я, який оточували менш значні центри - “п p и г о - p O д и ”, до яких входили ще дрібніші B O Л O C H І Ц e H T p и. Поряд з ними розташовувалися приватновласницькі міста та c а д и б и - з а м к и - центри феодальних вотчин. Далі, ближче до кордонів, знаходилися c т о p о ж о в і ф о p т e ц і, які окрім оборонної несли й певну адміністративно-господарську функцію.

Абсолютна ж більшість поселень Київської.Русі відносилася до категорії неукріплених поселень сільського типу, де мешкала основна маса населення держави. У писемних джерелах ці поселення називаються в e c я м и, c e л а м и, п о г о c т а м и й c л о - б о д а м и. Іноді зустрічаються назви c і л ь ц e, c e л и щ e, пізніше - п о ч и н о к.

1.2.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Українські землі за часів Київської Pyci:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -