<<
>>

Українські землі у козацьку добу

3a часів існування козацької держави Богдана Хмельницького територіальний устрій земель, що перебували під гетьманською владою, було організовано таким чином. Польський адміністративно-територіальний устрій на цих землях скасовувався, а на його місці запроваджувався новий устрій, який набував характеру військово-адміністративного.

Вищою одиницею устрою Гетьманської України ставали полки, які поділялися на сотні (табл. 1.5-1.8).

Реєстр козацьких полків 1649 p. зафіксував 16 наявних полків, хоча їхня кількість періодично змінювалася. Це Чигиринський, Черкаський, Корсунський, Білоцерківський, Канівський, Переяславський, Київський, Брацлавський, Кальницький (з 1663 p. - Вінницький), Кропивнянський, Миргородський, Ніжинський, Полтавський, Чернігівський, Прилуцький та Уманський. Під час походів козацьких військ у Білорусь, на Поділля, Полісся й Волинь існували Чавуський (Білоруський), Подільський, Пінсько- Турівський та Волинський (Зв’ягельський) полки.

Після укладання Андрусівського(1667 p.) і “Вічного” (1686 p.) миру територію Гетьманської України було поділено між Росією та Польщею. Ha Правобережжі, що знову перейшло до Речі Посполитої, полково-сотенний поділ стали замінювати на старий польський воєводсько-повітовий устрій, хоча за гетьманів П. Дорошенка та I. Мазепи козацький устрій Правобережжя переживав певний ренесанс. Остаточна ліквідація полкового устрою Правобережжя завершилася у 1714 p.

Лівобережжя, що опинилося в руках Московської держави, певний час ще зберігало свою автономію та полково-сотенний устрій. За царювання Петра I, особливо після поразки війська I. Мазепи у Полтавській битві, царський уряд вдався до заходів, що мали на меті повне знищення козацької автономії України.

Першим кроком до цієї мети стало запровадження Петром I у 1708 p. поділу Російської імперії на губернії.

3 восьми губерній, що їх було утворено, дві (Київська та Азовська) частково включали до своїх територій і українські землі зі збереженням наЛівобережжі полково-сотенного устрою.

Tак в Ук- раїні почали створюватися органи державного управління Російської імперії, що існували паралельно з українськими фактично до остаточної ліквідації козацького устрою у 1782 p. (рік скасування останніх 9-ти лівобережних полків). Загалом же військово-адміністративний устрій Гетьманської України проіснував 134 роки.

У Слобідській Україні, що з середини XVI ст. почала заселятися українськими козаками й селянами, які втікали від польських гнобителів, а з XVII ст. де-факто увійшла до Московської держави, адміністративно-територіальний устрій було організовано подібно до Гетьманщини. Було створено 5 : Харківсь

кий, Охтирський, Сумський, Острогозький та Балаклійський (останній згодом було розформовано, а через певний час утворено Ізюмський полк). Слобідські полки поділялися на сотні й підпорядковувалися білгородському воєводі, попри усілякі намагання приєднатися до Гетьманщини.

У 1765 p. російські власті ліквідували слобідські полки, перетворивши їх на провінції новоутвореної Слобідсько-Української губернії.

Устрій Запоріжжя, яке у 1649-1659 pp. входило безпосередньо до козацької держави, а потім номінально визнавало зверхність то російського царя, то польського короля, то турецького султана, залишаючись фактично довгий час незалежним, мало осібний від решти українських земель устрій. Військо Запорозьке Низове мало два поділи - військовий і територіальний. У військовому відношенні Запоріжжя поділялося на 38 куренів, а у територіальному - на 5 (пізніше 8) паланок. Курені існували на території самої Січі включно до моменту її знищення російськими військами у 1775 p. Пізніше, вже у часи запорозької еміграції та переселення на Кубань, курені із чисто військової одиниці перетворилися на одиниці територіальні. При заселенні земель Кубані кожен із куренів засновував своє курінне поселення, залишаючи йому найменування куреня ще часів Запорозької Січі.

Значна частина сучасних кубанських станиць і досі носить імена запорозьких куренів - Канівська, Батуринська, Кирилівська, Іркліївська, Полтавська, Уманська, Корсунська, Кальниболот- ська, Переяславська тощо.

Паланки, на які поділялася територія запорозьких вольностей, вперше згадуються у документах після 1734 p., тобто за існування Нової Січі. Це Бугогардівська, Інгульська, Кодацька, Самарська, Кальміуська, до яких пізніше додалися Орільська, Протовчанська й Прогноївська. У 1775 p. паланки, як і сам устрій Січі, було скасовано.

Таблиця 1.5. Територіальний устрій козацької держави за гетьмана Б. Хмельницького (1648-1657 pp.)

Полки Полкові міста Примітки
Київський______ м. Київ_________
Білоцерківський м. Біла Церква
Паволоцький____ м. Паволоч______ Утвореноу 1651 p._____________
Кальницький м. Кальник Від 1653 p. — Вінницький полк (нолкове місто — Вінниця)______
Брацлавський___ м. Брацлав______
Уманський______ м. Умань________
Корсунський____ м. Корсунь______
Канівський м. Канів________
Черкаський_____ м. Черкаси______
Чигиринський м. Чигирин______
Кронивнянський м. Кронивна
Переяславський м. Переяслав____
Чернігівський___ м.
Чернігів______
Ніжинський_____ м. Ніжин_______
Прилуцький____ м. Прилуки____
Миргородський м. Миргород____
Полтавський____ м. Полтава
Новгород- Сіверський______ м. Новгород- Сіверський Існував у 1653-1654 pp.
Сосницький_____ м. Сосниця______ Існував у 1648-1649 pp._________
Борзнянський___ м. Борзна Існував у 1648-1649 та 1654-1655 pp.
Ічнянський_____ м. Ічня_________ Існував у 1648-1649 pp.________
Брягинський м. Брягинь Існував у 1648-1649 pp._________
Чорнобильський м. Чорнобиль____ Існував у 1648—1649 pp. та 1651 p.
Овруцький м. Овруч________ Існував у 1648-1649 pp.
Животівський м. Животів Існував у 1648-1649 pp.
Чечельницький м. Чечельник Існував у 1650 p._______________
Подільський

(Могилівський)

м. Могилів Існував у 1648-1649 pp.
Волинський

(Зв’ягельський)

м.
Зв’ягель
Існував у 1648-1649 pp.
Турово-Пінський м. Турів Існував у 1648-1649 pp._________

Полки Полкові міста Примітки
Білоруський (Чавуський)_____ м. Чавуси Утворений у 1654 p.
Лисянський_____ м. Лисянка______ Існував у 1648-1649 pp.
Іркліївський____ м. Іркліїв_______ Існував у 1648-1649 pp._________
Лубенський_____ м. Лубни Існував у 1648-1649 pp._______
Гадяцький______ м.Гадяч_________ Існував у 1648-1649 pp.________
Мозирський_____ м. Мозир Існував у 1652 p.______________
Запорожжя Окрема військово-адміністративна одиниця, що була безпосередньо підпорядкована гетьманові

Таблиця 1.6. Територіальний устрій козацької України за гетьманів I. Виговського (1657-1659 pp.)/ П. Дорошенка (1665-1676 pp.) та I. Мазепи (1687-1709 pp.)

Полки Полкові міста Примітки
Київський_____ м. Київ______ Від 1708 p. — полкове місто Козелець
Білоцерківський м. Біла Церква Ліквідований у 1674 p.; відновлений у 1680-ті роки як Фастівський полк; від 1702 p.
— знову Білоцерківський; існував до 1712 p.__________________
Паволоцький м. Паволоч Існував до 1674 p.
Вінницький м. Вінниця Від 1667 p. — Кальницький полк (полкове місто — Кальник); існував (з перервою у 1676-1678 pp., коли приєднувався до Брацлавського полку) до 1712 p._________________________
Брацлавський м. Брацлав Існував до 1712 p.__________________
Уманський м. Умань Існував (з перервою у 1686-1704 pp., коли ліквідовувався) до 1712 p.______
Корсунський м. Корсунь Існував (з перервою у 1684-1704 pp., коли ліквідовувався) до 1712 p.______
Канівський м. Канів Існував до 1678 p., у 1685 p. відновлений, але як Богуславський полк, що проіснував до 1712 p.______
Черкаський____ м. Черкаси___ Існував до 1676 p.__________________
Чигиринський м. Чигирин Існував до 1712 p.__________________
Кропивнянський м. Кропивна Ліквідований 1658 p. з приєднанням його території до відтворених Лубенського й Іркліївського полків___
Переяславський м. Переяслав *--
Чернігівський м. Чернігів
Ніжинський м. Ніжин
Прилуцький м. Прилуки
Миргородський м. Миргород
Полки Полковіміста Примітки
Полтавський м. Полтава
Стародубський м. Стародуб Утворений у 1663 p.________________
Новгород- Сіверський____ м. Новгород- Сіверський Існував у 1668 p.
Сосницький___ м. Сосниця Існував у 1663-1668 pp.__
Овруцький_____ м. Овруч Існував у 1657-1666 pp._____________
Чечельницький м. Чечельник Існував у 1673-1676 pp._____________
Подністрянський

(Могилівський)

м. Могилів Існував у 1656-1676 pp; у 1657-1658 pp. полковим містом був Меджибіж
Волинський

(Зв’ягельський)

м. Зв’ягель Існував у 1657-1658 pp.
Турово-Пінський м. Турів_____ Існував у 1657-1659 pp._____________
Білоруський

(Чавуський)

м. Чавуси Існував до 1659 p.
Лисянський м. Лисянка Існуваву 1657-1659, 1661-1666 та у 1674 pp.
Іркліївський___ м. Іркліїв____ Існував у 1658-1663 pp._____________
Лубенський____ м. Лубни____ Відновлений у 1658 p.______________
Гадяцький_____ м. Гадяч_____ Відновлений у 1672 p.______________
Зіньківський м. Зіньків Існував у 1662-1672 pp._____________
Кременчуцький м. Кременчук Існував у 1661-1663 pp._____________
Глухівський___ м. Глухів____ Існував у 1663-1665 pp._____________
Торговицький м. Торговиця Існував у 1664-1676 pp._____________
Запорожжя Окрема військово-адміністративна одиниця, що була безпосередньо підпорядкована гетьманові

Таблиця 7.7. Територіальний устрій Гетьманської держави K. Розумовського (1750-1764 pp.) та в останні роки автономногоустрою Гетьманщини (до 1782 p.)

Tj Полкові міста, ^

Полки, паланки Примітки центри паланок *_

Київський полк м. Козелець Існував до 1782 p.
Переяславський полк м. Переяслав Існував до 1782 p.
Чернігівський полк м. Чернігів Існував до 1782 p.
Ніжинський полк м. Ніжин Існував до 1782 p.
Прилуцький полк м. Прилуки Існував до 1782 p.
Миргородський полк м. Миргород Існував до 1782 p.
Полтавський полк м. Полтава Існував до 1775 p.
Стародубський полк м. Стародуб Існував до 1782 p.
Лубенський полк м. Лубни Існував до 1782 p.
Гадяцький полк м. Гадяч Існував до 1782 p.
rj Полкові міста, J1 Полки, паланки Примітки

центри паланок ___________________ *_____________________

Запорожжя Окрема військово-адміністративна одиниця, що була безпосередньо підпорядкована гетьманові; існуваладо 1775 p.
Бугогардівська паланка___________ Гард
Інгульська паланка Кам’янка, Перевізка
Кодацька паланка __ Новий Кодак_____
Самарська паланка Нова Самар
Кальміуська паланка Домаха__________
Орільська паланка Козирщина
Протовчанська паланка___________ He мала постійного центру
Прогноївська паланка Прогноївськ______

Таблиця 1.8. Територіальний устрій решти українських земель у 1750-ті — поч. 1760-х років

а) Російська імперія

Губернії, одиниці військових поселенців Полки, повіти Адміністративні центри Примітки
Білгородська губернія (частина)
Сумський полк м. Суми Існував до 1765 p.
Охтирський

полк

м. Охтирка Існував до 1765 p.
Харківський

полк

м. Харків Існував до 1765 p.
Ізюмський

полк

I м. Ізюм Існував до 1765 p.
Острогозький

полк

м. Острогозьк Існував до 1765 p.
Українська

лінія

Бельовська

фортеця

Утворена як окрема військово-адміністративна одиниця військових поселенців у 1732 p.
Воронізька губернія (частина) Бахмутська

провінція

м. Бахмут
Нова Сербія м. Новомир- город Утворена як окрема військово-адміністративна одиниця військових поселенців у 1751 p.
Губернії, одиниці військових поселенців Полки, повіти Адміністративні центри Примітки
Новослобідське

козацьке

поселення

Фортеця Св. Єлизавети Утворена як окрема військово-адміністративна одиниця військових поселенців у 1754 p.
Слов’яносербія м. Бахмут Утворена як окрема військово-адміністративна одиниця військо- вих поселенців у 1753 p.

6) Річ Посполита

(території під врядуванням Польської корони)

Воєводства Землі, повіти Адміністративні центри Примітки
Київське м. Житомир__________
Київський повіт_____
Житомирський повіт м. Житомир__________
Овруцький повіт____ м. Овруч_____________
Волинське м. Луцьк_____________
Луцький повіт______ м. Луцьк_____________
Володимирський повіт м. Володимир_________
Кременецький повіт м. Кременець_________
Брацлавське м. Брацлав___________
Вінницький повіт м. Вінниця
Брацлавський повіт м. Брацлав____________
Руське_____ м. Львів______________
Львівська земля_____ м. Львів______________
Львівський повіт____ м. Львів_____________
Жидачівський повіт м. Жидачів___________
Перемишльська земля м. Перемишль________
Галицька земля м. Галич
Галицький повіт____ м. Галич_____________
Теребовлянський повіт м. Теребовля__________
Коломийський повіт м. Коломия
Сяноцька земля_____ м. Сянік______________
Холмська земля м. Холм
Холмський повіт м. Холм
Красноставський повіт м. Красностав
Подільське м. Кам’янець
Кам’янецький повіт м. Кам’янець
Летичівський повіт м. Летичів
Белзьке м. Белз
Белзький повіт______ м. Белз

P о з д і л 1. Історичні аспекти формування адміністративно-територіального устрою України

ШЯ^ШШШШШШШШШШШЯЯШШШШШШШШШШШШШШШШШШг

Продовження табл. 1.8

Воєводства Землі, повіти I Адміністративні центри \\ [ Примітки
Грабовецький повіт м. Грабовець
Городельський повіт м. Городло
Любачівський повіт м. Любачів
Буська земля м. Буськ
Підляське м. Дорогичин
Дорогичинська земля м. Дорогичин
Більська земля м. Більськ
Мельницька земля м. Мельник

в) Річ Посполита (території під врядуванням Великого князівства Литовського)

Воєводства Повіти Адміністративні ______ центри Примітки
Берестейське м. Берестя
Берестейський повіт м. Берестя
Пінський повіт м. Пінськ

г) володіння австрійських Ґабсбурґів

ґ) Молдавське князівство (васал Османської імперії)

Цинути (округи) Адміністративні _______ центри_______ I Примітки
Чернівецький м. Чернівці_________
Кимпулунґський м. Кимпулунґ (Довгопілля)________
Сучавська______ м. Сучава__________
Хотинська райя м. Хотин Утворена на місці Хотинського
цинуту як окрема військово- адміністративна одиниця, що безпосередньо підпорядковувалася турецьким військовим властям

1.5.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Українські землі у козацьку добу:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -