<<
>>

Рівень - село, селище (сільська, селищна ради)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Трудові ресурси. Частка працездатного населення (відповідно до загальної чисельності населення обстежених сільських населених пунктів) у середньому становить 47 % (зменшення - 4,7 %).

Наявна тенденція до зниження кількості дітей у віці до 15-ти років (на 11,8 %) та народжуваності - зниження в середньому становить 26 %.

Працюючі жителі у сільській місцевості становили в середньому від 28 (3,4 % від загальної кількості обстежених сіл) до 67 (7,6 %) відсотків від загальної кількості працездатного населення територіальної громади.

Частка населення, яке працює за межами територій сільських рад, у середньому становила 10,8 %.

B окремих районах країни (Свалявський район Закарпатської області, Василівський район Запорізької області, Біляївський район Одеської області) частка населення, яке працює за межами обстежених територій сільських рад, становить від 15 до 30 %. Це спричинює зменшення надходжень до місцевого бюджету прибуткового податку з громадян.

Економічний стан працюючих на території сільських населених пунктів підприємств (з яких понад 80 % становлять сільськогосподарські) нестійкий. У випадку його погіршення власники цих підприємств переходять на розрахунки з працівниками натуроплатою. Це призводить до постійного коливання обсягу доходів сільських бюджетів, що закріплюються за ними та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання).

CTAH МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ

У власності сільських, селищних рад знаходяться:

- бюджетні установи соціально-культурного забезпечення в галузях освіти, охорони здороц’я, культури;

- комунальні підприємства у сфері житлово-комунального господарства.

Ha території близько 33 % обстежених сільських, селищних рад працюють дошкільні заклади, які утримуються за рахунок їх бюджету, ще у 13 % сіл працюють дитячі садки, які утримуються за рахунок районного бюджету.

Проведений аналіз видатків на утримання дошкільних закладів засвідчив, що протягом останніх років за рахунок місцевих бюджетів не проведено жодного капітального ремонту (а більшість будівель споруджено 30-40 років тому і за нормативами цього потребують). До 10 % дошкільних закладів не працюють у зимовий період (нестача коштів на паливо або потреба у капітальному ремонті системи енергозабезпечення). Матеріально-технічна база дошкільних закладів потребує оновлення (знос - понад 80 %).

Ha території деяких сільських, селищних рад, до складу яких входять 3-5 сіл і загальна чисельність їх населення понад 2 тис. осіб, працюють школи-дитячі садки. B більшості випадків вони утримуються за рахунок районного бюджету.

Із закладів культури на території кожної сільської ради працюють будинок культури і бібліотека. Понад 50 % клубів потребують капітального ремонту як самих приміщень, так і систем їх забезпечення. Матеріальна база клубів (меблі, костюми, сценічне обладнання, аудіо-, відеотехніка, музичні інструменти тощо) перебуває у незадовільному стані й за останні два роки не оновлювалася. Бібліотеки не мають можливості поповнювати книжковий фонд, тому переважна більшість їх перебуває на утриманні районних бюджетів.

Дільничні лікарні обслуговують територію декількох (2-З-х) сільрад і утримуються з районного бюджету (вважаються філіями центральних районних лікарень). Є випадки (за умови чисельності населення сільських, селищних рад понад 5 тис. жителів), коли дільничні лікарні утримуються за рахунок сільських, селищних бюджетів. Це стосується і медичних амбулаторій.

Фельдшерсько-акушерські, фельдшерські пункти. Загальний стан матеріально-технічної бази сільських медичних закладів

незадовільний: 40 % будівель медичних закладів потребують капітального ремонту або ремонту систем їх забезпечення; медичне обладнання застаріле (на 80 % поставлене 20-30 років тому), потребує заміни. Закупівля медикаментів, що здійснюється за рахунок затверджених у місцевих бюджетах 0,l-0,5 % від загальних коштів на їх функціонування, не забезпечує ліками навіть пільгові категорії населення.

Комунальні підприємства на території обстежених сільрад діють у сфері житлово-комунального господарства. Майже 40 % сільрад мають вогнищеві системи централізованого водопостачання, каналізації, тепло- і газопостачання (тобто, які охоплюють від 15 до 40 % житлового фонду), тоді як комунальні підприємства, що їх утримують, створені тільки на території 9-ти із обстежених сільських, селищних рад (6 %), ще на території 8-ми сільрад діють підрозділи районних комунальних підприємств, які утримуються із районного бюджету (в основному для забезпечення теплом). Спеціалізовані комунальні підприємства з благоустрою, ремонту автомобільних доріг, вцдалецнята переробки твердих цобутових відходіинадеритрріїрбсдеакенихсільрадцідсутиі., .,.. (

; ,Ма^рі^ьиа;^а комуцадї>них цідпрцемств,; рсоблцво сцсте- ми.ррдр-, трпло^разр.иортрцария.застрріла.; Цртребу^ремрцту рід 40 до 60 % відповіднихде^ре^г .Дгрегртн, які рабезцечур.ть ррму- надрні пртррбщ працщють, цр.^О.-^О,% ві^дрреитн^ ирту^нрсті, що цідвщцує їхеиер^рємцість і.вцщо|р)днр.тарифй ца.ткитловр-^о- мунздьніцорлуги., ;;;|,,Пі ,„ ^,.. ; ,, ,к/ Ч| ..;, ,,,,.,,;„ ,,,,..,

, ((j (, £одьщ як третина, сдосвцих наеедерих, цуциків ^e;,мають, ,зу- п^нр^ гррмадрькр^о традспорду, ,тр$ чвррті,сіл)ьрьких; наредени^ пурктіц, щютц рррсрітдрці вулиці,. твердцэд, црцри^им забезпе- 4p||p46%, вщдагздьиої.протя(жцрсті сріьрьких вулицр офстежецих

Невирішеною для сільських, селищних рад є проблема достатнього фінднсрврго( рабез.цечрн^ц првцрважеэд^на, я^ііУрере^ача- ються, ^идатки .з власни^ дохрдф (1,5 повновзжр^р,,визначрних статтею 91 Бюджетного кодексу). Нині таке забезпечення ніяким

чинрм не регламентується, нормативи витратнацевідсутні. Тому місцева влада від 70до 9б *% власних доходів спрямовує на вико- нання своїх повноважень’ видаткинд якїврахбвук^ться привизна- ченні обсягу мікоюджетних трансфертів. У результаті на бдаго-

устрій^ прзашИїльну освіту, житлово-комунальне господарство, ремонт автодоріг, місцеві програми соціального захй’сту та інше за-

лишається незначна частка власних доходів (є приклади виділення на благоустрій сіл з населенням 1300 осіб усього 300 грн на рік).

Доцільним видається законодавче визначення мінімального переліку послуг, що повинні надаватися сільськими, селищними органами самоврядування (за_рахунок закріплених і власних доходів місцевих бюджетів), розроблення державних мінімальних соціальних нормативів у всіх сферах життєдіяльності територіальної громади, встановлення порядку їх фінансового забезпечення.

5.4.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Рівень - село, селище (сільська, селищна ради):

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -