<<
>>

І.Загальна характеристика

Підвищення ефективності життєдіяльності суспільства в значній мірі пов’язане з необхідністю раціонального використання територій з притаманною \'ім своєрідною взаємодією природи, людини і виробництва та обумовленими цим соціально-економічними потребами, екологічними обмеженнями, ресурсними можливостями.

Чим повніше ці особливості конкретної території відповідають її фактичному використанню, тим вища ефективність її розвитку. Цим обумовлюється зростання ролі планування території як ефективного засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження інтересів особистості, суспільства і держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць у такому соціально, економічно, екологічно та політично значущому питанні, як використання землі.

Особливе значення має планування на загальнодержавному рівні, на якому приймаються концептуальні рішення планування та використання території країни. Ці завдання можуть бути вирішені шляхом розроблення та затвердження загальнодержавного містобудівного проекту - Генеральної схеми планування території України.

Генеральна схема - найважливіший містобудівний документ, який визначає довгострокові параметри (на 20 років із виділенням проміжного 10-річного терміну реалізації) містобудівного розвитку нашої держави, передбачає раціональне використання її території, створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охорони довкілля, пам’яток історії та культури, визначення державних пріоритетів розвитку систем розселення, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Заходами з реалізації Генеральної схеми (постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 p. №1291) передбачено здійснення щорічного моніторингу за затвердженими показниками. За результатами моніторингу Мінрегіонбуд України щорічно до 1 жовтня подає Кабінету Міністрів України доповідь про стан реалізації Генеральної схеми за попередній рік.

Генеральна схема займає верхній рядок у переліку містобудівної документації. Вона відіграє визначальну роль у розробці стратегії просторового розвитку нашої держави у XXI ст., є базисом для розробки інших видів регіональних містобудівних проектів:

схем планування території окремих областей та адміністрати районів, транскордонних містобудівних проектів, обґрунтув проходження трас міжнародних транспортних коридорів тоні

10.2.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме І.Загальна характеристика:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -