<<
>>

Основні завдання Генеральної схеми

Головна стратегічна мета розроблення Генеральної схеми безпечення планувальної основи для раціонального використ території України, створення та підтримання повноцінного жі вого середовища, охорони довкілля, охорони здоров’я населс охорони пам’яток історії та культури, а також окреслення дер них пріоритетів розвитку систем розселення, виробничої, соц ної та інженерно-транспортної інфраструктури.

У зв’язку з цим основними завданнями Генеральної схемг

• виявлення законодавчих вимог щодо планування тери держави та внесення щорічних пропозицій відносно змін у c нодавчій базі, обумовлених пріоритетами регіональної політг

• аналіз стану використання території країни та функці вання систем розселення;

• узгодження питань щодо використання окремих терит визначених у загальнодержавних програмах соціального й номічного розвитку, в інших державних програмах, схемах рос ку галузей економіки;

• аналіз санітарно-епідеміологічного та екологічного c регіонів і реалізації відповідних цільових програм, а також ai заходів, спрямованих наноліпшення стану довкілля;

• аналіз диспропорцій у використанні територій;

• визначення територій за видами переважного викс тання;

• визначення напрямів удосконалення систем розселення і лого розвитку населених пунктів.

Вирішення цих завдань має сприяти створенню просі вих передумов сталого розвитку суспільства, підтримання ко рентоспроможності регіонів та населених пунктів, рівнодос ності громадян до економічних і соціальних ресурсів розвитк

Відповідно до Закону УкраїНи “Про планування і забу територій” органи виконавчої влади та органи місцевого c врядування у межах своїх повноважень мають керуватись 1 ральною схемою під час:

• підготовки проектів загальнодержавних програм соціал го та економічного розвитку країни, інших державних прогр

з питань охорони земель, охорони здоров’я населення, охорони довкілля, розвитку інженерно;транспортної інфраструктури, збереження історико-культурної спадщини, розвитку туризму;

• вибору трас і проектування найважливіших транспортних, енергетичних та інших інженерних комунікацій, будівель і споруд;

• підготовки та розгляду висновків щодо розробленої містобудівної документації на регіональному рівні, а також генеральних планів міст Києва та Севастополя;

• створення резерву територій, призначених для перспективних містобудівних потреб загальнодержавного значення, та визначення режиму використання земель;

• підготовки пропозицій з питань адміністративно-територіального устрою країни;

• вирішення інших питань використання територій.

10.3.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Основні завдання Генеральної схеми:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -