<<
>>

§ 1. Загальна характеристика ринку факторів виробництва

Фактори виробництва — блага, що потрібно придбати підприємству для забезпечення випуску інших благ — готової продукції. Основними факторами виробництва є земля (природні ресурси), праця, капітал та підприємницький хист.

Ринки факторів виробництва — це специфічні ринки, де попит формують підприємства, що споживають відповідні ресурси (фактори), а пропозицію формують домогосподарства — власники цих факторів. Ринки факторів виробництва являють собою ту сферу ринкових відносин, де в результаті взаємодії попиту та пропозиції формується ціна на працю, капітал і природні ресурси у формі заробітної плати, відсотка і ренти.

Підприємства, окрім перелічених факторів виробництва, можуть для виробництва своєї продукції використовувати також і продукцію інших фірм — проміжні продукти. Але такі ресурси аналізуються так само, а попит на проміжні продукти з боку підприємств розглядається так само, як і попит на інші фактори виробництва.

Попит на фактори виробництва підприємства є завжди похідним, тому що він залежить від обсягу виробництва і витрат на придбання фактора (зарплата, орендна плата).

Пред’являючи попит на фактори виробництва, підприємство, що прагне макси- мізувати прибуток, повинне враховувати три основних моменти: кількість готової продукції, що може бути вироблена з використанням даного фактору виробництва; дохід, одержуваний від продажу готової продукції, виробленої за допомогою даного фактору; витрати на придбання даного фактору виробництва.

Показником кількості продукції, що припадає на одиницю ресурсу (фактора), що здобувається, є граничний продукт ресурсу (МРР). Він визначається як зростання виробництва продукції внаслідок збільшення застосування певного ресурсу, у той час як кількість всіх інших ресурсів залишається незмінною.

Гранична прибутковість ресурсу (МRР) — це зміна у валовому доході підприємства, викликана продажем додаткової продукції, що вироблена завдяки застосуванню додаткової одиниці змінного ресурсу:

де R — ресурс (фактор виробництва).

Гранична прибутковість ресурсу може бути також знайдена як добуток граничного доходу підприємства на граничний продукт ресурсу:

MR? = MR х МРР.

Гранична прибутковість ресурсу для підприємства в умовах досконалої конкуренції, дорівнює вартості граничного продукту ресурсу:

MRР = VMP.

Якщо обсяг використання певного ресурсу зростає, за умови незмінності обсягу використання всіх інших ресурсів, то досягається такий рівень, за яким граничний

продукт змінного ресурсу, а отже, і його гранична прибутковість будуть зменшуватися. Цей принцип називається законом спадної продуктивності факторів виробництва.

Граничні витрати ресурсу (MR^ — це приріст валових витрат підприємства внаслідок придбання і використання кожної додаткової одиниці змінного ресурсу:

MRC = 3™ ,

AR

де R — ресурс (фактор виробництва).

Граничні витрати ресурсу для підприємства, що погоджується із ціною ресурсу в умовах досконалої конкуренції, є постійною величиною та дорівнюють ціні ресурсу:

MRC = Р.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 1. Загальна характеристика ринку факторів виробництва:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -