<<
>>

Запитання для самоконтролю

Дайте загальну характеристику організації функціонування валютного ринку України.

Які різновиди конверсійних операцій дозволено здійснювати на міжбанківському валютному ринку України?

Які існують обмеження на здійснення валютних операцій на міжбанківському ринку України?

Що таке Класифікатор іноземних валют і банківських металів?

Якими повноваженнями наділений НБУ щодо регулювання операцій на міжбанківському валютному ринку?

Розкрийте зміст міжнародних кореспондентських відносин.

Охарактеризуйте різновиди кореспондентських рахунків.

Яким чином регламентується відкриття та ведення міжнародних кореспондентських рахунків в Україні?

Яким чином уповноважені банки України здійснюють контроль за здійсненням операцій через міжнародні кореспондентські рахунки?

Які основні напрямки прогнозування трендів валютних курсів існують у світовій практиці?

Розкрийте суть фундаментального аналізу валютного ринку.

Назвіть головні макроекономічні індикаторами, що беруться до уваги при здійсненні фундаментального аналізу валютного ринку.

У чому полягає зміст технічного аналізу валютного ринку?

Охарактеризуйте основні форми технічного прогнозування валютного курсу.

Розкрийте зміст валютного ризику.

Що таке валютна позиція банку і які існують її різновиди?

Охарактеризуйте основні методи мінімізації валютного ризику.

Які існують нормативи та ліміти відкритої валютної позиції банку?

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -