<<
>>

Витрати комерційного банку

прийнято розмежовувати на відносно постійні та змінні. Відносно постійними витратами банку є: заробітна плата; придбання або виготовлення бланків і канцелярських товарів; утримання приміщень, охорони та протипожежної сигналізації; амортизаційні відрахування та інші.
Змінними витратами банку є: виплата процентів за вкладами, депозитами і міжбанківським кредитом; плата за послуги регіональної розрахункової палати і регіонального розрахунково-касового центру; витрати на рекламу; витрати на відрядження; поштово-телеграфні витрати та ін.

Найбільшу частку (більше, як половину) в загальній сумі витрат банку становлять витрати на виплату процентів за залученими банком ресурсами. Процентні витрати охоплюють: відсотки, сплачені за депозитами юридичних осіб; відсотки, сплачені за депозитами фізичних осіб; відсотки, сплачені за міжбанківськими кредитами і депозитами; відсотки, сплачені за залишками на розрахункових рахунках клієнтів. Комісійні витрати - це виплати, які здійснює банк у процесі проведення свої активних операцій і надання послуг клієнтам, а також витрати з ведення кореспондентських рахунків.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Витрати комерційного банку:

 1. фінансова стійкість комерційного банку
 2. 18.2. Фінансова звітність та оцінювання прибутковості комерційного банку
 3. Баланс комерційного банку
 4. Витрати комерційного банку
 5. 1. Поняття і класифікація пасивів комерційного банку
 6. 3. Сутність, форми і методи формування банком зобов\'язань
 7. 2. Організація готівкового обігу комерційними банками
 8. Ліквідність банку
 9. 18.2. Фінансова звітність та оцінювання прибутковостікомерційного банку
 10. Баланс комерційного банку
 11. Витрати комерційного банку
 12. § 5. Грошово-кредитна політика центрального банку
 13. Лекція № 8. Операції комерційних банків та управління їх діяльністю
 14. 15.2. Центральні банки та їх функції.
 15. 15.4. Операції комерційних банків.
 16. 2.1. Аналіз фінансового стану комерційного банку
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -