<<
>>

Поручительство

- це договір з односторонніми зобов\'язаннями. Функція поручительства полягає в тому, що воно створює для кредитора більшу вірогідність реального задоволення його вимоги до боржника за забезпеченим поручительством зобов\'язанням у разі невиконання цього зобов\'язанння.
Більша вірогідність повернення боргу досягається завдяки тому, що при поручительстві відповідальною перед кредитором стає поряд з боржником ще й інша особа - поручитель. При цьому поручитель повинен мати бездоганну платоспроможність та не викликати сумнівів щодо обсягу юридичної обґрунтованості гарантованих ним зобов\'язань.

Поручительство є договором і виникає в результаті угоди між кредиторами боржника (бенефіціарами) та його поручителем. Для укладання поручительства поручитель повинен надати письмову заяву, в якій зазначаються боржник і сума зобов\'язань. Зобов\'язання поручителя - це додаток до основної заборгованості позичальника, тобто відповідальність поручителя обмежується винятково зобов\'язаннями, які визнаються самим боржником. Договір поручительства є одностороннім, безплатним і консенсуальним та має безвідкличний характер. Поручитель не має права без згоди кредитора в односторонньому порядку відмовитися від поручительства або змінити його умови.

Укладання договору поручительства породжує цивільно-правові відносини не тільки між кредитором і поручителем, а й між останнім та боржником. У поручителя і боржника виникають стосовно один одного взаємні права й обов\'язки.

У разі невиконання зобов\'язання боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо інше не передбачено договором поручительства. Поручитель відповідає у тому самому обсязі, що й боржник, зокрема за виплату відсотків, відшкодування збитків та сплату неустойки. Особи, які сумісно дали поручительство, відповідають перед кредитором солідарно.

Солідарність не є ознакою договору поручительства. В договорі може бути встановлено, що до поручителя кредитор звертається лише після того, коли вжиті всі заходи для отримання боргу від головного боржника. Якщо це не обумовлено в договорі, то поручитель відповідає солідарно з боржником.

До поручителя, який виконав усі зобов\'язання, переходять усі права кредитора за цим зобов\'язанням. Після виконання поручителем зобов\'язання кредитор повинен вручити поручителю документи, що засвідчують вимогу до боржника, і передати права, які забезпечують цю вимогу. Це означає, що поручитель стає на місце кредитора за головним зобов\'язанням і, власне кажучи, отримує право регресу (зворотної вимоги).

Комерційні банки прагнуть акцептувати тільки ті поручительства, які видані на зобов\'язання, визнані боржником, а також поручительства, отримані від певного державного органу, солідної фірми або від фізичної особи з бездоганною репутацією щодо платоспроможності.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Поручительство:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -