<<
>>

2. Функція посередництва у платежах

полягає у здійсненні банками розрахунків між різними суб\'єктами економічних відносин шляхом перерахування коштів за їхніми рахунками або заліку взаємних вимог. Йдеться насамперед про передачу платником одержувачу коштів в оплату за надані товари чи послуги або ж в оплату боргів.
Нині така передача здійснюється переважно у безготівковому порядку (щонайменше 2/3 усіх платежів), а це передбачає обов\'язкову участь банків у здійсненні розрахункових операцій. Річ у тому, що банки, приймаючи депозити і, відповідно, відкриваючи рахунки підприємствам та приватним особам, можуть здійснювати платежі шляхом переказу депозитних залишків з одного рахунка на інший. Таким чином, банківська функція посередництва у платежах тісно пов\'язана з функцією посередництва в кредиті, адже домашні господарства, фірми, державні установи, утримуючи кошти на банківських рахунках, використовують їх не лише для отримання доходу, а й як ефективний засіб взаєморозрахунків.

Основний економічний ефект від реалізації функції банків як посередників у платежах полягає у суттєвій економії витрат обігу та прискоренні розрахунків між усіма учасниками господарського обороту. Надійність і швидкість здійснення платежів є надзвичайно важливими як на макрорівні - з точки зору ефективності організації суспільного відтворення, так і на мікрорівні - з точки зору організації виробництва й суворого дотримання кошторису затрат. Підприємство, яке планує придбання ресурсів для забезпечення виробництва, має бути впевненим, що платежі від покупців його продукції надходитимуть вчасно, а це дасть змогу розрахувати, яким чином можна отримати необхідні кошти. Загалом оперативність платежів має суттєвий вплив не лише на фінансове здоров\'я усіх підприємств, а й на своєчасне надходження коштів до бюджету та здійснення відповідних витрат, а також на фінансовий стан домашніх господарств.

Необхідними умовами ефективного функціонування системи розрахунків в економіці є, з одного боку, спроможність платників своєчасно виконувати свої фінансові зобов\'язання, а з іншого, що не менш важливо, - здатність банків надійно та оперативно перераховувати кошти за призначенням. Тому банки, беручи відповідальність за своєчасне і повне виконання доручень своїх клієнтів щодо здійснення платежів, застосовують найбільш сучасні форми електронної техніки і комунікацій, які дають змогу в оптимальні строки проводити розрахунки та забезпечують надійний контроль за їхнім здійсненням. Однак у кінцевому підсумку завдяки банкам як основним організаторам розрахунків у масштабах всієї економіки скорочуються до мінімуму затрати, пов\'язані зі здійсненням платежів, і суттєво прискорюється рух грошових потоків.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 2. Функція посередництва у платежах:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -