<<
>>

1. Функція посередництва в кредиті

повязана з перерозподілом банками грошових коштів, які тимчасово вивільняються у процесі кругообороту капіталів підприємств, а також грошових доходів домашніх господарств (населення).
При цьому банки виконують роль посередників між тими суб\'єктами економічних відносин, які нагромаджують тимчасово вільні кошти з огляду на те, що їхні надходження в даний момент перевищують витрати, і тими учасниками економічного обороту, які тимчасово потребують додаткового капіталу, оскільки їхні витрати, навпаки, перевищують надходження.

Теоретично процес переміщення грошових коштів від кредиторів до позичальників міг би здійснюватись і без посередництва банків. Проте деякі практичні аспекти справи роблять такі операції не лише економічно недоцільними, а й неможливими. Йдеться насамперед про суперечность між розмірами коштів, що пропонуються в позичку, та величиною попиту, що на них пред\'являється, а також між строком вивільнення коштів у кредитора і строком, на який ці кошти потрібні позичальнику. Крім цього, без посередництва банків зростають ризики втрати грошових коштів, що надаються в позичку, через відсутність у кредиторів і позичальників достатнього обсягу інформації про платоспроможність один одного. Банки ж усувають вказані суперечності, мобілізуючи вклади різних розмірів і на різні строки, що створює відповідні можливості надавати позичальникам кредити у необхідних їм розмірах та на потрібні строки. Водночас посередництво банків у кредитних відносинах також дає змогу знизити ризик кредитних операцій, спеціалізуючись на яких банки мають кращі можливості щодо оцінювання фінансового стану і кредитоспроможності своїх клієнтів.

Банківська функція посередництва у кредиті має позитивний економічний ефект для всіх учасників господарських зв\'язків. З одного боку, банки надають власникам тимчасово вільних коштів доволі зручну форму їхнього зберігання у формі різноманітних депозитів, що приносять реальний дохід у вигляді процента та забезпечують належний рівень ліквідності. З іншого боку, використання кредиту позичальниками сприяє прискоренню обороту капіталів, скороченню витрат виробництва, розширенню виробничих потужностей і зростанню прибутків. Крім цього, банківський кредит є доволі гнучкою формою задоволення тимчасових потреб суб\'єктів ринку в коштах, даючи змогу найбільш зручно пристосувати умови видачі позики до потреб конкретного позичальника.

Загалом на макроекономічному рівні ефект від реалізації цієї функції банків виявляється у розширенні виробництва, зростанні капіталу, досягненні вищого рівня життя суспільства, адже за рахунок банківських позичок фінансується не лише діяльність різних галузей економіки - промисловості, сільського господарства, торгівлі та ін., а й потреби кінцевих споживачів (домогосподарств) у товарах тривалого користування чи будівництві житла. До того ж кредити можуть забезпечувати певну частку державних витрат, що також, як правило, має певний економічний чи соціальний ефект.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 1. Функція посередництва в кредиті:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -